ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 1-150

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ

   Σ.Μπαλογιάννης , Μ.Τσολάκη , Α.Διακογιάννης

Ανακοινώθηκε : 4ο Νευροψυχιατρικό Συνέδριο Νοτιανατολικής Ευρώπης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1981.

 

Στην πειραματική αυτή μελέτη αναπτύσσεται ανοσοβιολογική εκφύλιση του εγκεφαλικού φλοιού του επίμυος παρόμοια με εκείνη του γήρατος. Αναπτύσσεται η μία από τις πιθανές θεωρίες της γήρανσης του εγκεφαλικού φλοιού, η ανοσοβιολογική θεωρία.

 

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΣ

   Α.Ζαφειρόπουλος, Δαμασκής, Σωτηρίου, Μητσοτάκη, Σ.Μπαλογιάννης

Ανακοινώθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Χαλκιδική, Ιούνιος 1983.

 

Στην πειραματική αυτή μελέτη αναπτύχθηκε ανοσοβιολογική εκφύλιση των περιφερικών νεύρων του επίμυος. Αναπτύσσεται δε μία από τις θεωρίες-αιτίες της εκφυλίσεως των περιφερικών νεύρων, η ανοσοβιολογική θεωρία.

 

3. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ

   Κ.Καρακατσάνης, Β.Κώστα, Α.Τζήμος, Μ.Τσολάκη, Α.Σιούντας,

Ζ.Καραντάνης, Α.Αρναούτογλου, Σ.Μπαλογιάννης

Ανακοινώθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Χαλκιδική, Ιούνιος 1983.

 

Στην πειραματική αυτή μελέτη περιγράφονται οι βλάβες που επέρχονται στα περιφερικά νεύρα και στους μυς των ακτινοβοληθέντων μελών του επίμυος και των παρακείμενων μη ακτινοβοληθέντων μελών.

 

4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΦΛΟΙΪΤΙΣ

   Μ.Τσολάκη, Σ.Μπαλογιάννης

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Γαληνός 21: 703-715, 1983.

 

            Η εργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της υπ’ αριθμό 1 αναφερόμενης εργασίας.

 

5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΦΛΟΙΪΤΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

   Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη 1983.

 

Αφορά στην πειραματική αλλεργική βλάβη των στοιχείων του φλοιού επίμυος και την προσπάθεια ανατάξεως με αντιορό πάσχοντος κουνελιού.

            Η εργασία περιλαμβάνει 146 σελίδες, διαιρείται σε 2 μέρη. Το ειδικό μέρος αποτελεί την κύρια συμβολή της υποψήφιας στην διατριβή της.

 

6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ)

Μ.Τσολάκη, Μ.Κωνσταντινίδου, Χ.Τσιότρας, Ν.Μπαλαμούτσος

Δημοσιεύτηκε: Γαληνός 26: 763-768, 1984.

 

Στην κλινική αυτή μελέτη γίνειται προσπάθεια αναγνώρισης της συμβολής της χορήγησης οξυγόνο μετεγχειρητικά στο θάλαμο ανάληψης στη γρήγορη ανάνηψη των ψυχονοητικών λειτουργιών αρρώστων μετά γενική αναισθησία.

 

7. ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Της ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ

Μ.Γιαννάκου, Μ.Τσολάκη, Γ.Σαρηγιάννης, Ι.Βότσης, Ε.Αναστασίου, Ε.Σοφιανος

Ανακοινώθηκε: Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία Αθηνών (20/2/1984).

Δημοσιεύτηκε: «Ελληνική Αναισθησιολογία» 18: 236-240, 1984.

 

Στην εργαστηριακή αυτή μελέτη γίνεται προσπάθεια ελέγχου των επιπέδων φαινυτοϊνης στο πλάσμα κατά τη διάρκεια χορηγήσεως ενδοφλεβίως φαινυτοϊνης διεγχειρητικά. Εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

 

8. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΟΥΑΝΕΘΙΔΙΝΗΣ

Ε.Τζοβαίρη-Τσάκωνα, Μ.Τσολάκη, Ν.Καπανίδης, Δ.Βασιλάκος, Α.Τσάκωνας

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985.

           

Στην κλινική αυτή εργασία γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης του πόνου του συνδρόμου της αντανακλαστικής συμπαθητικής δυστροφίας με διηθήσεις γουανεθιδίνης 15 mg/30-40 cc φυσιολογικού ορού στα χέρια και 20 mg/40-60 cc φυσιολογικού ορού στα πόδια. Ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης μετά την φυσιοθεραπεία, ανύψωση και την ήπια αναλγησία μέσω αποκλεισμού του συμπαθητικού,

 

9. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ RAYNAUD ΚΑΙ BάRGER ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΟΥΑΝΕΘΙΔΙΝΗΣ

Ε.Τζοβαίρη-Τσάκωνα, Ε.Τζαμτζής, Μ.Τσολάκη, Δ.Σιδηρόπουλος, Μ.Γκιάλα

Ανακοινώθηκε:

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985.

 

Στην κλινική αυτή εργασία γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης του πόνου των συνδρόμων Raynaud και Bόrger με διηθήσεις γουανεθιδίνης. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι μισοί περίπου άρρωστοι παρουσίασαν πλήρη βελτίωση και οι άλλοι μισοί σχετική βελτίωση.

 

10. Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ 6)

Μ.Τσολάκη, Α.Αναγνωστίδου, Β.Δημητρίου, Α.Βμπούρη, Ν.Κωνσταντινίδου, Χ.Νάσρο, Ν.Μπαλαμούτσος

Ανακοινώθηκε:

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985.

 

Αποτελεί η εργασία αυτή ολοκλήρωση της υπ’ αριθμό 6, αποδεικνύει δε την χρησιμότητα της χορήγησης του Οξυγόνου στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Στην Κλινική αυτή μελέτη βρέθηκε ότι η χορήγηση του Οξυγόνου στα πρώτα 30΄ μετά το τέλος της αναισθησίας βοηθά σημαντικά και επιταχύνει την ανάνηψη του Κ.Ν.Σ. ως προς τη συγκέντρωση, ενώ πλησιάζει την στατιστική σημαντικότητα ως προς την κρίση και την ψυχοκινητικότητα.

 

11. ΥΠΟΤΑΣΗ ΜΕ ΝΙΤΡΟΠΡΩΣΣΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΞΙΑ  

Α.Ζαραλίδου, Μ.Τσολάκη, Ε.Βαγάνωφ, Ε.Σοφιανός

Ανακοινώθηκε:

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: «Ελληνική Αναισθησιολογία» 22: 184-187, 1988.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία γίνεται προσπάθεια να διευκρινισθεί εάν η υπόταση που προκαλεί η φαινυτοϊνη είναι προστατευτικός παράγοντας κατά την έκθεση επιμυών σε συνθήκες υποταξίας. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η υπόταση που προκαλεί η φιανυτοϊνη – 20΄ πριν από την έκθεση στην υποταξία- δεν είναι ένας από τους παράγοντες που συμμετέχουν στην προφύλαξη του εξκεφάλου των επιμυών από την υποταξία.

 

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Μ.Τσολάκη

Δημοσιεύτηκε: «Ελληνική Αναισθησιολογία» 19: 104-122, 1985.

 

Άρθρο ανασκόπησης. Αναφέρεται στις ηλεκροεγκεφαλογραφικές μεταβολές υπό την επίδραση των διαφόρων παραγόντων που χορηγούνται στην προνάρκωση και στη γενική αναισθησία καθώς επίσης στις μεταβολές που συμβαίνουν στο χειρουργίο.

 

13. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΛΙΔΟΚΑΪΝΗ

Θ.Σφακιωτάκη, Μ.Τσολάκη, Ο.Θωμαρέις, Ν.Μπαλαμούτσος

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: Ελληνική Αναισθησιολογία 19: 288-292, 1985.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία ελέγχεται η προφυλακτική και η θεραπευτική δράση της φαινυτοϊνης στους σπασμούς των επιμυών που προκαλεί η ενδοφλέβια χορήγηση λιδοκαϊνης. Φαίνεται από την εργασία ότι η φαινυτοϊνη ασκεί προφυλακτικό ή και θεραπευτικό ρόλο στους σπασμούς που προκαλεί η λιδοκαϊνη.

 

14. CELIAC PLEXUS BLOCK FOR THE MANAGEMENT OF THE UPPER ABDOMINAL PAIN

E.Tsakona, K.Hatzinikolaou, M.Tsolaki, M.Giala

Ανακοινώθηκε: 3rd Bulgarian Congress, Smolyan Bulgaria, October 1985.

 

Στην κλινική αυτή εργασία γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης του αθεράπευτου πόνου του καρκίνου με αποκλεισμό του κοιλιακού πλέγματος αμφοτερόπλευρα με 7,5 cc φαινόλης 6%. Οι 23 από τους 31 αρρώστους δεν πόνεσαν μέχρι την ημέρα του θανάτου τους. Στους υπόλοιπους υπήρχε μικ΄ρη ανταπόκριση διότι ήταν προσβεβλημένο το τοιχωματικό περιτόναιο και υπήρχε εθισμός στα ναρκωτικά.

 

15. EFFECTS OF DRUGS COMBINATIONS ON PSYCHOLOGICAL RESPONSES OF ICU PATIENTS

M.Tsolaki, Th.Sfakiotahi, H.Nasro, N.Balamutsos

Ανακοινώθηκε: 3rd Bulgarian Congress, Smolyan Bulgaria, October 1985.

 

Στη κλινική αυτή εργασία γίνεται μελέτη της φαρμακευτικής αγωγής κατά την περιεγχειρητική περίοδο όσον αφορά στην ψυχολογική απάντηση του ασθενούς. Βρέθηκε ότι ενώ οι συνδυασμοί αγχολυτικών της ομάδος των βενζοδιαζεπινών με βαρβιτουρικά δεν επηρεάζουν την ψυχολογική κατάσταση των ασθενών, αντιθέτως ο συνδυασμός των πρώτων προς ναρκωτικά-αναλγητικά, καθώς και αντιβιοτικά επηρεάζουν ευνοϊκά.

 

16. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΥΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ 3 MG ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 1% ΣΕ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΕΣ ΔΙΗΘΗΣΕΙΣ

Ι.Αρδίτης, Α.Γερολιόγλου, Λ.Δρακωτού, Α.Φίστα, Χ.Τσιότρας, Ε.Τσάκωνα, Μ.Τσολάκη, Μ.Γκιάλα

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985.

 

Στη κλινική αυτή εργασία έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί αναλγησία με βουπιβακαϊνη και αλκοόλη σε αρρώστους που έκαναν εγχείρηση με μέση στερνοτομή. Μετά από 8-10 μεσοπλεύριες διηθήσεις επιτυγχάνετο ικανοποιητική αναλγησία για την αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου για 2 μήνες τουλάχιστον (τέλος της παρακολούθησης των ασθενών).

 

17. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΞΙΑ

Μ.Γκιάλα, Μ.Τσολάκη, Ο.Θωμαρέις, Α.Κωνσταντινίδου, Α.Λάζου

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

 

Στην πειραματική αυτή εργασία γίνεται έκθεση 40 μυών σε υποξία (Ο2 5%), αφού προηγουμένως στις ομάδες μελέτης χορηγούνται είτε μορφίνη είτε φεντανύλη είτε συνδυασμός μορφίνης-φεντανύλης και μετά το θάνατό τους μελετάται η περιεκτικότητα του εγκεφάλου των μυών σε κρεατινοφωσφοκινάση, γαλακτική δεϋδρογενάση και αδενυλική κυκλάση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο χρόνος επιβίωσης αυξάνεται σημαντικά και στις τρεις ομάδες, περισσότερο όμως μετά τον συνδυασμό και τα ένζυμα ελαττώνονται και στις τρεις ομάδες.

 

 

18. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΞΙΑ

Μ.Τσολάκη, Α.Ζαμπούρη, Ε.Σοφιανός

Ανακοινώθηκε: 1ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1986.

 

Στην πειραματική αυτή μελέτη γίνεται έκθεση 90 μυών στην υποταξία αφού προηγουμένως στις ομάδες μελέτης χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός, ισοφλουράνιο 1,45% V (1 MAC) για 30΄, φαινυτοΐνη 75 mg/kg και συνδυασμός φαινυτοΐνης και ισοφλουρανίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ισοφλουράνιο προκαλεί τη μεγαλύτερη «προστασία». Ο συνδυασμός προκαλεί προστασία αλλά μικρότερου βαθμού και από τη φαινυτοΐνη και από το ισοφλουράνιο.

 

19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΥΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ

Ε.Τσάκωνα, Μ.Τσολάκη, Α.Τσάκωνας, Λ.Σέττας, Μ.Γκιάλα

Ανακοινώθηκε : 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας, Αθήνα, Νοέμβριος 1986.

 

Στην κλινική αυτή εργασία φαίνονται τα θεραπευτικά αποτελέσματα στη επισκληρίδιας έγχυσης συνδυασμού τοπικού αναισθητικού και δεξαμεθαζόνης σε 148 αρρώστους. Φαίνεται ότι ο ανωτέρω συνδυασμός βοηθά περισσότερο τους αρρώστους με εκφυλιστική και μη εκφυλιστική οστοαρθρίτιδα και λιγότερο τους αρρώστους με διαγνωσμένη ρευματοειδή αρθρίτιδα και κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου.

 

20. BARORECEPTOR REFLEX IN HYPOGLUCAEMIC RATS AFTER ENFLURANE ANESTHESIA

M.Tsolaki, M.Giala, A.Kardamylas, O.Thomareis, E.Vaganof, J.Arditis

Ανακοινώθηκε: 1) International Symposium on anesthesia for cardiac patients, Mόnich, September 2-5 1986

2) 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία φαίνεται ο ρόλος του αυτόνομου νευρικού συστήματος (καρωτιδικοί τασευποδοχείς) στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας σε υπογλυκαιμικούς επίμυες μετά από ανασθησία με ενφλουράνιο. Η διέγερση τουαντανακλαστικού έγινε με νεοσυνεφρίνη. Τα συμπεράσματα είναι: Και η υπογλυκαιμία και το ευφλουράνιο καταστέλλουν το αντανακλαστικό των τασευποδοχέων, ο συνδυασμός των ανωτέρω προκαλεί μεγαλύτερη καταστολή του εν λόγω αντανακλαστικού.

 

21. ULTRASTRUSTURAL OBSERVATIONS ON RAT’S NERVE CELLS AFTER PROTEIN-FREE DIET

L.Economou, A.Manthos, M.Tsolaki, A.Sioga, D.Botsios, J.Dadoukis, M.Giala, Ch.Foroglou.

Ανακοινώθηκε: 7th Symposium International des sciences morphologiques, Louvain, 7-13 September 1986.

 

Στη πειραματική αυτή εργασία γίνεται εμφανές ότι οι πρωτεϊνες της τροφής παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου εφόσον αποτελούν δομικά στοιχεία του κυττάρου. Βρέθηκε στο ηλεκτρονικόμικροσκόπιο ότι οι μεγαλύτερες αλλοιώσεις παρατηρούνται στον ιππόκαμπο - μελετήθηκαν και ο μετωπιαίος πόλος και η παρεγκεφαλίτιδα – και είναι: μεγάλες δεξαμενές από κοκκώδες ενδοπλασματικό δίκτυο με ελαττωμένα ριβοσώματα, διεύρυνση του περιπυρηνικού σάκου, οιδηματώδη μιτοχόνδρια και άυξηση των συσκευών Golgi.

 

22. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ

Π.Λαζαριδου-Παγιαβλά, Μ.Τσολάκη, Ο.Θωμαρέις, Ε.Βαγάνωφ, Μ.Γκιάλα

Ανακοινώθηκε:

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: Ελληνική Αναισθησιολογία 20: 165-171, 1986.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία γίνεται έλεγχος των επιμυών στη ρόδα Kreezer και στον ειδικό θάλαμο που δίδεται συγχρόνως οπτικό,ηλεκτρικό και ακουστικό ερέθισμα πριν και μετά την υπογλυκαιμία, πριν και μετά το ενφλουράνιο και μετά το ενφλουράνιο σε υπογλυκαιμικούς επίμυες. Οι υπογλυκαιμικοί επίμυες παρουσιάζουν μια βραδυκινισία. Οι αναισθητοποιημένοι με ενφλουράνιο επίμυες ανανήπτουν πλήρως σε 24 ώρες μετά την αναισθησία. Οι υπογλυκαιμικοί επίμυες 24 ωρών μετά την αναισθησία παρουσιάζουν απώλεια μνήμης και προσανατολισμού.

 

23. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΦΛΟΥΡΑΝΙΟ ΣΤΟ ΝΕΦΡΙΚΟ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ ΣΚΥΛΩΝ

Χ.Χαλκιάς, Α.Σιόγκα, Λ.Οικονόμου, Χ. Φόρογλου, Μ.Τσολάκη, Μ.Γκιάλα

Ανακοινώθηκε:

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: Ελληνική Αναισθησιολογία 20: 172-176, 1986.       

Στην πειραματική αυτή εργασία σε σκύλους μελετάται η επίδραση της αναισθησίας νέων, σχετικά, αναισθητικών στην υπερμικροσκοπική υφή των οργάνων. Βρέθηκε ότι το ενφλουράνιο όταν χορηγείται για μικρό χρονικό διάστημα - 90΄- δεν προκαλεί μεταβολές στην υπερμικροσκοπική υφή των οργάνων.

 

24. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΒΟΥΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ

Ε.Τζοβαΐρη-Τσάκωνα, Μ.Τσολάκη, Μ.Γκιάλα, Λ.Σέττας, Α.Τσάκωνας

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: Ελληνική Αναισθησιολογία 20: 179-184, 1986.  

 

Στην κλιν ική αυτή μελέτη μελετάται η συμβολή στην ανακούφιση του πόνου της οσφυοισχιαλγίας με επισκληρίδιες εγχύσεις βουπιβακαΐνης και δεξαμεθαζονης. Προκαταρκτική μελέτη της εργασίας 19.

 

25. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΜΥΣ ΑΠΟΤΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΠΟΤΑΞΙΑ ΜΕ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ

Μ.Τσολάκη, Π.Μαιδάτση, Ο.Θωμαρέις, Α.Λάζου, Α.Ζαμπούρη, Ε.Σοφιανός

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: Ελληνική Αναισθησιολογία 20: 93-96, 1986.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία έγινε έκθεση 33 μυών φυλής BALP/C στην υποξία, αφού προηγουμένως στις ομάδες μελέτης χορηγήθηκε μιδαζολαμη 2 mg/kg 10 ΄, 20΄ και 30΄ πριν την υποξία. Μετά την υποξία μετράται η περιεκτικότητα του εγκεφάλου σε κρεατινοφωσφοκινάση, γαλακτική δεϋδρογενάση και αδενυλική κυκλάση. Τα συμπεράσματα είναι ότι η μιδαζολάμη αυξάνει τον χρόνο επιβίωσης στην υποξία όταν χορηγήται 20΄ πριν από την υποξία πολύ σημαντικά και αυξάνει την LDH επίσης στατιστικά σημαντικά.

 

26.Η ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΠΑΣΜΟΓΟΝΟΥ ΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΙΔΟΚΑΪΝΗΣ

Θ.Σφακιωτάκη, Μ.Τσολάκη, Ο.Θωμαρέις, Ν.Μπαλαμούτσος

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: Ελληνική Αναισθησιολογία 20: 97-100, 1986.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία σε επίμυες προκαλούνται σπασμοί σε φυσιολογικούς και σε μέτρια υπογλυκαιμία ευρισκομένους επίμυες με ενδοφλέβια χορήγηση λιδοκαΐνης. Ενώ η σπασμογόνος δόση της λιδοκαΐνης στους φυσιολογικούς ήταν 15±2,2 στους υπογλυκαιμικούς ήταν 27±2,5 mg/kg/min. Επομένως η μετρίου βαθμού υπογλυκαιμία αυξάνει τη σπασμογόνο δόση της λιδοκαΐνης.

 

27. ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΗΓΗ ΑΓΧΟΥΣ;

Μ.Τσολάκη, Ο.Διορίτου, Ν.Μπαλαμούτσος

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: «Ελληνική Αναισθησιολογία» 20: 116-121, 1986.

           

Στην κλινική αυτή εργασία γίνεται έρευνα σε 150 αρρώστους που χειρουργήθηκαν, εκ των οποίων μία ομάδα νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης, η άλλη στο θάλαμο που ήταν προεγχειρητικά και η τρίτη ομάδα αφού έμεινε στη ΜΕΠ, νοσηλεύτηκε εν συνεχεία στο θάλαμο και εξετάστηκε την επόμενη μέρα της επιστροφής στο θάλαμο. Η εξέταση του άγχους έγινε σύμφωνα με τα κλινικά κριτήρια του DSM III. Το συμπέρασμα είναι ότι η ΜΕΠ δεν τροποποιεί τη συχνότητα που εμφανίζεται το άγχος στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο.

 

28. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ν.Σ.

Μ.Γιαννάκου-Πεφτουλίδου, Μ.Τσολάκη, Ε.Σοφιανός

Δημοσιεύτηκε: Ελληνική Αναισθησιολογία 20: 282-307, 1986.

 

Στην ανασκόπηση αυτή αναλύεται η επίδραση των διάφορων αναισθητικών στο ΗΕΓ και στα προκλητά δυναμικά. Και το ΗΕΓ και τα προκλητά δυναμικά φαίνεται ότι είναι παράμετροι πολύ χρήσιμοι διεγχειρητικά. Πρόβλημα αποτελεί η τεχνική πολυπλοκότητά τους.

 

29. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Χ.Σπυρίδης, Μ.Βρεττός, Ο.Θωμαρέις, Μ.Τσολάκη, Μ.Γκιάλα

Ανακοινώθηκε: 1ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1986

Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά Συνεδρίου Β΄: 705-709, 1986.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία γίνεται μέτρηση της ροής του αίματος στα άκρα σκύλων με συσκευή υπρήχων παλμικής δέσμης (pulsed Doppler) και με ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο. Το ενφλουράνιο προκαλεί σημαντική ελάττωση της ροής, ενώ το μίγμα εωφλουρανίου-αιθέρα δεν προκαλεί ελάττωση της ροής.

 

30. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ

Μ.Τσολάκη, Δ.Μπότσιος, Λ.Οικονόμου, Ι.Δαδούκης, Μ.Γκιάλα, Χ.Φόρογλου, Ο.Αλετράς

Ανακοινώθηκε: 1ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1986

Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά Συνεδρίου Β΄: 597-604, 1986, Βραβείο Ιατρικής Εταιρείας.

Η εργασία βραβεύτηκε από την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία επαναλαμβάνεται το σκεπτικό της εργασίας υπ’αριθμο 21. Η μελέτη αυτή γίνεται στο οπτικό μικροσκόπιο. Ο φλοιός του εγκεφάλου παρουσίασε έλλειψη των βωλίων NISSL, αραίωση της χρωματίνης του πυρήνα και εξαφάνιση του πυρηνίσκου σε πολλά κύτταρα. Στον ιππόκαμπο παρουσιάσθηκαν υποπυκνωτικοί πυρήνες και ομογενοποίηση του κυτταροπλάσματος.

 

31. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥΣ ΕΠΊΜΥΕΣ

Ο.Θωμαρέις, Μ.Τσολάκη, Ε.Βλαχάκη, Π.Μαιδάτση, Ε.Βαγάνωφ, Μ.Γκιάλα

Ανακοινώθηκε: 1ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1986

Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά Συνεδρίου Β΄: 270-275, 1986.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία χρησιμοποιήθηκαν 73 επίμυες για να επιτευχθεί υπογλυκαιμία ή υπεργλυκαιμία οξέως, καθώς και χρόνια υπογλυκαιμία. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η μέγιστή υπογλυκαιμία – 45 mg/dl – παρατηρήθηκε στα 60΄, ενώ η μέγιστη υπεργλυκαιμία – 681 mg/dl – παρατηρήθηκε στα 30΄. Παρατηρείται ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί χρονία υπογλυκαιμία πέραν των 4 ημερών.

 

32. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗς ΤΩΝ ΜΥΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΞΙΑ

Α.Ζαμπούρη, Μ.Τσολάκη, Ε.Σοφιανός

Ανακοινώθηκε: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1986

Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά Συνεδρίου.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία έγινε έκθεση 90 μυών φυλής R3 στην υποταξία αφού προηγουμένως στις ομάδες μελέτης χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός, μιδαζολάμη, φαινυτοΐνη, μιδαζολάμη και φαινυτοΐνη μαζί. Βρέθηκε ότι η μιδαζολάμη αυξάνει τον χρόνο επιβίωσης περισσότερο από ότι η φαινυτοΐνη και από ότι ο συνδυασμός μιδαζολάμης φαινυτοΐνης.

 

33.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΜΕ ΔΙΗΘΗΣΕΙΣ ΒΟΥΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ

Μ.Τσολάκη, Ε.Τσάκωνα, Α.Φίστα, Ι.Αδρίτης, Μ.Γκιάλα

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: «Ελληνική Αναισθησιολογία» 21: 34-36, 1987.

 

Στην κλινική αυτή εργασία γίνεται αξιολόγηση της συμβολής στη θεραπεία της νευραλγίας του τριδύμου των εγχύσεων βουπιβακαΐνης στο αντίστοιχοτρήμα εξόδου του νεύρο, σε 15 αρρώστους. Το συμπέρασμα είναι ότι με τον πιο πάνω τρόπο ελαττώνεται και η συχνότητα των κρίσεων και η ένταση του πόνου χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες.

 

34. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΑΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ

Ε.Τσάκωνα, Μ.Τσολάκη, Α.Αναγνωστίδου, Χ.Τσιότρας, Α.Καρδαμύλας, Μ.Γκιάλα

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: «Ελληνική Αναισθησιολογία» 21: 37-40, 1987.

 

Στην κλινική αυτή εργασία γίνεται αξιολόγηση των εκχύσεων τοπικών αναισθητικών και φιανόλης – νευρολυτικής ουσίας – στα μεσοπλεύρια διαστήματα αρρώστων με μεσοπλεύρια νευραλγία ποικίλης αιτιολογίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στις μετατραυματικές και στις σε κακοήθεια οφειλόμενες μεσοπλεύριες νευραλγίες υπάρχει πολύ μεγάλη ανακούφιση. Τα αποτελέσματα κατά τους συγγραφείς είναι μέτρια σ’ όλες τις άλλες τις μεσοπλεύριες νευραλγίες.

 

35. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Μ.Τσολάκη, Ο.Διορίτου, Β.Δημητρίου, Ν.Κωνσταντινίδου, Μ.Σουέις, Χ.Νάσρο, Ν.Μπαλαμούτσος

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: «Ελληνική Αναισθησιολογία» 21: 28-33, 1987.

 

Στην κλινική αυτή εργασία καθορίζεται το άγχος 125 αρρώστων – DSM III κριτήρια – στην προεγχειρητική περίοδο και εξετάζονται παράγονρες όπως η φυσική κατάσταση του αρρώστου, το επάγγελμα, ο αναισθησιολόγος, ποθ έκανε τη προεγχειρητική επόισκεψη, το είδος του φορείου, που μετέφερε τον άρρωστο στο χειρουργείο. Βρέθηκε ότι ο μόνος σημαντικός πάραγων είναι η προσωπικότητα του Αναισθησιολόγου.

 

36. PHENYTOIN PLASMA LEVELS AFTER INTRAOPERATIVE ADMINISTRATION FOR THE PREVENTION OF POST CRANIOTOMY SEIZURES

M.Tsolaki, M.Peftulidou, Ph.Grammatikos, E.Sofianos, G.Foroglu

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: Acta Neurochir 84: 36-38, 1987

 

Στην κλινική αυτή εργασία γίνεται monitoring των επιπέδων φαινυτοΐνης στο πλάσμa των αρρώστων πριν τη διεγχειρητική χορήγηση φαινυτοΐνης 20΄, 40΄ και 1h, 2h, 3h, 4h, 8h και 12h μετά την ενδοφλέβια χορήγηση 7 mg/kg φαινυτοΐνης. Ο μέσος όρος όλων των τιμών ήταν – εκτός από την τιμή Προ – πάνω από 10μg/kg σε 30΄. Συνιστάται χορήγηση 7-10 mg/kg σε 30΄.

 

 

 

37. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ STRESS ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΞΙΑ

Ο.Θωμαρέις, Μ.Τσολάκη, Π.Μαιδάτση, Α.Ζμπούρη, Α.Λάζου, Μ.Γκιάλα

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1985

Δημοσιεύτηκε: «Ελληνική Αναισθησιολογία» 21: 111-116, 1987.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία χρησιμοποιήθηκαν 50 πειραματόζωα. 30 μυς και 20 επιμύες. Όλα ταπειραματόζωα εκτέθηκαν – εκτός των ομάδων ελέγχου – σε θόρυβο μεγάλης έντασησ για 1΄. Ο θόρυβος αυτός αποτελούσε stress διότι αύξανε την αρτηριακή πίεση στους καθετηριασμένους επιμύς. Τα αποτελέματα δείχνουν οτι το stress ελαττώνει το χρόνο επιβίωσης στην υποξία ενώ τα ένζυμα κρεατινοφωσφοκινάση, γαλακτική δεϋδρογενάση και αδενυλική κυκλάση, δεν μεταβάλλονται.

 

38. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΞΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΥΩΝ

Μ.Τσολάκη, Τ.Ράλλης, Α.Ζαμπούρη, Ε.Σοφιανός, Α.Παπαστεριάδης

Ανακοινώθηκε: 2η Συνάντηση Νευροεπιστημών, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1986

Δημοσιεύτηκε: «Ελληνική Αναισθησιολογία» 21: 37100-105, 1987.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία μετρήθηκε η συγκέντρωση των ιχνοστοιχείων Fe, Cu, Zn στον εγκέφαλο μυών πριν και μετά την έκθεση σε υποξία και αφού προηγουμένως χορηγήθηκαν «προστατευτικοί» στην υποξία παράγοντες, όπως φλουναριζίνη, μιδαζολάμη και θειαπεντάλη. Επομένως, η θειαπεντάλη αύξησε την περιεκτικότητα του Fe και η μιδαζολάμη αύξησε τη συγκέντρωση του Cu. Χρησιμοποιήθηκε φασμαφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης.

 

39. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ-ΑΙΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΦΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΚΥΛΩΝ

Α.Αλβανού-Αχπαράκη, Φ.Ευαγγελίδης, Ο. Θωμαρέις, Μ.Τσολάκη, Μ.Γκιάλα, Χρ.Φόρογλου

Ανακοινώθηκε: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1986

Δημοσιεύτηκε: «Ελληνική Αναισθησιολογία» 21: 105-111, 1987.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία, χορηγήθηκε αναισθησία με ενφλουράνιο και μίγμα ενφλουρανίου-αιθέρα σε δύο διαφορετικές ομάδες σκύλων για 1h. Ιστοτεμάχια του ήπατος μελετήθηκαν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και βρέθηκε ότι το ενφλουράνιο δεν προκαλεί αλλοιώσεις στο υπατικό παρέγχυμα ενώ το μίγμα ενφλουρανίου- αιθέρα προκάλεσε αλλοιώσεις στα μοτοχόνδρια και το ενδοπλασματικό δίκτυο.

 

40. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΟΦΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Λ.Οικονόμου, Μ.Τσολάκη, Δ.Μπότσιος, Α.Σιόγκα, Κ.Τσαλής, Ι.Δαδούκης

Ανακοινώθηκε: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1986

Δημοσιεύτηκε: «Ελληνική Αναισθησιολογία» 21: 175-180, 1987.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία γίνεται εμφανές ότι οι πρωτεΐνες της τροφής παίζουν κάποιο ρόλο στη λειτουργικότητα του νεφρού εφόσον αποτελούν δομικά στοιχεία του κυττάρου. Στο οπτικό μικροσκόπιο βρέθηκαν ελάχιστες αλλοιώσεις στα εσπειραμένα σωληνάρια και στα νεφρικα σωμάτια.

 

41. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΑΣΤΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Μ.Τσολάκη, Κ.Τσάλης, Ι.Γιώβος, Δ.Μπότσιος, Α.Φαρμακιώτης, Ι.Δαδούκης

Ανακοινώθηκε: 2ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1987

Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά του Συνεδρίου Β΄: 152-155, 1987.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία έγινε σε τρεις ξεχωριστές ομάδες μελέτης στέρηση πρωτεΐνων, στέρηση λίπους και στέρηση υδατανθράκων και μελετήθηκαν με RIA τα επίπεδα γαστρίνης και ινσουλίνης. Βρέθηκε ότι αυξάνονται τα επίπεδα γαστρίνης (p<0,001) και ελαττώνονται τα επίπεδα ινσουλίνης (p>0,05).

 

42. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΟΜΙΔΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΤΟΥΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ

Μ.Τσολάκη, Α.Μάνθος, Λ.Οικονόμου, Π. Μαϊδάτση, Α.Σιόγκα, Λ.Σακκάς, Ε.Σοφιανός, Χρ.Φόρογλου

Ανακοινώθηκε: 2ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1987

Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά Συνεδρίου Β΄ : 236-241, 1987

Η εργασία βραβεύτηκε από την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία γίνεται προσπάθεια να βρεθεί εάν η ετομιδάτη που ελαττώνει τα ενδογενή κορτικοστεροειδή προστατεύει τον εγκέφαλο από τη μερική ισχαιμία. Οι λιγότερες αλλοιώσεις στον εγκεφαλικό ιστό παρατηρήθηκαν στις ομάδες που χορηγήθηκε πριν και μετά την ισχαιμία ετομιδάτη ενώ οι περισσότερες αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν στις ομάδες που χορηγήθηκε πριν και μετά την ισχαιμία δεξαμεθαζόνη.

 

43.Επιδραση της υπεροξιασ στισ αμινοτρανσφερασεσ του ηπατοσ με και χωρισ βιταμινη Ε.

Α. χατζηαγοράκης, Κ.Χατζηνικολάου,Μ.Τσολάκη,Χ. Μοσχονάς, Μ.Γκιάλα

Ανακοινώθηκε: 2ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1987

Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά Συνεδρίου Β΄ : 724-729, 1987

 

Στην πειραματική αυτή εργασία έγινε νορμοβαρική υπεροξία σε έξι δθαφορετικές ομάδες επιμύων για 1,24,48,72 και 48 ώρες, 72 ώρες αφού προηγουμένως χορηγήθηκε βιταμίνη E ως αντιοξειδωτικός παράγων. Τα επίπεδα των α Αμινοτρασφερασών μετρήθηκαν σ’ όλες τις ομάδες μετά την καθορισμένη διάρκεια υπεροξίας. Σ’ όλες τις ομάδες αυξάνονται στατιστικά σημαντικά οι αμινοτρασφεράσες ενώ ελαττώνονται στατιστικά σημαντικά οι αμινοτρσφεράσες ενώ ελαττώνονται στατιστικά σημαντικά όταν προηγείται χορήγηση βιταμίνης Ε.

 

44. ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ ΕΝΦΛΟΥΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑ ΕΝΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ-ΑΙΘΕΡΑ 1:1 ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ

Κ.Παπαδοπούλου, Ο. Θωμαρέις, Μ. Τσολάκη, Μ. Γκιάλα.

Ανακοινώθηκε: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Χανιά, Μάιος 1987

Δημοσιεύτηκε: 1. Ελληνική Αναισθησιολογία 21: 187-193, 1987.

                        2. Επιστημονική Επετηρίδα Ιατρικού Τμηματος 17: 19-27, 1988.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία έγινε αναισθησία με ενφλουράνιο και αναισθησία με μίγμα ενφλουρανίου-αιθέρα και μελετήθηκαν οι μεταβολές 10 αιμοδυναμικών παραμέτρων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αναισθησία με μίγμα ενφλουρανίου-αιθέρα είναι το ίδιο ασφαλής και σταθερή αναισθησία με την αναισθησία με ενφλουράνιο.

 

45.Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΦΡΙΚΟ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε.

Μ. Τσολάκη, Α.Αλβανού-Αχπαράκη, Κ. Χατχηνικολάου, Α. Χατζηαγοράκης, Χρ. Φόρογλου.

Ανακοινώθηκε: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Χανιά, Μάιος 1987  

Δημοσιεύτηκε: Ελληνική Αναισθησιολογία 21: 181-186, 1987.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία σε 6 ομάδες επίμυων χορηγήθηκε Ο2 100% για 1, 3, 12, 14, 48 και 72 ώρες αντίστοιχα και σε δυο ομάδες χορηγήθηκε βιταμίνη Ε 20mg/Kg/24ωρο και μετά ακολούθησε υπεροξία. Στο τέλος του πειράματος οι νεφροί μελετήθηκαν και βρέθηκε προοδευτικά αυξανόμενη υπεραιμία του αγγειώδους σπειράματος και των περισωληναριακων τριχοειδών και εκφύλιση των νεφρικών σωληναρίων. Όταν προηγείτο η βιταμίνη Ε υπήρχε μόνο μικρού βαθμού υπεραιμία.

 

46. ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΣΤΕΡΗΣΗ ΛΙΠΟΥΣ Ή ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ.

Μ. Τσολάκη, Λ. Οικονόμου, Α. Μάνθος, Δ. Μποτσιος, Α. Σιόγκα, Μ. Γκιάλα, Ι. Δαδούκης.

Ανακοινώθηκε: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής διατροφής, Πάτρα, Νοέμβριος 1987.

Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά του Συνεδρίου.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία μελετήθηκαν σε 3 ομάδες των 10 επίμυων οι υπερμικροσκοπικές αλλοιώσεις της στερήσεως λίπους ή υδατανθράκων στον εγκέφαλο. Όπως φαίνεται η στέρηση Λίπους ή Υδατανθράκων για 15 μέρες στην τροφή των επίμυων δεν προκαλεί σημαντικές βλάβες στο ΚΝΣ.

 

47. ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Ή ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Α. Μάνθος, Δ. Μπότσιος, Λ. Οικονόμου, Μ. Τσολάκη, Α. Σιόγκα, Ι. Δαδούκης, Μ. Γκιάλα.

Ανακοινώθηκε: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής διατροφής, Πάτρα, Νοέμβριος 1987.

Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά του Συνεδρίου.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία μελετήθηκαν σε 3 ομάδες των 10 επίμυων οι υπερμικροσκοπικές αλλοιώσεις της στερήσεως υδατανθράκων ή πρωτεϊνών στο ήπαρ. Όπως φαίνεται στην εργασία η στέρηση των υδατανθράκων για 15 ημέρες προκαλεί πολύ μικρού βαθμού αλλοιώσεις, ενώ η στέρηση των πρωτεϊνών προκάλεσε σε περιοχές ηπατικά κύτταρα πλήρως κατεστραμμένα έως νεκρωτικά, με φυσιολογική εμφάνιση μιτοχονδρίων.

 

48. ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Μ.Τσολάκη, Τ. Ράλλης, Ο. Θωμαρέις, Ε. Βαγάνωφ, Μ. Γκιάλα, Α. Παπαστεριάδης  

Ανακοινώθηκε: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής διατροφής, Πάτρα, Νοέμβριος 1987.

Δημοσιεύτηκε: Πρακτικά του Συνεδρίου.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία μελετήθηκε η επίδραση της υπεροξίας για 72 ώρες, της υποξίας (Ο2 5%), της υπεργλυκαιμίας, του χειρουργικού stress και του ηλεκτρικού stress στα επίπεδα των ιχνοστοιχείων Fe, Cu και Zn στον εγκέφαλο των επίμυων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υπεροξία ελαττώνει τον Fe , η υποξία τιν Cu και τον Zn, η υπεργλυκαιμία τον Cu, το χειρουργικό stress τον Fe και τον Ζn και το stress του πόνου τον Fe, τον Cu και τον Zn.

 

49. THE ULTRASTRUCTURAL EFFECTS OF BUPIVACAINE INJECTIONS ON RAT TRIGEMINAL NERVE

M. Tsolaki, A. Alvanou, Th. Loizou, M. Giala, Ch. Foroglou

Δημοσιεύτηκε: Επιστημονική Επετηρίδα Ιατρικού Τμήματος 17: 213-226, 1988.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία έγιναν μεμονωμένες ή πολλαπλές περινευρικές εγχύσεις βουπιβακαϊνης στο τρίδυμο νεύρο του επίμυα – μια κάθε εβδομάδα- και οι επίμυες θυσιάστηκαν 15 ημέρες ή 30 ημέρες μετά την τελευταία έγχυση. Το συμπέρασμα είναι ότι οι περινευρικές εγχύσεις προκαλούν μικρές μόνον αλλοιώσεις του ελύτρου της μυελίνης που είναι αναστρέψιμες.

 

50. EFFECTS OF ENFLURANE AND ENFLURANE ETHER ANAESTHESIA ON THE ULTRASTRUCTURE OF THE BRAIN IN DOGS

M. Τsolaki, A. Alvanou, O. Thomareis, M. Giala, Ch. Foroglou

Δημοσιεύτηκε: Επιστημονική Επετηρίδα Ιατρικού Τμήματος 17: 199-212, 1988.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία χορηγήθηκαν σε δύο ομάδες σκύλων δύο είδη αναισθησίας, ενφλουράνιο και ενφλουράνιο-αιθέρα. Στην ομάδα του ενφλουρανίου δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές. Στην ομάδα του μίγματος παρατηρήθηκε διεύρυνση του εξωκυτταρίου χώρου και εκφύλιση των μετασυναπτικών περιοχών.

 

51. L’ ACTION DE LA PHENYTOIN SUR L’ HYPOXIE CEREBRALE EXPERIMENTALE CHEZ LA SOURIS

Economou L., Manthos A., Tsolaki M., Maidatsi P., Giala M.

Ανακοινώθηκε: 69ο Congres de l’ Association des Anatomists. Thessaloniki 24-27 May 1987.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία μελετάται η επίδραση της φαινυτοΐνης στην εγκεφαλική υποξία πειραματοζώων και βρέθηκε ότι η φαινυτοϊνη προστατεύει τις εγκεφαλικές δομές από την υποξία.

 

52. ETUDE ULTRASTRUCTURE DU REIN APRES CARENCE EN PROTEINES CHEZ LE RAT.

Α. Manthos, A. Sioga, L. Εkonomou, M.Tsolaki

Ανακοινώθηκε: 69ο Congres de l’ Association des Anatomists. Thessaloniki 24-27 May 1987.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία χορηγήθηκε Ο2   100% με μικρή (500 ml/min) και με μεγάλη ροή (1000 ml/min) σε εννιά ομάδες επιμύων για 24, 48 και 72 ώρες με και χωρίς βιταμίνη Ε σε ημίκλειστα και κλειστά κλουβιά και εξετάσθηκε στον ΗΜ ο καρδιακός μυς. Παρατηρήθηκαν οιδηματώδη μιτοχόνδρια, διεύρυνση των τ σωληναρίων και ελάττωση του γλυκαγόνου. Στις ομάδες με βιταμίνη Ε είχαμε αύξηση του γλυκογόνου και τα υπόλοιπα κυτταρικά στοιχεία ήταν φυσιολογικά.

 

53. L’ Influence de l’ hyperoxie sur l’ ultrastructure des cellules myocardiques du rat.

Alvanou A., Tsolaki M., Hatzinikolaou K., Hatziagorakis A., Giala M.

69o Congres de l’ Association des Anatomistes, Thessaloniki, (Grece), 24-27 Μάιος, 1987

Prix Fondation Charilaou Kerameos

To βραβείο δίνεται στην καλύτερη Ελληνική ανακοίνωση των Αλβανού και συν. « Η επίδραση της υπεροξίας στα κύτταρα του καρδιακού μυός του επίμυα». Η εκλογή ήταν δύσκολη, αλλά στην κρίση της επιτροπής μέτρησε η ποιότητα της εργασίας

 

54. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ

Ε.Τσάκωνα, Μ. Τσολάκη, Μ. Πεφτουλίδου, Γ. Ιωάννου, Γ. Κάσινος.

Ανακοινώθηκε: : 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Χανιά, Μάιος 1987

Δημοσιεύτηκε: Ελληνική Αναισθησιολογία 1998;22:

 

Στην κλινική αυτή εργασία περιφράφονται τα αποτελέσματα διάφορων συνδυασμών θεραπευτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση αρρώστων με μεθερπητική νευραλγία. Από τα αποτελέσματα της εργασίας φαίνεται ότι στην αντιμετώπιση της μεθερπητικής νευραλγίας θέση έχουν η συνδυασμένη φαρμακευτική αγωγή, οι περιοχικές τεχνικές, το TNS και ο συνδυασμός αυτών.

 

55.ULTRASTRUCTURAL STUDY OF RAT CNS SYNAPSES AFTER EXPERIMENTAL HYPOXIA AND ISOFLURANE ADMINISTRATION

L. Εkonomou, A. Manthos, M. Peftulidou, M. Tsolaki, Ch. Foroglou.

Ανακοινώθηκε: 3rd Symbosium Structure and functional mechanisms of peripheral and CNS synapses. Varna October 12-16, 1987.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία χορηγήθηκε ισοφλουράνιο πριν και μετά την υποξία και μελετήθηκαν οι συνάψεις του ΚΝΣ στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Στην ομάδα της υποξίας παρατηρήθηκαν κενές μετασυναπτικές περιοχές και ελάττωση των κυστιδίων προσυναπτικά. Παρόμοιες μεταβολές αλλά λιγότερες ποσοτικά παρατηρήθηκαν στις ομάδες που χορηγήθηκε ισοφλουράνιο.

 

56. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΒΟΥΠΙΒΑΚΑΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΦΗ ΤΟΥ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΥΑ.

Μ. Τσολάκη, Α. Αλβανού, Θ. Λοϊζου, Μ. Γκιάλα, Χ. Φόρογλου.

Πρακτικά 3ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1988; 70-87

 

Στην πειραματική αυτή εργασία έγιναν μεμονωμένες ή πολλαπλές περινευρικές εγχύσεις βουπιβακαϊνης στο τρίδυμο νεύρο του επίμυα – μια κάθε εβδομάδα- και οι επίμυες θυσιάστηκαν 15 ημέρες ή 30 ημέρες μετά την τελευταία έγχυση. Το συμπέρασμα είναι ότι οι περινευρικές εγχύσεις προκαλούν μικρές μόνον αλλοιώσεις του ελύτρου της μυελίνης που είναι αναστρέψιμες.

 

57. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΦΛΟΥΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑ ΕΝΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ-ΑΙΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΦΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΩΝ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ (Η ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 50)

Μ. Τσολάκη, Α. Αλβανού, Ο. Θωμαρέις, Μ. Γκιάλα, Χ. Φόρογλου.

Ανακοινώθηκε: 3ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θες/νίκη 12-14 Μαϊου 1985.

Δόθηκε στα Πρακτικά.

 

58. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ LDH ΚΑΙ OPK ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΥΑ

Α. Τακούδα, Π. Μαϊδάτση, Μ. Τσολάκη, Δ. Τακούδας, Ε. Καλαϊτζής, Σ. Χρυσοχοϊδου, Μ. Γκιάλα.

Ανακοινώθηκε: 3ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θες/νίκη 12-14 Μαϊου 1985.

Δόθηκε στα Πρακτικά.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία μελετήθηκαν τα επίπεδα της LDH και CPK στον ορό των επίμυων μετά από ισχαιμία του εγκεφάλου με μερική απόφραξη των καρωτίδων με και χωρίς χορήγησης «προστατευτικών» παραγόντων, ισοφλουρανίου και πεντοξυφυλλίνης. Βρέθηκε ότι η ισχαιμία προκαλεί μεγάλη αύξηση των ενζύμων LDH και OPK. Τα ίδια αποτελέσματα βράθηκαν και μετά την χορήγηση προστατευτικών παραγόντων.

 

59. ΒΙΟΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Μ. Τσολάκη

Δημοσιεύτηκε: Ελληνική Αναισθησιολογία 22: 87-94, 1988.

 

Είναι μια ανασκόπηση των βιοφυσικών και νευροχημικών θεωριών της αναισθησίας. Αναλύονται σύντομα η θεωρία των λιποειδών, η θεωρεία της επιφανειακής τάσης, η θεωρία της ενύδρου φάσης, η θεωρία του κριτικού όγκου, η θεωρία της ελάττωσης της σύνθεσης των πρωτεϊνών, και η θεωρία της μεταβολής της ρευστότητας της μεμβράνης- βιοφυσικές θεωρίες-. Επίσης αναλύονται η επίδραση των αναισθητικών στο μεταβολισμό των υδατανθράκων, στους νευροδιαβιβαστές και στο μεταβολισμό των λιπιδίων- νευροχημικές θεωρίες.

 

60. Ο ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

Μ. Τσολάκη, Μ. Γκιάλα

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Μάϊος 1985.

Δημοσιεύτηκε: 18η Επιστημονική Επετηρίδα Α.Π.Θ.

 

            Στην κλινική αυτή εργασία μελετήθηκαν καρδιοχειρουργικοί άρρωστοι πριν και μετά την επέμβαση ως προς το άγχος (DSM III), την πρόσφατη μνήμη και συναισθηματική τοποθέτησή τους, στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα.

            Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άρρωστοι προεγχειρητικά έχουν περισσότερο άγχος απ΄ ότι στη Μονάδα, όλοι θα ήθελαν να ξέρουν περισσότερα για την πάθησή τους και 10% των αρρώστων παρουσίασαν διαταραχή των ανώτερων ψυχονοητικών λειτουργιών.

    

61. ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΥ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Ή ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ

Α.Μ.ανθος, Λ.Οικονόμου, Μ.Τσολάκη, Α.Σιόγκα, Δ.Μπότσιος, Ι.Δαδούκης, Χρ.Φόρογλου.

Βραβεύτηκε με το βραβείο Χρηστομάνου 1987

 

Στην πειραματική αυτή εργασία μελετήθηκαν το ήπαρ και οι νεφροί επιμύων μετά από στέρηση πρωτεϊνών ή υδατανθράκων διαρκείας 15 ημερών. Βρέθηκε ότι η στέρηση των πρωτεϊνών προκαλεί διαταραχές στο ήπαρ ενώ δεν επηρεάζει μορφολογικά τον νεφρό. Αντίθετα η στέρηση των υδατανθράκων είναι περισσότερο βλαπτική στα κύτταρα των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων του νεφρού παρά στα ηπατικά κύτταρα.

 

62. ULTRASTRUCTURAL ALTERATIONS OF THE DELTOID MUSCLE IN SEVERELY MALNOURISHED PATIENTS

A.Manthos, L.Economou, M.Tsolaki, D.Liakos, A.Sioga, Ch.Foroglou.

Ανακοινώθηκε: VIII International Sympbosium on morphological Sciences, Rome 15 July 1988

 

            Στην κλινικοεργαστηριακή αυτή μελέτη έγινε λήψη ιστοτεμαχίων δελτοειδούς από άτομα ψυχωσικά που παρουσίασαν μεγάλη απώλεια βάρους, λόγω άρνησης λήψης τροφής. Τα αποτελέσματα έδειξαν στο Η.Μ.: Τροποποίηση των Ζ-ζωνών, άμορφο κοκκώδες υλικό στο κυττόπλασμα, καταστροφή και αποδιοργάνωση των μικροϊνιδίων, ελάττωση του γλυκογόνου και περισσότερα κυστίδια απ’ όσα παρατηρούνται συνήθως σε πολλά ενδοθηλιακά κύτταρα.

 

63. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΠΟΞΙΑ ΜΕ ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ

Π.Μαϊδάτση, Μ.Τσολάκη, Λ.Οικονόμου, Χ.Δεστούνη-Ευτυχιάδου, Χρ.Κεραμέως-Φόρογλου, Ε.Σοφιανός.

Ανακοινώθηκε: 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Θεσ/νίκη Μάιος 1985.

Δημοσιεύτηκε: Ελληνική Αναισθησιολογία 22: Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1988, 173-178.

 

Στην πειραματική αυτή εργασία υπό υποξία (Ο2 5%) χορηγήθηκε 20΄ λεπτά προηγουμένως φυσιολογικός ορός ή φαινυτοϊνη. Μετρήθηκαν τα επίπεδα της φαινυτοϊνης στο αίμα. Βρέθηκε ότι η φαινυτοϊνη αυξάνει στατιστικά σημαντικά το χρόνο επιβίωσης στην υποξία σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου και δεν επιτρέπει την πρόκληση νεκρωτικών βλαβών στον εγκέφαλο επιμύων.

 

64. Ο ΕΠΙΜΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κ.Αντωνιάδης, Κ.Βαχτσεβάνος, Μ.Τσολάκη, Κ.Γκούρτσας

Δημοσιεύτηκε: Παράρτημα 104ης Επιστημονικής Επετηρίδας, Ιατρική ΑΠΘ, σελ 112

 

Πρόκειται για τεχνικό εκπαιδευτικό βοήθημα στο οποίο περιγράφονται τα βιολογικά χαρακτηριστικά του επίμυος και ορισμένες εγχειρητικές τεχνικές. Αποτελείται από 112 σελίδες και χωρίζεται στα εξής κεφάλαια: 1. Γενικά, 2. Χώρος του εργαστηρίου, 3. Διατροφή, 4. Μεταχείριση από το προσωπικό, 5. Αναπαραγωγή του επίμυος, 6. Στοιχεία ανατομικής και φυσιολογίας του επίμυος, 7. Εγχειρητικές διαδικασίες, 8. Ασθένειες του επίμυος, 9. Μεταφορά πειραματοζώων, 10. Χρησιμότητα του επίμυος, 11. Βιβλιογραφία. Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρον εγχειρίδιο που αφορά περισσότερους κλάδους της Ιατρικής που ασχολούνται με Ιατρικό-βιολογικό πείραμα.

 

65. Κ. Ρουτσώνης, O. Αργυροπούλου-Ράκα-Μπομπότη, Μ. Τσολάκη, Κ. Δεληγιάννης, Σ. Μποσταντζοπούλου.

Εξάλειψη Βατταρισμού μετά την εγκατάσταση κροταφικής επιληψίας.

Τιμητικός Τόμος Καθηγητού Δ.Λαζαρίδη 1988; 222-226.

 

Αναφορά δύο περιπτώσεων νεαρών ασθενών με βατταρισμό, ο οποίος εξαφανίσθηκε μετά την εγκατάσταση κλινικής, κροταφικής επιληψίας. Kαι στις δύο περιπτώσεις υπήρχε ιστορικό αριστεροχειρίας. H αλλαγή αυτή στην ομιλία σχετίζεται κατά τους συγγραφείς προς διαταραχή της επικρατήσεως του ενός ημισφαιρίου κατά την εξέλιξη των ασθενών, η οποία άρθηκε με την ενεργοποίηση της επιληπτογόνου βλάβης.

 

66. Θ. Αγοραστός, Μ. Τσολάκη, Γ. Μπεκιάρη , Χ. Αθανασιάδης, Α. Παπαλουκάς

Η προσωπικότητα της επιτόκου και η συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια του   τοκετού.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας Θεσσαλονίκη 1988

 

Κλινική εργασία που αφορά τη συσχέτιση της προσωπικότητος της επιτόκου και της συμπεριφοράς της καθώς και του πόνου κατά την διάρκεια του τοκετού. Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση.

 

67. Ζαμπούρη Α., Τσολάκη Μ., Σοφιανός Ε.:

Επίδραση του συνδυασμού φαινυτοΐνης και μιδαζολάμης στον χρόνο επιβίωσης των μυών στην υποξία

Ελληνική Αναισθησιολογία 1989:23:27-31.

 

Πειραματική εργασία που αποδεικνύει ότι η μιδαζολάμη είναι ισχυρότερος "προστατευτικός" παράγοντας και ότι η προσθήκη της φαινυτοΐνης ελαττώνει την προστατευτική αυτή ιδιότητα.

 

68 Θ. Δαρδαβέσης, Μ. Ευσταθίου, Π. Νικολαίδης, Μ. Τσολάκη, Δ Δαρδαβέσης, Θ. Λοιζίδης, Ζ. Γιαννόπουλος, Αχ. Τουρκαντώνης.

Δημοσκόπηση δειγμάτων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου και της μεταμόσχευσης.

Ελληνική Ιατρική 1989;55:142-149.

Μεταμόσχευση 1990;1:52-59.

 

Επιδημιολογική μελέτη σε δείγματα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην Aθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που έδειξε ότι: 1. Yπάρχει χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης σε ζητήματα σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο γεγονός το οποίο λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για να γίνει κάποιος δωρητής οργάνων σώματος. 2. H "ευθανασία" ενός εγκεφαλικού νεκρού προκειμένου νά γίνει λήψη οργάνων για μεταμόσχευση μπορεί να δημιουργήσει συνειδησιακά ή συναισθηματικά προβλήματα στο γιατρό πού την εγκρίνει ή την πραγματοποιεί.

 

69. Μ. Τσολάκη, Ε. Νενοπούλου, Α. Ζαμπούρη, Μ. Πεφτουλίδου, Ε. Σοφιανός

Είναι η φλουμαζενίλη ένας ακόμη προστατευτικός παράγοντας από την εγκεφαλική υποξία; Σύγκριση με την μιδαζολάμη

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας Κύπρος Μάρτιος 1989.

Is flumazenil a protective agent from brain hypoxia? Correlation with midazolam.

Scientific Annals of the Faculty of Medicine 1991;18: 173-181

 

Πειραματική μελέτη που έδειξε ότι η φλουμαζενίλη αποτελεί προστατευτικό παράγοντα ιδιαίτερα σε μεγάλες δόσεις αλλά η προστατευτική της δράση είναι μικρότερη της προστατευτική δράσης της μιδαζολάμης.

 

70. Π. Μαιδάτση, O. Θωμαρέις, Ν. Γοργίας, Μ. Τσολάκη, Μ. Γκιάλα.

Συγκριτική προστατευτική δράση της μιδαζολάμης και της προποφόλης από την εμβολή αέρος στον εγκέφαλο

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας Κύπρος Μάρτιος 1989.

 

Πειραματική μελέτη που έδειξε ότι και τα δύο φάρμακα ασκούν προστατευτική δράση. H προποφόλη μάλιστα υπερέχει της μιδαζολάμης.

 

71. Μ. Τσολάκη, Α. Μάνθος, Λ. Oικονόμου, Π. Μαιδάτση, Α. Σιόγκα, O. Θωμαρέις, Μ. Γκιάλα, Χ. Φόρογλου.    

Bραβείο

Υπερμικροσκοπική μελέτη της επίδρασης της μιδαζολάμης και της προποφόλης στο ΚΝΣ επιμύων μετά από εμβολή αέρος.

4ο Βορειοελλάδικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης Μάιος 1989

Πρακτικά σελ 537-543.

 

Πειραματική εργασία που έδειξε ότι η μιδαζολάμη καί η προπαφόλη παρέχουν προστασία στο K.N.Σ. σε εμβολικά επεισόδια με αέρα, με ελαφρά ποσοτική και ποιοτική υπεροχή της μιδαζολάμης.

 

72.   M. Tsolaki, A. Zambouri, M. Peftulidou, N. Kapanidis, E. Sofianos.

Preventive and Curative autinconvulsaut effect of Flumazenil versus Lidocaine - induced seizures.

European Congress of Anaesthesiology Varsovia 1991.

Προφυλακτική και θεραπευτική   αντισπασμωδική δράση της φλουμαζενίλης στους σπασμούς που προκαλεί η λιδοκαϊνη .

 

4ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης 1989

Πρακτικά σελ 934-937.

 

Πειραματική μελέτη που έδειξε ότι η φλουμαζενίλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αντιμετώπιση και για την προφύλαξη των σπασμών που προκαλεί η λιδοκαΐνη.

 

73. Routsonis K, Bostanzopoulou M, Kazis A, Kapinas K, Tsolaki M, Argyropoulou-Raka O, Deligiannis K.

Mirror writing and reading

Neurol Psychiatr 1991;12: (Suppl 1):27-31.

 

Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού.

 

74. Μ. Τσολάκη, Κ. Καπινάς, Ι. Καλογερόπουλος, R. Propato, Ν. Γοργίας, Α. Κάζης, Κ. Ρουτσώνης

Πειραματικά πρότυπα επιληψίας. Σύγκριση. VIDEO.

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Δεκεμβριος 1989

Πρακτικά Συνεδρίου σελ 183-193.

 

Πειραματική εργασία στην οποία παρουσιάζονται πειραματικά πρότυπα επιληψίας με τρεις διαφορετικούς φαρμακευτικούς επιληπτογόνους παράγοντες σε επίμυες, και συγκρίνεται το είδος των σπασμών, η διάρκεια των σπασμών και ο χρόνος ανάνηψης.

 

75. Κ. Καπινάς, Μ. Τσολάκη, Α. Κάζης, Κ. Ρουτσώνης.

Περίπτωση αντανακλαστικής ακουστικής επιληψίας.

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Δεκέμβριος 1989

Πρακτικά Συνεδρίου σελ 50-57.

 

Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με κροταφική επιληψία, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 66 ετών σαν ακουστική αντανακλαστική και που εξελίχθηκε στη συνέχεια σε μεγάλης διάρκειας προσβολές με πολύμορφες εκδηλώσεις τόσο κινητικές όσο και ψυχικές υπό την μορφή ψυχωσικής κλινικής εικόνας.

 

76. A. Manthos, M. Tsolaki, KI . Kaidoglou , A. Alvanou, K. Hatjinikolaou, A. Hatjiagorakis ,   M. Giala , Ch .Foroglou  

Ultrastructure of the frοntal lobe and hippocampus after isobaric respirative hyperoxia

3o Balkan Congress on electron microscopy, Athens Greece 1989  

Proceedings 457-458

Histology and Histopathology 1991;73-78.

 

Πειραματική μελέτη του εγκεφάλου και μάλιστα του μετωπιαίου λοβού και του ιπποκάμπου επιμύων στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετά από την έκθεση των επιμύων σε περιβάλλον ισοβαρικού οξυγόνου. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές. Ποσοτικά, τα ευρήματα σχετίζονταν με την διάρκεια έκθεσης στο Oξυγόνο (24, 48 και 65 h).

 

77. Oικονόμου Λ., Μάνθος Α., Τσολάκη   Μ. , Φόρογλου Χ.

Υπερμικροσκοπικά   χαρακτηριστικά των ιογενώς μεταδιδομένων όγκων μαστού   μυών .

1Β΄ Ιατρικό Συνέδριο   Ενόπλων   Δυνάμεων   Θεσσαλονίκη 1989

 

Πειραματική μελέτη στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά υπερμικροσκοπικά ιστολογικά ευρήματα των ιογενώς μεταδιδομένων όγκων μαστού μυών.

 

78. Agorastos Th, Tsolaki M, Bekiari G, Athanasiadis Ch, Vavilis D, Papaloucas A.

Relations between personality, behavior and pain sensation of the pregnant woman during delivery.

9th International Congress of Psychosomatic Obstrectics and Gynecology. Amsterdam 1989.

Journal of Psychosomatic Obstrectics and Gynecology 1989:10: Suppl 1:166

 

Κλινική μελέτη στην οποία έγινε συσχέτιση της έντασης του πόνου των γυναικών κατά την διάρκεια του τοκετού με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητός τους και στην οποία δε βρέθηκε καμιά συσχέτιση σε 52 γυναίκες.

 

79. Δαγγίλας Α .,   Μπουρίκας Ζ. , Mεσουλάμ Σ., Βοσνακίδης Χ. , Τσολάκη   Μ. , Αηδόνης Α. ,

Η επίδραση της διαζεπάμης στα ακουστικά προκλητά δυναμικά   εγκεφαλικού στελέχους.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ και χειρουργικής Κεφαλής Τραχήλου Αθήνα 1989 .

Daggilas A, Tsolaki M., Kapinas K.

The effect of diazepam on Evoked Braistem Potentials.

Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 1993;7:89-93.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι δεν υπάρχει επίδραση 25, 35, 45 και 55 min μετά τη χορήγηση 0,2 mg/Kg διαζεπάμης σε 35 ασθενείς και επομένως η διαζεπάμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την εξέταση στα παιδιά και στο χειρουργείο.

 

80. Μ. Τσολάκη, Α. Κοπράς, Σ. Σπυρόπουλος, Θ. Παπαγεωργίου, Γ. Παυλίδης, Κ.Καπινάς,

Εντόπιση εγκεφαλικών επεισοδίων επί υπερτάσεως και σε συνδυασμό με άλλους προδιαθετικούς παράγοντες

Κ.Ρουτσώνης

5ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης 1990 σελ 12.

Πρακτικά σελ 34-42.

 

Κλινική μελέτη στην οποία συμπεραίνεται ότι συχνότερα (P<0,001) προσβάλλεται η περιοχή της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και επί υπερτάσεως μόνης και σε συνδυασμό με άλλους προδιαθετικούς παράγοντες.

 

81. Μάνθος Α., Oικονόμου Λ, Τσολάκη Μ, Τσικόπουλος Γ, Δαδούκης Ι, Φόρογλου Χ.

Η επίδραση της ναλοξόνης σε πειραματική ηπατική ισχαιμία. Υπερμικροσκοπική μελέτη.

5ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο 1990

Πρακτικά σελ 12-17

Βραβείο

 

Πειραματική εργασία που συνηγορεί στην διατύπωση της θέσεως ότι η ναλοξόνη δρα προστατευτικά στην ισχαιμία του ήπατος και παράλληλα εγείρουν αριθμό ερωτημάτων σχετικά με τη δράση του φαρμάκου καθώς και με τους υποδοχείς με τους οποίους εμπλέκεται.

 

82. Μ. Tsolaki, M. Petridou, K. Kapinas, M. Karamouzis, K. Routsonis.

Interleukin-2:Is a marker of clinical severity in chronic progressive multiple sclerosis.

VI Congress of the International Society of Greek Neuroscientists. Corfu 1990.

Scientific Annals of the Faculty of Medicine 1993;202:181-185

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη που υποστηρίζει την άποψη ότι τα επίπεδα της Iντερελευκίνης 2 και της βασικής πρωτεΐνης της μυελίνης δε μπορούν να καθορίζουν την βαρύτητα της ΣKΠ καθώς και τη πρόγνωσή της.

 

83. M. Tsolaki, A.Dagillas, M. Petridou, K. Kapinas, K.Routsonis

Auditory Brainstem evoked potentials in patients presenting with   dementia

6o Congress of The International Socienty οf Greek Neuroscieutists, Corfu 1990

Scientific Annals of the Faculty of Medicine 1993;202:167-175.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία μετά την εξέταση 40 συνολικά ατόμων δεν βρέθηκαν χαρακτηριστικές διαφορές μεταξύ των ασθενών με διαφορετικούς τύπους άνοιας, ενώ υπήρξαν διαφορές μεταξύ των ασθενών και των φυσιολογικών ατόμων της ίδιας ηλικίας.

 

84. Ν. Γοργίας, Μ. Τσολάκη, Λ. Oικονόμου, Α. Μάνθος, Π. Μαιδάτση, Α. Ζαμπούρη, Κ. Χατζηνικολάου, Χ. Φόρογλου, Κ. Ρουτσώνης.

Εγκεφαλική προστασία σε μυς από την σφαιρική υποξία με συνδυασμό μιδαζολάμης   και Ν2O.

1ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 1990:14

Πρακτικά Συνεδρίου 66-67

 

Πειραματική εργασία στην οποία βρέθηκε ότι ενώ η μιδαζολάμη μόνη της προστατεύει τον εγκεφαλικό ιστό των μυών από την υποξία, ο συνδυασμός της με N20 δεν προστατεύει.

 

85. Α. Καρδαμύλας, Μ. Τσολάκη, Γ. Σαρηγιάννης, Β. Παπαιωάννου, Ε. Μερτζανίδου, Μ. Γκιάλα.

Επίδραση της υπογλυκαιμίας στο αντανακλαστικό των τασεουποδοχέων επιμύων σε συνθήκες γενικής αναισθησίας με ισοφλουράνιο.

1ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 1990:15

Πρακτικά Συνεδρίου: 68-69.

 

Πειραματική μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι η υπογλυκαιμία σε συνθήκες γενικής αναισθησίας με Iσοφλουράνιο προκαλεί καταστολή του αντανακλαστικού των τασεοϋποδοχέων.

 

86. Α. Ζαμπούρη, Μ. Τσολάκη, Ε. Σοφιανός.

Επίδραση του συνδυασμού θειοπεντάλης και φαινυτοΐνης στον χρόνο επιβίωσης των μυών στην υποξία.

1ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 1990 :13

Πρακτικά Συνεδρίου:63-65

 

Πειραματική μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι η συνδυασμένη χορήγηση των δύο φαρμάκων σε συνθήκες υποξίας τετραπλασίασε τον χρόνο επιβίωσης και επομένως παρέχει καλύτερη προστασία κατά τη διάρκεια περιόδων ελαττωμένης παροχής οξυγόνου.

 

87. Δ. Μπότσιος, Λ. Oικονόμου, Α. Μάνθος, M. Tσολάκη, Α. Σιόγκα, Σ. Αγγελόπουλος, Ι. Δαδούκης, Χ. Φόρογλου.

Υπερυφή του εντερικού επιθηλίου μετά από μεγαλομοριακή , ολιγοπεπτιδική ή στοιχειακή πλήρη δίαιτα.

XVII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1991.

Ultrastructural alterations of the rat intestinal epithelium fed with polymeric, oligopeptidic or elementary full diet, following starvation.

Histol Histopath 1993;8:527-535.

 

Πειραματική μελέτη που έδειξε ότι οι μικρομορφολογικές μεταβολές του εντερικού επιθηλίου που παρατηρούνται μετά τη στέρηση τροφής βελτιώνονται γρηγορότερα, όταν χορηγούνται ολιγοπεπτίδια.

 

88. Κ. Καπινάς, Μ. Τσολάκη, Π. Σακελλαρίου

Αυτόματο επισκληρίδιο αιμάτωμα της ΘΜΣΣ Νωτιαίου Μυελού: Η διαγνωστική αξιοπιστία της ΝΜR και συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση

Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Νευρομυοπαθολογίας 1990

Τιμητικός τόμος καθηγητού Α. Διακογιάννη

-Eπιστημονική Επετηρίδα του τμήματος Ιατρικής 1994; 24:195-203.

 

Ενδιαφέρουσα παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης αυτομάτου επισκληριδίου αιματώματος της Θωρακικής Mοίρας του Nωτιαίου μυελού σε άνδρα ηλικίας 50 ετών, όπου τόσο η μυελογραφία όσο και αξονική τομογραφία ήταν φυσιολογικές, ενώ η Mαγνητική τομογραφία προσδιόρισε την φύση, την εντόπιση, την θέση και την έκταση του αιματώματος (Θ2-Θ3).

 

89. Μ. Τσολάκη, Κ. Νανάσης, Α. Κάζης, Κ. Ρουτσώνης.

Έκτοπος φαιά ουσία με εστιακές κρίσεις. ΜR απεικόνιση

Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Νευρομυοπαθολογίας 1990

Τιμητικός τόμος καθηγητού Α. Διακογιάννη

Eπιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 1994;21:433-438

Θέματα Νευροφυσιολογίας 1994; 2:32-35

 

Diagnosis of cortical heterotopia with MRI

Tsolaki, M., Nanassis, K., Alexiadou, C., Kasis, A.

Hellenic Medical Journal,1999;Vol 3; Nr 1:19-20

 

Παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης ασθενούς 28 ετών, η οποία από διετίας παρουσίασε αισθητικές εστιακές κρίσεις δεξιά, που γενικεύθηκαν και η μαγνητική τομογραφία κατέδειξε ετερότοπο φαιά ουσία (οζιδιακού τύπου) άμφω-κυρίως όμως αριστερά - η οποία ορμώμενη εκ των υποπλαστικών πλαγίων κοιλιών εισέδυε εντός της λευκής ουσίας των βρεγματικών λοβών.

 

90. Παυλίδης Γ, Τσολάκη Μ., Κουκουρίκος Σ., Ζιώγας Α., Ζαραλής Α., Κάζης Α., Πετρίδου Μ., Ρουτσώνης Κ.

Εξέλιξη των αρρώστων μετά από ΑΕΕ. Κοινωνικά προβλήματα.

1ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Θεσ/νίκη 1990.

 

Κλινική μελέτη που εξετάζει την εξέλιξη των αγγειακών στην Ελλάδα και προτείνει α. ειδικών κέντρων για την αποκατάσταση των αρρώστων αυτών και β. ειδικών κέντρων για την παραμονή αρρώστων που δεν έχουν την δυνατότητα να αυτοεξυπηρετούνται 3. τό ποσοστό των θανάτων μετά την έξοδό τους από το Nοσοκομείο είναι υπερτριπλάσιο σε σχέση με άλλες χώρες.

 

91. Μ. Τσολάκη, Σ. Σπυρόπουλος , Α. Κοπράς, Γ. Μαυρίδης, Π. Γιαννούλη, Κ. Φυτόπουλος, Κ. Καπινάς, Κ. Ρουτσώνης.

Χρονική επιδημιολογία των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

1ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Θεσ/νίκη 1990.

 

Στατιστική κλινική μελέτη που εξετάζει την χρονική επιδημιολογία των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην Ελλάδα.

 

92 Μ. Petridou, M. Tsolaki, A. Papanikolaou. A. Kanistras.

Phenomenology of Depression and Anxiety in individuals with an initial epileptic attack prior to introduction of medical treatment.

5th World Congress of Biological Psychiatry Florence 1991: 526 5; P-16-02.

 

Αξιόλογη κλινική μελέτη, η οποία έδειξε ότι η κατάθλιψη και το άγχος συνδέονται γενετικά στα άτομα που παρουσιάζουν επιληπτικές κρίσεις.

 

93. K. Kαπινάς, Μ. Τσολάκη, O. Χατζηζήση, Σ. Καραχριστιανού, Γ. Κυριαζής.

Θεραπευτικό αποτέλεσμα ενδοφλέβιας χορήγησης υψηλών δόσεων μεθυλπρεδνιζολόνης στην πολλαπλή σκλήρυνση.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας Βόλος 1991 :112.

Γαληνός 1991;33:235-242.

 

Κλινική μελέτη, η οποία αποδεικνύει ότι η ενδοφλέβια χορήγηση υψηλών δόσεων μεθυλπρεδνιζολόνης προκαλεί ταχεία αλλά προσωρινή βελτίωση της κλινικής εικόνας.

 

94. Μ. Τσολάκη, Α. Δρεβελέγκας, Σ. Καραχριστιανού, Κ. Καπινάς, Δ. Διβάνογλου, Κ. Ρουτσώνης.

Συσχέτιση νευροψυχολογικών και ΜRI ευρημάτων σε αρρώστους με ΜS.

12o Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας ; 113

Μ. Τsolaki, A. Drevelegas, S. Karachristianou, K. Kapinas, D. Divanoglou, K. Routsonis.

Correlation of dementia, neuropsychological and MRI findings in multiple sclerosis.

Dementia 1994;5:48-52

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, η οποία έδειξε ότι ο αριθμός και η εντόπιση των απολυελινωτικών πλακών δεν σχετίζεται με την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών ενώ η εγκεφαλική ατροφία και η ατροφία του μεσολοβίου είναι τα ευρήματα της MRI που παρουσιάζουν άμεση συσχέτιση με την έκπτωση των ανωτέρων νοητικών λειτουργιών.

 

95. Ν. Γοργίας, Π. Μαιδάτση, Μ.Τσολάκη, Α. Φακίδου. Γ. Ρουτσώνης.

Προστασία από την διεγερτική επίδραση της ξυλοκαίνης στο ΚΝΣ επιμύων με Ν2O

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας Πάτρα 1991

Eλληνική Αναισθησιολογία 1991;25: 42.

 

Πειραματική μελέτη, η οποία δείχνει ότι το N2O στη συνήθη κλινική συγκέντρωση 87% προστατεύει από την διεγερτική επίδραση της ξυλοκαΐνης στo K.N.Σ. επιμύων και εμποδίζει την εμφάνιση σπασμών.

 

96.Μ. Petridou, D. Mourelatos, M.Tsolaki, Α.Kazis, A. Kanistras , A. Papanikolaou , K. Routsonis

Enhanced chromosome damage by Melphalan and hyperthermia in patients   with initial epileptic attact .

19th International Epilepsy Congress, Rio, October 1991

Epilepsia 1991 ; 32 Suppl 1:62 .

Cytogenic damage by melphalan and hyperthermia in patients with an initial epileptic attack.

Mutation Res 1992;280:143-148.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, η οποία έδειξε ότι οι βλάβες ήταν μεγαλύτερες στα κύτταρα των επιληπτικών απ' αυτές που παρατηρήθηκαν στα κύτταρα των φυσιολογικών ατόμων.

 

97. M.Tsolaki, K. Kapinas, A. Sotiroudi, M. Karamouzis, A. Dimitriadou-Vafiadou, K. Routsonis

Natriuratic Polypeptide and experimental epilepsy.

19th International Epilepsy Congress, Rio, October 1991.

Epilepsia 1991;32 Suppl. 1:33-34.

Scientific Annals of the Faculty of Medicine 1993;202: 177-180.

 

Πειραματική μελέτη, που έδειξε ότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές των επιπέδων του κολπικού νατριουρητικού παράγοντα στην ομάδα λιδοκαΐνης και στην ομάδα control.

 

98. Μ. Τσολάκη, Π. Δώμου, Ε . Ψωμά, Κ. Καπινάς, Κ. Χατζηνικολάου, Κ. Ρουτσώνης.

Επίδραση της υπεροξίας στα ενζυμα L.D.H., S.G.O.T., SGPT, γGT και C.P.K. με και χωρίς   βιταμίνη Ε.

6ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο   Θεσσαλονίκης Μάϊος 1991 : 56.

Πρακτικά σελ 791-796

 

Πειραματική εργασία, που έδειξε ότι η υπεροξία αυξάνει στατιστικά σημαντικά τα επίπεδα των ενζύμων στις 3 ομάδες της υπεροξίας (p<0,001)   ενώ η χορήγηση της βιταμίνης E δεν επιτρέπει την μεγάλη αυτή αύξηση ιδιαίτερα στην LDH και στη CPK.

 

99. Μ. Τσολάκη, Μ. Πεφτουλίδου, Χ. Τσιότρας, Δ. Κολέτσος, Ε. Αναστασίου, Κ. Χατζηνικολάου, Δ. Ρίγγος, Κ. Ρουτσώνης .

Αίτια εγκεφαλικού θανάτου στις ΜΕΘ Θεσσαλονίκης,

6ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο   Θεσσαλονίκης Μάϊος 1991.37

Πρακτικά σελ 486-490.

Μεταμόσχευση 1991;2:21-25.

 

Στατιστική κλινική μελέτη στην οποία τονίζεται ιδιαίτερα ο μικρός αριθμός των εγκεφαλικά νεκρών που έδωσαν τα όργανά τους παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ήταν ικανοί να προσφέρουν πολλά από τα όργανά τους και επισημαίνεται, ότι η αιτία του δεδομένου αυτού είναι η μη κινητοποίηση των μονάδων μεταμόσχευσης

 

100. Καπινάς   Κ., Κάζης A , Τσολάκη Μ., Αργυροπούλου Oυ.

Προσβολή του ΚΝΣ από AIDS . Διαγνωστική συμβολή   της NMR

2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών   Ιατρικής Θεσσαλονίκη 1991

Εγκέφαλος 1991; 28: 184-187 .

 

Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς ηλικίας 60 ετών με λοίμωξη από HIV, που νοσηλεύθηκε για νευρολογική σημειολογία από το K.N.Σ. σαν πρώτη εκδήλωση της νόσου. H περίπτωση παρουσιάζεται για τις εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας, η οποία και καθόρισε την έκταση της βλάβης

 

101. Maidatsi P, Tsolaki M, Economou L, Gorgias N.

Phenytoin Protective effect on the experimental cerebral hypoxia.

21st Congress of the Scandinavian Society of Anaesthesiologists. Trondheim, Norway 1991.

Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1991;35:suppl 96:201.

 

Πειραματική εργασία, που έδειξε ότι η φαινυτοΐνη είναι ένας πολύ καλός προστατευτικός παράγοντας του εγκεφάλου από την υποξία.

 

102. Yannacou M, Tsolaki M, Skourtis Ch, Giala M.

Cerebral protection by isoflurane during hypoxia.

21st Congress of the Scandinavian Society of Anaesthesiologists, Trondheim, Norway 1991.

Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1991;35:suppl.96:201.

 

Πειραματική εργασία που έδειξε ότι το ισοφλουράνιο είναι ένας πολύ καλός προστατευτικός παράγοντας του εγκεφάλου από την υποξία.

 

103. Gorgias N, Maidatsi P, Tsolaki M, Manthos A.

The interaction of Nitrous Oxide and Midazolame with global hypoxia in mice.

21st Congress of the Scandinavian Society of Anaesthesiologists , Trondheim, Norway, 1991.

Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1991;35:Suppl 96:202

 

Πειραματική εργασία, που έδειξε ότι 65% N2O ελαττώνει την εγκεφαλική προστατευτική δράση της μιδαζολάμης.

 

104. Μ. Peftulidou, E. Tsakona, M. Tsolaki, D.Vasilakos, J.Vavalekas.

Effect of intravenous lidocaine in the treatment of migraine attacks.

Scientific Annals of the Faculty of Medicine, 1991;182 :19-22.

 

Κλινική μελέτη, που έδειξε ότι η χορήγηση λιδοκαΐνης 1mg/Kg βάρους σώματος φαίνεται από τη μελέτη ότι είναι ένα χρήσιμο όπλο στην αντιμετώπιση των κρίσεων ημικρανίας.

 

105. Μ. Τσολάκη και Μ. Γκιάλα.

O καρδιοχειρουργικός άρρωστος πριν και μετά την εγχείρηση

Επιστημονική επετηρίδα του τμήματος Ιατρικής 1991;181:51-60.

Δημοσιευμένη η εργασία Νο 60.

 

Κλινική μελέτη, που έδειξε 1. οι άρρωστοι προεγχειρητικά είναι πολύ περισσότερο ανήσυχοι απ' ότι είναι στη Mονάδα. 2. όλοι θά ήθελαν να ξέρουν πολλά περισσότερα για την πάθησή τους και την εγχείρησή τους, 3. από τους 30 αρρώστους τρεις παρουσίασαν μετεγχειρητική διαταραχή των ανωτέρω ψυχονοητικών λειτουργιών σε εγχείρηση με εξωσωματική κυκλοφορία.

 

106. Μ. Τσολάκη, Καλαιτζόγλου Ι, Αβραάμ •, Καπινάς Κ, Κάζης Α.

Σύνδρομο Tolosa-Hunt.

Φθινοπωρινή Συνάντηση Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 1991.

Κεφαλαλγία 1994;2:76-79.

A. Drevelengas, I Kalaitzoglou, M. Tsolaki.

Tolosa-Hunt syndrome with sellar erosion. A case report.

Νeuroradiology1993;35:451-453.

 

Παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης, στην οποία παρατηρήθηκε διάβρωση του τουρκικού εφιππίου και τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας του μαγνητικού συντονισμού και της αγγειογραφίας συνηγορούν για τη διάγνωση του συνδρόμου Tolosa-Hunt.

 

107. Μ. Τσολάκη, Α. Δρεβελέγγας, Κ. Νανάσης, Ι. Μπισχινιώτης, Κ. Καπινάς, Δ. Διβάνογλου, Α. Κάζης, Κ. Ρουτσώνης.

Παθολογικές καταστάσεις του νωτιαίου σωλήνα.

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Απεικονιστικών Διαγνωστικών Μεθόδων.

Θεσσαλονίκη 1991:107

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, από την οποία προκύπτει ότι η συμβολή του μαγνητικού συντονισμού (MRI)   είναι μεγάλη αλλά και /η CT- μυελογραφία ως και η αγγειογραφία μπορούν να είναι εξετάσεις εκλογής μετά το καλό ιστορικό και τη νευρολογική εξέταση.

           

108. K. Kαπινάς, Α. Δρεβελέγγας, Μ. Τσολάκη, Ρουτσώνης Κ.

Διαφορική διάγνωση περικοιλιακών εστιών υψηλού σήματος (ΣΚΠ-Αγγειακή νόσος)-Imaging

4ο Πανελλήνιο Συνεδριο Απεικονιστικών Διαγνωστικών Μεθόδων .

Θεσσαλονίκη 1991:108.

K. Kapinas, M. Tsolaki, Drevelegas A. Routsonis K.

Magnetic Resonance Imaging of white matter lesions: differentation between MS and vascular patients.

Postgraduate Course Neuroimaging Graz, 1992:17.

J. Neuroimaging 1992;2:220.

Scientific Annals of the Faculty of Medicine, 1993;202:93-103.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη μαγνητικής τομογραφίας με περικοιλιακές εστίες υψηλού σήματος

 

109. A. Kονδυλίδου, Σ. Βαγιωνά, Κ. Αντωνιάδης, Μ. Τσολάκη.

Ψυχιατρικά προβλήματα που ενδιαφέρουν τον οδοντίατρο.

Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 1991;35:201-207.

 

Κλινική ανασκόπηση, στην οποία φαίνεται ότι με βάση τις γνώσεις της ψυχιατρικής είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ο βαθμός συμμετοχής του ψυχογενή παράγοντα σε δυσεπίλυτα κλινικά προβλήματα όπως είναι η προσωπαλγία και η καυσαλγία.

 

110. M. Tσολάκη.

Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων.

 

Κεφάλαιο στο βιβλίο του Καθ. κ. Φόρογλου:

Φυσική Ιατρική και αποκατάσταση, Θεσσαλονίκη 1991;111-138.

 

111. Νενοπούλου Ε, Τσολάκη Μ, Κοφανάς Α, Μουσαφίρης Κ, Χατζηνικολάου Κ, Ρουτσώνης Κ, Παπαδημητρίου Κ.

Συγκριτική μελέτη αυτομάτων όγκων μαστού μυών C3H με ή χωρίς υπεροξία.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής Αθήνα 1991:87-88.

Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 1992;6:109-114

 

Πειραματική εργασία, στην οποία φαίνεται ότι οι όγκοι μαστών C3H της ομάδας A (με υπεροξία) εμφάνισαν νεκρώσεις ενώ αντίθετα οι όγκοι της ομάδας B (χωρίς υπεροξία) δεν παρουσίασαν μεταβολή.

 

112. Ν. Καβάκα, Μ. Τσολάκη

Φυσικοθεραπευτές που εργάζονται σε νοσοκομείο- Κίνδυνοι και προφυλάξεις

7ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Θεσ/νίκη 1992

Πρακτικά σελ 256-260.

 

Επιδημιολογική μελέτη, στην οποία τονίζεται ότι οι φυσικοθεραπευτές πρέπει να ενημερωθούν για τους κινδύνους και τις προφυλάξεις για το κινητικό τους σύστημα και από τις μεταδοτικές ασθένειες καθώς επίσης και για τον ασφαλή χειρισμό των φυσικοθεραπευτικών συσκευών.

 

113. Ν. Γοργίας, Γ. Κυριαζής, Π. Μαιδάτση, Μ. Τσολάκη, O. Αντώνογλου, Κ. Ρουτσώνης.

Μεταβολές της δισμουτάσης του ανιόντος υπεροξειδίου της δισμουτάσης (SOD) στο μυοκάρδιο επιμύων μετά υποξία- επανοξυγόνωση.

Βραβείο

7ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Θεσ/νίκη 1992.

Πρακτικά σελ 984-993.

Η εργασία βραβεύτηκε από την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης.

 

Πειραματική μελέτη, η οποία έδειξε ότι μετά την υποξική δοκιμασία η SOD αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά, παρέμεινε δε αυξημένη κατά την επανοξυγόνωση ήπιας υποξίας και διατηρεί την αύξηση της δραστηριότητας της SOD στο μυοκάρδιο επιμύων ενδεχομένως λόγω αύξησης του ενζυμικού υποστρώματος.

 

114. Μ. Τσολάκη, Ι. Ψαχούλας, Κ. Καπινάς, Δ. Διβάνογλου, Φ. Γραμματικός, Κ. Ρουτσώνης.

Βιταμίνη Β12, Φολικό οξύ και πολλαπλή σκλήρυνση..

7ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Θεσ/νίκη 1992.

Πρακτικά σελ 1154-1158.

 

Ενδιαφέρουσα κλινικοεργαστηριακή μελέτη που έδειξε ότι χαμηλά επίπεδα B12 και φολικού συνυπάρχουν σπάνια με ΣKΠ, καθ' όσον μία μόνο άρρωστη από τους 25 παρουσίασε χαμηλότερα των φυσιολογικών επίπεδα.

 

115. M. Tσολάκη.

Πρόληψη των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Στρογγύλη Τράπεζα

7ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1992.

Πρακτικά σελ. 59-75.

 

Ενδιαφέρουσα συμμετοχή σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων"

Περιγράφονται οι προδιαθετικοί παράγοντες, φάρμακα, διαιτητικοί παράγοντες και η προφυλακτική καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή σύμφωνα με τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα.

 

116. Ν. Γοργίας, Π.Μαιδάτση, Κ. Καρακούλας, Π. Δώμου, Μ. Τσολάκη.

Επίδραση της θειοπεντάλης στον ανταγωνισμό των βενζοδιαζεπινών από την φλουμαζενίλη σε επίμυες

2ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και εντατικής Ιατρικής 1992 :117.

Eλληνική Aναισθησιολογία 1992: 26: 277-283.

 

Πειραματική μελέτη, στην οποία φαίνεται ότι ο συνδυασμός της μιδαλοζάμης με υποκλινικές δόσεις Θειοπεντάλης απαιτεί αυξημένες δόσεις φλουμαζενίλης, για τον επιτυχή ανταγωνισμό του αναισθητικού αποτελέσματος.

 

117. Μ. Τσολάκη, Μ. Καταροπούλου, Α. Καραγεωργίου, Α. Κάζης.

Επίπεδα ανοσοσφαιρινών IgA, IgG και IgM στην άνοια τύπου Alzheimer και στην πολυεμφρακτική άνοια

2ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 1992: 91.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, στην οποία φάνηκε ότι δεν υπάρχουν ειδικές διαταραχές στα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών στις άνοιες.

 

118. Μ. Τσολάκη, Μ. Καραμούζης, Ν. Τσώκος, Α. Κάζης.

Είναι η Μελατονίνη διαγνωστικός δείκτης για την διαφορική διάγνωση των ανοιών;

2ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 1992:94.

Is Melatonin a marker for the diagnosis of dementia?

European Journal of Nuclear Medicine 1993;20:959

German Journal of Psychiatry, 2000;3:1-11

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, στην οποία φαίνεται ότι η μελατονίνη είναι αυξημένη στην πολυεμφραγματική άνοια και ίσως αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη για την διαφορική διάγνωση των ανοιών.

 

119. Μ. Tsolaki, A. Alvanou, K. Kaidoglou, N. Gorgias, K. Chatzinikolaou, P. Maidatsi.

Ultrastructure of the quadratus femoris and diaphragm muscles in rat after isobaric hyperoxia with and without vitamin E.

10th World Congress of Anaesthesiologists. The Hague, The Netherlands 1992: P175.

 

Πειραματική μελέτη, στην οποία φαίνεται ότι η Bιταμίνη E προφυλάσσει τις μυϊκές ίνες από βλάβες που προκαλεί η ισοβαρική υπεροξία.

 

120. K. Kapinas, A. Dagilas, M. Tsolaki, B. Maltas, B. Kimiskidis, D. Divanoglou.

Stapaedial reflex amplitude and decay in the electrodiagnosis of Myasthenia Gravis

32nd International Neuropsychiatric Symposium, Graz 1992.

Proceedings 1992; 111-112.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη που έδειξε ότι ο ερεθισμός του μυός του αναβολέα σε συνδυασμό με το Tensilon test είναι μια πολύ ευαίσθητος μέθοδος για την ηλεκτροδιάγνωση της βαρείας μυασθένειας.

 

121. M. Tsolaki, O Hatzizisi, S. Karachristianou, K. Kapinas, G. Kyriazis, A. Kazis.

Immunological parameters in patients with dementia of the Alzheimer type.

32nd International Neuropsychiatric Symposium, Graz 1992.

Proceedings 1992;112. Applied Neurosciences

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη που έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων των λεμφοκυττάρων στους ασθενείς με νόσο Alzheimer και στους υγιείς ηλικιωμένους καθώς επίσης δεν υπήρχε συσχέτιση με νευροψυχολογικές δοκιμασίες.

 

 

122.Μ. Τσολάκη, Κ. Καπινάς, Σ. Μπριλάκης Α. Κάζης, Κ. Ρουτσώνης.

Περονιαία μυική ατροφία, παρεγκεφαλιδική αταξία, πυραμιδική συνδρομή εν συνδυασμώ προς υπογοναδισμό.

Στ΄ Εαρινή Συνάντηση Ελλήνων Νευρολόγων.

Προς τιμήν του καθηγητού κ. Αγαπητού Διακογιάννη, Θεσσαλονίκη 1992.

 

Παρουσίαση μίας περίπτωσης κληρονομικής κινητικής και αισθητικής νευροπάθειας τύπου V με πυραμιδικά σημεία και υπογοναδισμό.

 

123. M. Tσολάκη, Α. Δρεβελέγγας, Κ. Πολυζωίδης, Α. Παπαγόρας, Κ. Καπινάς, Α. Σκορδαλάκη, Μ. Φυλακτάκης, Α. Κάζης.

Συσχέτιση Ιστολογικών και Νευροαπεικονιστικών ευρημάτων σε υπερσκηνίδιους όγκους.

6ο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Θεσσαλονίκη 1992:8

Eλληνική Νευροχειρουργική 1993; 1: 54-57.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, στην οποία μελετήθηκαν οι υπερσκηνίδιοι όγκοι που νοσηλεύτηκαν στην Γ΄ Nευρολογική και στην Nευροχειρουργική Kλινική του Γ.Π.N. "Γ. Παπανικολάου" από το 1988 μέχρι το 1992 και στη συνέχεια συγκρίθηκαν τα αξονοτομογραφικά με τα ιστολογικά ευρήματα σε 100 αρρώστους.

 

124. M. Tsolaki, K. Maraitou, T. Rallis, N. Roubies, A. Papasteriadis, K. Routsonis.

Brain trace elements in au experimeutal animal model of Alzheimer.

VII Congress of the International Society of Greek Neuroscieutists . Chania 1992.

 

Πειραματική μελέτη, που έδειξε ότι ο Zn και ο Fe αυξήθηκαν, δεν μετεβλήθηκε όμως ο Cu στο πειραματικό αυτό πρότυπο της ΝΑ.

 

125. Μ. Τsolaki, T. Rallis, B. Zuntsas, Κ. Moraitou, A. Papasteriadis, K. Routsonis

Serum zinc and copper in an experimental animal model of Alzheimar disease.

The IX Conference of the South-East Europian Society for Neurology and Psychiatry. Thessaloniki 1992;43.

 

Πειραματική μελέτη που έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ιχνοστοιχείων.

 

126. M. Tsolaki, M. Albani, S. Karachristianou, D. Kapucranidou, M. Sahsamanoglou, K.Routsonis.

Behavioral and muscle changes in rats induced by intramuscular anticholinergic agents.

The IX Conference of the South-East Europian Society for Neurology and Psychiatry. Thessaloniki 1992;44.

Επετηρίδα

 

Πειραματική μελέτη, που έδειξε ότι οι διαταραχές συμπεριφοράς στη ρόδα του Kreezer και στο λαβύρινθιο αυξάνονται με τη διάρκεια έκθεσης στην ατροπίνη, δεν είναι αναστρέψιμες και δεν οφείλονται στις αλλοιώσεις των μυών που είναι αναστρέψιμες.

 

127. M. Tsolaki, Ch.Tronzos, Iakobidou B, Chantzi E., Grammaticos P., Kazis A.

Vitamin B12 in Dementia.

Psige Conference 1993, University of Kent, Canterbury.

PSIGE NEWSLETTER 1993;47:11-16

 

Πειραματική μελέτη, που έδειξε 28% των ασθενών έχουν χαμηλά επίπεδα Bιταμίνης B12 και όλοι οι ασθeνείς ιδιαίτερα όμως αυτοί που έχουν χαμηλά επίπεδα βελτιώνονται με τη χορήγησή της.

 

128. Tsapkini K, Tsolaki M., Fountoulakis K., Kazis A.

Assessment scales of the mental , functional, emotional and neurological state of patients with dementia.

Psige Conference 1993, University of Kent, Canterbury.

 

Κλινική μελέτη που έδειξε ότι με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση υπάρχουν αναμενόμενες και μη αναμενόμενες συσχετίσεις.

 

129. Τσολάκη Μ.

Σύγχρονες Θεραπευτικές απόψεις στις άνοιες.

Στρογγύλη Τράπεζα

Λάρισα 13/2/93

Καβάλα 2/4/93

Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης 9/6/93.

Νευρολογία 1993;2:64-74

Aρχεία ΕΨΨΕΠ; 1994;1:12-19.

 

Ανασκόπηση των θεραπευτικών προσεγγίσεων στις άνοιες

 

130. Μ. Τσολάκη, Μ. Καραμούζης, Β. Ιακωβίδου, Α. Δημητριάδου-Βαφειάδου, Α. Κάζης.

Επίπεδα προλακτίνης στις άνοιες.

8ο Βορειελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1993.

Πρακτικά σελ 803-806.

 

Πειραματική μελέτη που έδειξε ότι η προλακτίνη δεν επηρεάζεται στους αρρώστους με άνοια ή με διαταραχές μνήμης.

 

131. M. Tsolaki, E. Dedusi, N. Tsokos, Sahsamanoglou M, Grammaticos Ph, A. Kazis.

Interferon levels in patients with dementia and Age Associated Memory Impairment.

2nd International Conference on Stroke, Geneva, Switzerland, 1993;52.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη που έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων των ασθενών.

 

132. Μ. Τσολάκη.

Νευροφυσιολογία του πόνου

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία

Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Θεσσαλονίκη 1993:21-48.

 

Είναι μετεκπαιδευτικό μάθημα και αφορά τη νευροφυσιολογία και τη νευροχημεία του πόνου.

 

133. Μ. Τσολάκη, Μ. Καραμούζης, Κ. Καπινάς, Κ. Ρουτσώνης.

Ανίχνευση βασικής πρωτείνης της μυελίνης στα ούρα ασθενών με νευρολογικές παθήσεις .

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιόδου 1990-91

Γ.Π.Ν. "Γ. Παπανικολάου"

Oλοκληρωμένη εργασία

Μ. Καραμούζης, Μ.Τσολάκη, Γ. Παπαγεωργίου, Καπινάς Κ, Δημητριάδου-Βαφειάδου Α., Κάζης Α.,Τρακατέλλης Α.

Προσδιορισμός της ανοσοδραστικής ΜΒΡ στα ούρα στην διαγνωστική προσέγγιση της πολλαπλής σκλήρυνσης

8ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο 1993

Πρακτικά σελ 916-923

Ελληνική Ιατρική 1993;59:208-212.

 

134. M. Tσολάκη.

Γενετική στη Νόσο του Αlzheimer

Συμμετοχή σε Στρογγύλη Τράπεζα προς τιμήν του Γ. Ζερβόπουλου

Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Mάρτιος 1993

Τιμητικός τόμος 77-85.

 

Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με ενδιαφέρον θέμα τη γενετική της νόσου Alzheimer. Σήμερα ενοχοποιούνται 4 χρωμοσώματα για την παθογένεια της νόσου, αλλά δεν επαρκούν για την εξήγηση της αιτιοπαθογένειας της νόσου. H νόσος είναι πολυπαραγοντική.

 

135. Μ. Τσολάκη, Τ. Ράλλης, Ν. Ρουμπιές, Κ. Δεληγιάννης, Α. Παπαστεριάδης, Α. Κάζης.

Ιχνοστοιχεία και νόσος Alzheimer.

Hμερίδα στη μνήμη του Νευρολόγου-Ψυχιάτρου, Γ. Ζερβόπουλου. Θεσ/νίκη 1992.

Τιμητικός τόμος 1993;129-135

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη που έδειξε ότι τα ιχνοστοιχεία ψευδάργυρος, χαλκός και σίδηρος δεν μεταβάλλονται στατιστικά σημαντικά στις αρρώστιες με άνοια τύπου Alzheimer.

 

136. Α. Κάζης, Β. Κιμισκίδης, Σ. Μποσταντζοπούλου, Μ. Τσολάκη, O. Αργυροπούλου, Κ. Καπινάς, Κ. Δεληγιάννης, Κ. Ρουτσώνης.

Φαρμακευτική Θεραπεία της Επιληψίας. Νεώτερες απόψεις.

Τιμητικός τόμος κκ Αγαπητού Διακογιάννη-

Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιατρικής 1994;21:183-194.

 

Aφορά ανασκόπηση, που αναφέρεται στις νεώτερες απόψεις της φαρμακευτικής θεραπείας της επιληψίας, τη δράση και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των νέων αντιεπιληπτικών φαρμάκων.

 

137. Μaidatsi P, Gorgias N, Tsolaki M, Kapinas K.

Continuous spinal anaesthesia with combination of local anesthetics: Combination of Hyperbaric lidocaine with two different concentrations of Bupivacaine for spinal anesthesia.

Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 1993:7:74-78.

 

Κλινική μελέτη, που έδειξε ο καλύτερος συνδυασμός, όπου παρατηρείται πλήρης αναλγησία χωρίς υπόταση είναι η συγχορήγηση λιδοκαΐνης και βουπιβακαΐνης σε χαμηλές συγκεντρώσεις.

 

138. Tsolaki M, Karamouzis K, Fountoulakis K, Vafiadou- Demetriadou A, Kazis A.

Serum apolipoproteins in patients with dementia.

First International Congress on Hormones, Brain and Neuropsychopharmacology.   Rhodes, Greece, 1993

Neuropsychopharmacology 1993;95S-96S

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία φάνηκε ότι υπήρχε διαφορά των επιπέδων της APO-A στους ασθενείς με νόσο Alzheimer, που προς το παρόν μένει ανεξήγητη.

 

139. Τσολάκη Μ, Τρόντζος Χ, Καπινάς Κ, Γραμματικός Φ και Κάζης Α.

Επίπεδα βιταμίνης Β12 και φολικού οξέος στον ορό και στο ΕΝΥ αρρώστων με πολλαπλή σκλήρυνση.

9η Πανελλήνια Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες, Θεσσαλονίκη, 25-28 Νοεμβρίου 1993.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη 25 αρρώστων στην οποία η μελέτη των επιπέδων της βιταμίνης B12 και του φολικού οξέος στον ορό και στο ENY αρρώστων με πολλαπλή σκλήρυνση φαίνεται να αποτελεί ενδιαφέρον πεδίον μελέτης αν και από την εργασία μας φαίνεται ότι οι διαταραχές δεν είναι συχνές.

 

140. Φουντουλάκης Κ, Τσολάκη Μ, Χαντζή Ε, Κάζης Α.

MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE). Εφαρμογή του στον Ελληνικό πληθυσμό σε ασθενείς με άνοια.

9η Πανελλήνια Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες.Θεσσαλονίκη, 25-28 Νοεμβρίου 1993.

Εγκέφαλος 1994:31:93-102

 

Fountoulakis Κ, Tsolaki Μ, Chatzi Ε, Kazis A.

MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE). A validation study in demented patients from the elderly Greek population.

American Journal of Alzheimer’s Disease 2000;15:342-347

 

Πρωτότυπη και απαραίτητη κλινική μελέτη για μελέτες στο χώρο των ανοιών που έδειξε ότι το cut-of της κλίμακος MMSE σε ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια στην Eλλάδα είναι 24/23.

 

141. Τσολάκη Μ, Φουντουλάκης Κ, Τσώκος Ν, Κουκουρίκου Ν, Κάζης Α.

Η νιμοδιπίνη ως θεραπευτικός παράγοντας στις άνοιες. Διπλή τυφλή διασταυρούμενη μελέτη.

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, 1993.

Πρακτικά σελ. 233-248.

 

Κλινική μελέτη, στην οποία φαίνεται βελτίωση των μέσων όρων των κλιμάκων και ότι μερικοί άρρωστοι προτιμούν το φάρμακα από άλλα συναφή, δεν ήταν στατιστικά σημαντικά.

 

142. Καραμούζης Μ, Τσολάκη Μ, Τσίνα Ε, Κάτσε Ε, Κάζης Α.

Μελέτη των επιπέδων της αυξητικής ορμόνης σε αρρώστους με άνοια.

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας Θεσσαλονίκη 1993.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, που έδειξε ότι η αυξητική ορμόνη του πλάσματος των ασθενών με έκπτωση των ανωτέρω νοητικών λειτουργιών δεν αποτελεί διαφοροδιαγνωστικό δείκτη για τις άνοιες.

 

143. Αβραάμ Ξ, Τσολάκη Μ, Διβάνογλου Δ, Τριανταφύλλου Α, Βαφειάδης Ε, Kάζης Α.

Oξεία τοξική εγκεφαλοπάθεια από φυτά.

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας Θεσσαλονίκη 1993.

Νευρολογία 1993;2:57-60.

 

Κλινική παρουσίαση περιστατικών. Πιθανολογείται ότι το φυτό που έφαγαν οι πέντε πρώτοι άρρωστοι ήταν η Datura Stramonium.

 

144. Τσολάκη Μ, Κάζης Α.

Βραδέως εξελισσόμενη προοδευτική αφασία χωρίς άνοια.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής Αθήνα 1993.

Εγκέφαλος1995;32:266-270.

 

Παρουσίαση 2 περιπτώσεων γυναικών ηλικίας 75 και 63 ετών με βραδέως εξελισσόμενη προοδευτική αφασία. Aρχικά το κύριο πρόβλημά τους ήταν διαταραχή στην εκπομπή και κατανόηση του λόγου και στα τελικά στάδια παρουσιάστηκε άνοια.

 

145. Τσολάκη Μ, Oικονόμου Λ, Μάνθος Α, Κάζης Α.

Υπερμικροσκοπική μελέτη του ιππόκαμπου επιμύων μετά από ενδομυική χορήγηση ατροπίνης.

3rd International Congress of Appac Developments in Psychiatry and Neurology of the Adult and the Child. Athens 1993.

Αρχεία ΕΨΨΕΠ 1994;2:73

 

Πειραματική μελέτη στο HM, που έδειξε ότι παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις που δεν είναι χαρακτηριστικές για την NA και επομένως η χορήγηση ατροπίνης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πειραματικό πρότυπο της νόσου.

 

146. M.Tσολάκη, Κ. Φουντουλάκης, Ε. Χαντζή, Α. Κάζης.

 

Παράγοντες κινδύνου της νόσου Alzheimer στη Μακεδονία.

Επιστημονικόν Συμπόσιον επί της νόσου του Alzheimer. Θεσσαλονίκη 1994.

M.Tsolaki, K.Fountoulakis, E.Chantzi, A.Kazis.

Risk Factors for clinically diagnosed Alzheimer's Disease: a case control study of a Greek population

Νέοι ορίζοντες εις την Νόσον του Alzheimer, 1994;153-171.

Int Psychogeriatr. 1997 Sep;9(3):327-41

 

Επιδημιολογική μελέτη στον ελληνικό πληθυσμό που εξετάσθηκε και βρέθηκε ότι η χηρεία, η κατάθλιψη και το οικογενειακό ιστορικό άνοιας είναι προδιαθετικοί παράγοντες για την άνοια τύπου Alzheimer.

 

147. Γ. Γεωργιάδης, Μ. Τσολάκη, Β. Κιμισκίδης, •.Φιτσιώρης, Α. Κάζης.

Γνωσιακά προκλητά δυναμικά σε ασθενείς με νόσο του Alzheimer.

Eπιστημονικόν συμπόσιον επί της νόσου του Alzheimer.

Θεσσαλονίκη 1994;173-182

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, στην οποία παρατηρήθηκαν διαταραχές στο 33,3% των ασθενών και επομένως η κλινική χρησιμότητά τους αμφισβητείται.

 

148. M. Tσολάκη, Ε. Δεδούση, Α. Κοτανίδης, Φ. Γραμματικός, Α. Κάζης.

Επίπεδα νεοπτερίνης στις άνοιες.

9ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1994

Πρακτικά 611-616.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, που έδειξε ότι η νεοπτερίνη δεν αποτελεί διαφοροδιαγνωστικό δείκτη στούς αρρώστους με άνοια.

 

149. Μ. Τσολάκη, Παυλίδης Γ., Κουκουρίκου Κ., Μαράγκα Α., Κουκουρίκος Σ., Α. Κάζης.

Επαναλαμβανόμενο ΑΕΕ. Προδιαθετικοί παράγοντες.

9ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1994.

Πρακτικά 453-456.

 

Επιδημιολογική μελέτη, στην οποία φαίνεται ότι η συνύπαρξη πολλαπλών προδιαθετικών παραγόντων αποτελεί τον κατ' εξοχήν κίνδυνο για το επαναλαμβανόμενο AEE.

 

150. Μ. Τsolaki, M. Kataropoulou, C. Tronzos, M. Sahsamanoglou, G. Kyriagis, P. Grammatikos and A. Kazis.

Immunological aspects of dementias. Serum cytokines and immunoglobulines

Fourth International Conference on Alzheimer's disease and related disorders, Minneapolis 1994.

Neurobiology of Aging 1994;383;S93.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία φαίνεται ότι ούτε οι ανοσοσφαιρίνες ούτε οι κιτοκίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαφορική διάγνωση των ανοιών.

 

151. Μ. Τσολάκη.   Άνοια.

Νέες τάσεις, νέες προοπτικές για τους υπάρχοντες θεσμούς στην τρίτη ηλικία. Βέροια, Απρίλιος 1994

 

Συμμετοχή σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Bιολογικές και ψυχολογικές ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων. Πως αυτές αντιμετωπίζονται μέσα από προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας" στη Bέροια Hμαθίας.

 

152. Μ. Τσολάκη, Ι. Πήττας.

Eφαρμογή του SKT στην εκτίμηση των ανοιών στην Ελλάδα.

13o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 1994:44.

Εγκέφαλος 1995;32:336-345.

 

Επιδημιολογική μελέτη για κλίμακα, της οποίας το cut-off βρέθηκε να είναι 3-4 στη διάκριση φυσιολογικών από ηλικιωμένα άτομα με διαταραχές μνήμης και 13/14 στην διάκριση ασθενών με άνοια και ηλικιωμάνα άτομα με διαταραχές μνήμης.

 

153. Μ. Τσολάκη. Άνοιες- Ψυχιατρικές εκδηλώσεις. Δύο Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της A΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής,

Διευθυντής : Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Καπρίνης.

 

Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της A΄Ψυχιατρικής Kλινικής με 2 μαθήματα για την άνοια.

 

154. Ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer με έδρα τη Θεσσαλονίκη

 

155. Μ.Tsolaki, K. Kapinas, K. Routsonis.

Paroxysmal Kinesigenic Chorioathetosis.

Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics 1995;9:41-43.

 

Παρουσίαση ασθενούς 55 ετών με παροξυσμική κινησιογενή χοριοαθέτωση και υπερλιπιδαιμία που απάντησε σε αντιλιπιδαιμική θεραπεία με Gemfibrozil.

 

156. K. Καπινάς, Μ. Τσολάκη, Α. Σκορδαλάκη, Δ. Μπότσιος, B.Kασελάς, Α. Κάζης. Η θυμεκτομή στη βαρεία μυασθένεια.

A΄ Συνέδριο Νευροεπιστημών Θεσσαλονίκης-Λευκωσίας, Ιούνιος 1994.

Eλληνική Ιατρική 1995;61:127-131.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη που έδειξε ότι: 1. H θυμεκτομή σε μυασθενικούς ασθενείς με θύμωμα, οι οποίοι δεν έκαναν κατάλληλη προεγχειρητική προετοιμασία με ανοσοκατασταλτικά, όχι μόνο είναι ανεπαρκής για τον έλεγχο της εξέλιξης της νόσου, αλλά προκαλεί συχνά δραματική και επικίνδυνη επιδείνωση της νόσου. 2. Aσθενείς με όγκο του μεσαυλίου πριν οδηγηθούν στο χειρουργείο θα πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά για την τυχόν ύπαρξη ασυμπτωματικής μυασθένειας.

 

157. K. Deligiannis, Tsolaki M, Mazokopakis E, Kazis A.

Neurofibromatosis-Presentation of two families.

8th Congress of the International Society of the Greek Neuroscientists. Rhodes 1994.

 

Παρουσίαση δύο οικογενειών με νευροϊνομάτωση. Στην πρώτη κλινικά συμπτώματα είχε μόνο ένα μέλος, γλοίωμα του οπτικού νεύρου, ενώ στη δεύτερη έπασχαν δύο άτομα. Tο ένα είχε επιληπτικές κρίσεις και το άλλο είχε νευρινώματα στην OMΣΣ με αποτέλεσμα παραπάρεση.

 

158. K. Kapinas, S. Tzartos, D. Divanoglou, M. Tsolaki, A. Kazis.

Oligoclonal IgG Bands and anti-AChR antibodies in cerebrospinal fluid of patients with Myasthenia Gravis

8th Congress of the International Society of the Greek Neuroscientists. Rhodes 1994.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία φαίνεται ότι δεν ανιχνεύθηκαν ούτε ολιγοκλωνικές ζώνες ούτε αντισώματα στο ENY αν και ήταν αυξημένος ο τίτλος τους στον ορό.

 

159. M. Tsolaki, K. Fountoulakis, E. Chanzi, A. Kazis.

The Cambridge Cognitive Examination for the elderly (CAMCOG). A validation study in demented patients from the elderly Greek population.

8th Congress of the International Society of the Greek Neuroscientists. Rhodes 1994.

Εγκέφαλος 1996;33:57-75.

 

M. Tsolaki, K. Fountoulakis, E. Chanzi, A. Kazis.

The Cambridge Cognitive Examination for the elderly (CAMCOG). A validation study in demented patients from the elderly Greek population.

American Journal of Alzheimer’s Disease 2000;15:269-278

 

Επιδημιολογική στάθμιση μιας δοκιμασίας απαραίτητης για την εκτίμηση των ασθενών με άνοια. Φαίνεται ότι το CAMCOG εμφανίζει μια "ζώνη αβεβαιότητας" και στις δύο ομάδες, ανάμεσα στις τιμές 71 και 76 για την πρώτη ομάδα και 61 και 68 για τη δεύτερη.

 

160. Phocas C., Tsolaki M., Tsikna E., Karabatakis B., Stagos N., Kazis A., Kaprinis G.

Smooth-Pursuit Eye Movements and complex visual alterations in Alzheimer's disease.

7th International Congress of Psychophysiology Thessaloniki 1994; 84-85

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη που έδειξε την παρουσία διαταραχών της οφθαλμοκίνησης και ελάττωση των σακκαδικών κινήσεων των οφθαλμών.

 

161. M. Tsolaki, K. Fountoulakis, A. Kazis.

A double blind, comparative study of zolpidem and placebo in the treatment of insomnia in patients with dementia and Age Associated Memory disorder.

7th International Congress of Psychophysiology Thessaloniki 1994;108.

 

Κλινική μελέτη στην οποία φαίνεται ότι η Zολπιδέμη βελτιώνει τις διαταραχές του ύπνου στους ασθενείς με γνωστικές διαταραχές.

 

162. M. Tsolaki .

Risk factors for Alzheimer's disease . Workshop.

The X Conference of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, Vienna 1994.

 

Συμμετοχή σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Παράγοντες κινδύνου στη Nόσο Alzheimer". Eίναι βιβλιογραφική αναφορά στις περισσότερες επιδημιολογικές μελέτες που αφορούν τους παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Alzheimer.

 

163. Mετεκπαιδευτικό μάθημα στην B΄ Παθολογική. Άνοια. 20/10/94

Mετεκπαιδευτικό Μάθημα για την πρόληψη των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων 15/1/95

 

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 στους γιατρούς της B΄ Παθολογικής Kλινικής με θέματα.

1. Άνοια και 2. Πρόληψη αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

 

164. K. Kapinas, E. Deduci, M. Tsolaki, D. Zaphiriou, D. Divanoglou, Ph. Grammaticos.

CSF neopterin levels as marker of disease activity in multiple sclerosis.

10th Congress of the European Committee for treatment and Research in Multiple Sclerosis. Athens 1994;63.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία φαίνεται ότι η νεοπτερίνη δεν αποτελεί ευαίσθητο δείκτη ενεργού νόσου ΣKΠ.

 

165. Πρωτοπαθές λέμφωμα εγκεφάλου. Παρουσίαση περιστατικού στην επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου "Γ. Παπανικολάου" 2/11/1994.

 

Κλινικοεργαστηριακή παρουσίαση περίπτωσης λεμφώματος τύπου B κυττάρων με πολλαπλές εστίες που αρχικά εντοπίστηκαν στον αριστερό Bρεγματικό λοβό και στη συνέχεια στα Bασικά γάγγλια αμφοτερόπλευα και στο δεξιό μετωπιαίο λοβό.

 

166. M. Tsolaki, A. Christofidis.

Neuroleptics and Dementia of Alzheimer's type.

4th International Congress of APPAC , Athens, December 1994.

New Developments in Psyhiatry and Neurology of Adhlts and Children 1994; 30-31.

 

Κλινική μελέτη, στην οποία φαίνεται ότι η χρησιμοποίηση νευροληπτικών πρέπει να αποφεύγεται όσο είναι δυνατόν, διότι προκαλούν γνωστικές διαταραχές.

 

167. Μ. Τσολάκη.

Νευροφαρμακολογία του πόνου.

Θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 1994;4:7-24

Aνασκόπιση που παρουσιάστηκε στους Aναισθησιολόγους

 

Μετεκπαιδευτική βιβλιογραφική αναφορά για τη νευροφαρμακολογία και τη νευροχημεία του πόνου, που αναλύει την επίδραση των περισσοτέρων φαρμάκων στον πόνο καθώς επίσης τον ρόλο νευρομεταφορέων-νευροπεπτιδίων και υποδοχέων στο σημαντικό αυτό πρόβλημα του ανθρώπου.

 

168. M. Tσολάκη.

Πιθανοί προστατευτικοί παράγοντες στη Νόσο του Alzheimer.

4th International Congress of APPAC . Athens, December 1994.

Iατρικές Εξελίξεις , Δεκέμβριος 1994.

Αρχεία ΕΨΨΕΠ 1995;2:16-20.

 

Βιβλιογραφική αναφορά, στην οποία υποστηρίζεται ότι η υψηλή εκπαίδευση, τα αντιφλεγμονώδη, τα οιστρογόνα και η ύπαρξη του αλληλόμορφου ε2 του γονιδίου της APOE αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες της NA.

 

169. Μ.Τσολάκη, Κ. Κουκουρίκου, Α. Κάζης.

Η διυδροεργοκριστίνη ως θεραπευτικός παράγοντας στις διαταραχές μνήμης και στις άνοιες. Διπλή-τυφλή ελεγχόμενη με placebo μελέτη.

3ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Θεσσαλονίκη 10-12 Φεβρουαρίου 1995:7

 

Κλινική μελέτη, στην οποία φαίνεται ότι η διυδροεργοκριστίνη είναι ένα φάρμακο, που χορηγούμενο per os, πιθανόν καθυστερεί την εξέλιξη της άνοιας τύπου Alzheimer και των ανοιών άλλης αιτιολογίας και βελτιώνει τις νοητικές λειτουργίες κυρίως των ηλικιωμένων αρρώστων με διαταραχές μνήμης.

 

170. Μ. Τσολάκη, Σ. Μπριλλάκης, Κ. Φουντουλάκης, Κ. Γρίβα, Α. Κάζης.

Η κατασκευαστική ικανότητα αποτελεί μεμονωμένη λειτουργία του εγκεφάλου ή είναι σύνθετο σύστημα?

3ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Θεσσαλονίκη 10-12 Φεβρουαρίου 1995:P11

 

Κλινική εργασία, στην οποία φαίνεται ότι η κατασκευαστική ικανότητα αυτή είναι πολύ πιο σύνθετη από ότι γενικά πιστεύεται και απαιτεί την ακεραιότητα πολλών άλλων νοητικών συστημάτων όπως είναι η μνήμη, η συγκέντρωση , η προσοχή και η αντίληψη του λόγου.

 

171. Μ. Τσολάκη, Γ. Παυλίδης, Β. Ιακωβίδου, Ζ. Σαχλά, Σ. Κουκουρίκος, Α. Κάζης.

Oικογενειακό Ιστορικό και Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) στη Βόρειο Ελλάδα.

3ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

Θεσσαλονίκη 10-12 Φεβρουαρίου 1995:P7.

 

Κλινική μελέτη, στην οποία φαίνεται ότι ένα ποσοστό 6,8% των ασθενών ανέφεραν ότι ένας τουλάχιστον συγγενής τους έπασχε από AEE.

 

172. Μ. Τσολάκη, Δ. Διβάνογλου, Μ.Καταροπούλου, Α.Κάζης.

Επίπεδα α1-αντιθρυψίνης στον ορό αρρώστων με άνοια.

Εαρινή συνάντηση των Ελλήνων Νευρολόγων, Δελφοί, Απρίλιος 1995.

Nευρολογία 1996;5:28-31.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, που έδειξε ότι τα επίπεδα της α1 - αντιχυμοθρυψίνης ήταν στατιστικά   σημαντικά αυξημένα στους ασθενείς με νόσο Alzheimer.

 

173. Μ. Τσολάκη.

Διαφορική διάγνωση γνωσιακών διαταραχών.

Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα

"Γνωσιακές διαταραχές των ηλικιωμένων. O ρόλος της Ανιρασετάμης ".

Ξενοδοχείο Καψής Θεσσαλονίκη 13/5/95.

Nευρολογία 19

 

Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα "Διαφορική διάγνωση γνωσιακών διαταραχών" στα πλαίσια εκδήλωσης για τη γνωριμία με την ανιρασετάμη.

 

174. Μαθήματα Κλινικής Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας.

10ο Εξάμηνο. Φεβρουάριος 1995-Ιούνιος 1995.

 

Yπεύθυνος για την διδασκαλία του Mαθήματος Kλινικής Nευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας το 2ο εξάμηνο του Aκαδημαϊκού έτους 1994-95.

 

175. N. Γοργίας,Π. Μαιδάτση, Μ.Τσολάκη, Γ.Κυριαζής, Α.Αλβανού, Μ. Γκιάλα.

Φαινόμενα υποξικής ανοχής στον εγκέφαλο επιμύων.

3ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και εντατικής Ιατρικής, 1994.

Θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 1994;38.

 

Πειραματική εργασία, στην οποία φαίνεται ότι οι διαδοχικές υποξικές εκθέσεις προκαλούν φαινόμενα υποξικής ανοχής, ενεργοποιώντας ενδογενείς προστατευτικούς μηχανισμούς.

 

176. Συμμετοχή σε στρογγύλη τράπεζα

O ρόλος της ανιρασετάμης στη θεραπεία των γνωσιακών διαταραχών

Λάρισα 16/5/95

 

Συμμετοχή σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα "O ρόλος της ανιρασετάμης στη θεραπεία των γνωσιακών διαταραχών".

Aναλύθηκαν όλα τα θεωρητικά, πειραματικά και κλινικά μέχρι στιγμής δεδομένα.

 

177. M. Tsolaki, A. Kazis.

Nimodipine versus dihydergocristine in the treatment of old age dementias. Blind randomized, cross-over, placebo-controlled study.

VIIIth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology Venice, Italy, 30 September- 4 October 1995.

European Neuropsychopharmacology 1995;5:384.

Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics International Edition 1996;10:16-24.

 

Συγκριτική κλινική μελέτη στην οποία φάνηκε ότι τα δύο φάρμακα έχουν τα ίδια αποτελέσματα.

 

178. M.Τσολάκη, Α.Ευκλείδη, Α. Κάζης.

Εφαρμογή της κλίμακας Wechsler (Κλίμακα μνήμης) στους ηλικιωμένους στην Ελλάδα.

Χρηματοδότηση ερευνητικής πρότασης που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ερευνών στα πλαίσια του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ "Ανθρωπιστικές Επιστήμες", 1995.

 

Επιδημιολογική μελέτη που χρηματοδοτήθηκε με μεγάλο βαθμό διάκρισης με το ποσόν των 1.428.571 δρχ.

 

179. Γ. Γεωργιάδης, Β. Κιμισκίδης, Φιτσιώρης, Μ. Τσολάκη, Α. Κάζης.

Γνωσιακά προκλητά δυναμικά σε ασθενείς με βλάβες του κροταφικού λοβού.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων,

Αθήνα 15-18 Νοεμβρίου 1995.

Νευρολογία 1995: 133

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, στην οποία συμπεραίνεται ότι ο αριστερός έσω κροταφικός λοβός δε συνεισφέρει στη γένεση του καταγραφομένου από το τριχωτό της κεφαλής επάρματος P300 των ΓνΠΔ.

 

180. Μ. Τσολάκη, Φουντουλάκης Κ, Παυλόπουλος Η, Χατζή Ε, Κοτανίδης Α, Rocca W, Κάζης Α.

Επιδημιολογική μελέτη του επιπολασμού της άνοιας στον Βορειοελλαδικό πληθυσμό. Μελέτη πόρτα-πόρτα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αθήνα 15-18 Νοεμβρίου 1995.

Νευρολογία 1995:101

Πρακτικά Συνεδρίου - Nευρολογικά θέματα 1996:2

 

Μ.Tsolaki, C.Fountoulakis, I.Pavlopoulos, E. Chantzi, A.Kazis.

Prevalence of Alzheimer's Disease and other dementing disorders in Pilea, Greece.The Fifth International Conference on Alzheimer's Disease and Related disorders. Osaka 24-29 July, 1996.

Neurobiology of Aging 1996; Suppl 4S:S94-95.

American Journal of Alzheimer’s Disease 1999;14:138-148

 

Η πρώτη επιδημιολογική μελέτη για τις άνοιες στην Ελλάδα, η οποία έδειξε ότι το ποσοστό όλων των ανοιών είναι 9%, ενώ ο επιπολασμός της άνοιας τύπου Alzheimer είναι 6%

 

181. Κ. Καπινάς, Β. Κιμισκίδης, Γ. Γεωργιάδης. Ι Μαυρομάτης, Μ. Τσολάκη,   Φιτσιώρης, Α.Κάζης.

Η συμμετοχή του ΚΝΣ στη μυοτονική δυστροφία.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αθήνα 15-18 Νοεμβρίου 1995.

Νευρολογία 1995:151.

 

Κλινικορεγαστηριακή μελέτη, στην οποία συμπεραίνεται ότι η συνδυασμένη νευροαπεικονιστική, νευροφυσιολογική και νευροψυχολογική διερεύνηση αποκαλύπτει την προσβολή του KNΣ σε υψηλό ποσοστό ασθενών με μυοτονική δυστροφία.

 

182. Μ. Τσολάκη, Ζαφειρίου Δ, Δεληγιάννης Κ, Αργυροπούλου O, Χριστοφίδης Α, Κάζης Α.

Η πιρακετάμη στη θεραπεία των ανοιών. Διπλή τυφλή διασταυρούμενη με placebo μελέτη.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αθήνα 15-18 Νοεμβρίου 1995.

Νευρολογία 1995:100-101.

Πρακτικά Συνεδρίου-Nευρολογικά Θέματα 1996:2.

 

Κλινική μελέτη, η οποία έδειξε ότι η πιρακετάμη έχει την θέση της στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ανοιών και των διαταραχών μνήμης που σχετίζονται με την ηλικία (AAMI).

 

183. Μ. Τσολάκη, Καραμούζης Μ, Διβάνογλου, Αμύντα Μ, Δημητριάδου-Βαφειάδου Α, Κάζης Α.

Επίπεδα θεικής δευδροεπιανδροστερόνης (DHEA-S) στον ορό ηλικιωμένων με άνοια.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αθήνα 15-18 Νοεμβρίου 1995.

Νευρολογία 1995: 101

Εγκέφαλος 1996; 33: 120-125

Nευρολογικά Θέματα 1996

M. Tsolaki, M. Karamouzis, D. Divanoglou, M. Aminta, A. Dimitriadou - Bafiadou, K. Fountolakis, A. Kazis.

Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-5) in the Serum of patieuts with Dementia.

6th World Congress of Biological Psychiatry Nice, France June 22/27, 1997.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, που έδειξε ότι τα επίπεδα της DHEA-S δεν μεταβάλλονται στις άνοιες και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαφορική διάγνωση των ανοιών.

 

184. Μ. Τσολάκη, O. Χατζηζήση, Σ. Παπαγιαννόπουλος, Κ. Καπινάς, Κ. Φουντουλάκης, Γ. Κυριαζής, Α. Κάζης.

Επίπεδα Ινερλευκίνης-1α και ιντερλευκίνης-6 στο ΕΝΥ ασθενών με Alzheimer, Πολλαπλή σκλήρυνση, και άλλα Νευρολογικά νοσήματα.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αθήνα 15-18 Νοεμβρίου 1995.

Νευρολογία 1995-113.

Νευρολογικά Θέματα.

M. Tsolaki, O. Chatririsi, K. Fountoulakis, S. Papagiannopoulos, K. Kapinas, G. Kyriagis, A. Kazis.

Cerebrospinal fluid Interleukin 1a και 6 in patieuts with AD, Multiple Sclerosis and Other Neurological Disorders.

6th World Congress of Biological Psychiatry Nice France June 22//27, 1977.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία φαίνεται ότι τα επίπεδα των κυτταροκινών IL-1α και IL- 6 του ENY ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer και ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση δεν μεταβάλλονται εμφανώς.

 

185. Gerasimou G.,Tsolaki M., Fountoulakis C., Grammaticos Ph., Kazis A.

Correlation of HMPAO SPECT Scanning and Cognitive Impairment in patients with Alzheimer's Disease.

The XI Conference of the South-East Europian Society for Neurology and Psychiatry,

Thessaloniki, 1996.

 

Κλινικοεργατηριακή μελέτη στην οποία υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του δ. Bρεγματικού λοβού και του MMΣE, του δ. Bρεγματικού λοβού και του CAMCOG και του αρ. κροταφικού λοβού και του CAMCOG.

 

186. Μ. Τσολάκη, O.Χατζηζήση, Σ.Ποζίδου, Γ.Κυριαζής, Ζ.Πολυμενίδης, Α. Κάζης.

Μελέτη των HLA-Α,Β,C, DR και DQ αντιγόνων στη νόσο Alzheimer (NA) στο Βορειοελλαδικό χώρο.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Αθήνα 15-18 Νοεμβρίου 1995.

Νευρολογία 199:115.

Nευρολογικά θέματα 1996: 2

M. Tsolaki, Chatzizisi O., Fountoulakis K., Kyriazis G. Polymenides Z, Kazis A.

An HLA Study in AD patients in Northern Greece.

Gth World Congress of Biological Psychiatry Nice, France June 22/27, 1997.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία φάνηκε αύξηση της συχνότητας του B35 (p=0.02), του CW4(p= 0.0249) και του DR11 (p=0.026) και ελάττωση του DQ5(1) (p=0.045). Συμπερασματικά οι άρρωστοι με NA στο Bορειοελλαδικό χώρο παρουσιάζουν αύξηση της συχνότητας των B35 CW4 και DR11 αντιγόνων.

 

187. M. Tσολάκη.

Nεώτερα για την Nόσο Alzheimer. Oμιλία στη Σχολή γονέων. Πνευματικό Kέντρο Kατερίνης. Δευτέρα 4/12/95

 

Κοινωνικού χαρακτήρα ομιλία στην οποία παρουσιάστηκαν όλα τα νεώτερα δεδομένα για την επιδημιολογία, την κλινική εξέταση, τη διαφορική διάγνωση, τη γενετική και την θεραπεία της Nόσου Alzheimer.

 

188. Μ. Τσολάκη.

Επιδημιολογία της Νόσου Alzheimer.

ΕΨΨΕΠ Αθήνα 8-10 Δεκεμβρίου 1995

Ιατρικές εξελίξεις Έξτρα 1996:80;6-9

Aρχεία EΨΨEΠ 1996; 3: 126-7

 

Διάλεξη, όπου παρουσιάσθηκε ο επιπολασμός και η επίπτωση της νόσου Alzheimer σε χώρες της Eυρώπης, της Aσίας και της Aμερικής, οι παράγοντες κινδύνου και οι προστατευτικοί παράγοντες.

 

189. Επιδημιολογία της Νόσου Alzheimer.

Συμμετοχή σε στρογγύλη Τράπεζα στο 4ο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής

Αθήνα 14-16 Δεκεμβρίου 1995.

Ιατρικές εξελίξεις Έξτρα 1996:80;6-9

Εγκέφαλος 1996; 33: 164-177

 

Ανασκόπηση στην οποία παρουσιάσθηκε ο επιπολασμός της άνοιας στην Eλλάδα και συγκρίθηκε με τον επιπολασμό της άνοιας σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

 

190. M.Τσολάκη, Κ.Φουντουλάκης, Η.Παυλόπουλος, Α.Κάζης.

MMSE και CAMCOG. Εκτίμηση της χρησιμότητας τους κατά την διάρκεια επιδημιολογικής μελέτης για την άνοια, στο Δήμο Πυλαίας.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής Αθήνα 30/3-3/4 1996.

 

Κλινικοεπιδημιολογική μελέτη, στην οποία φαίνεται ότι η αξιοπιστία του MMSE αλλά και του CAMCOG είναι σαφώς μικρότερη από την αξιοπιστία τους σε δείγμα ασθενών Eξωτερικού Iατρείου και αυτό ίσως οφείλεται στον "λειτουργικό αναλφαβητισμό" των ατόμων της τρίτης ηλικίας στην Eλλάδα.

 

191 . Φουντουλάκης Κ, Τσολάκη Μ., Κάζης Α.

Η επίδραση της φλουβοξαμίνης στις Ανώτερες Γνωσιακές Λειτουργίες Ηλικιωμένων που πάσχουν από κατάθλιψη και άνοια ή διαταραχές μνήμης συνδεόμενες με την ηλικία.

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής Αθήνα 30/3-3/4 1996.

Εγκέφαλος; 33: 182-90

 

Κλινική μελέτη, στην οποία συνάγεται ότι η φλουβοξαμίνη βελτιώνει τη συναισθηματική κατάσταση των ασθενών που πάσχουν από έκπτωση των ανωτέρω νοητικών λειτουργιών και κατάθλιψη, χωρίς να επηρεάζει δυσμενών τις νοητικές τους λειτουργίες.

 

192. Μ.Τσολάκη, Α.Μάνθος, Oικονόμου Λ., Φουντουλάκης Κ, Κάζης Α, Φόρογλου Χρ.

Σύγκριση υπερμικροσκοπικής υφής ιππόκαμπου μετά χορήγηση αλοπεριδόλης και ατροπίνης.

11ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Απρίλιος 1996;102

Βραβείο

Πρακτικά Συνεδρίου.

M. Tsolaki, A.Manthos, L. Economou, C.Fountoulakis, A. Kazis, Ch Foroglou.

Hypermicroscopic findings in rat hippocampus after intramuscular atropine or neuroleptics administration.

X World Congress of Psychiatry, Madrid, Spain 23-28 August, 1996; 214

 

Πειραματική εργασία, στην οποία φαίνεται ότι οι μικροσκοπικές αλλοιώσεις που προκαλεί η ατροπίνη είναι ποιοτικά παρόμοιες αλλά ποσοτικά ελαφρώς υπερέχουσες, χωρίς όμως και αυτές νά αποτελούν ειδικού τύπου χαρακτηριστικά ευρήματα.

 

193. Μ.Τσολάκη, Γ.Παυλίδης, Σ.Παπαγιαννόπουλος, Ζ.Σαχλά, Σ.Κουκουρίκος, Α.Κάζης.

Προδιαθετικοί παράγοντες σε σχέση με την ηλικία σε ασθενείς με ΑΕΕ.

11ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Απρίλιος 1996;98.

Πρακτικά Συνεδρίου

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, η οποία έδειξε ότι τα περισσότερα AEE παρατηρούνται στις δεκαετίες 60-70 και 70-80 και οι προδιαθετικοί παράγοντες σ' αυτές τις ηλικίες είναι πολλαπλοί, συνήθως όμως υπάρχει αρτηριακή υπέρταση.

 

194. Μ.Τσολάκη, Δ.Διβάνογλου, Κ.Φουντουλάκης, Α.Κάζης.

Εκτίμηση της κατάθλιψης στις άνοιες.

11ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Απρίλιος 1996;99.

 

Κλινική μελέτη, η οποία έδειξε ότι 47 από τους 211 ασθενείς με NA, καθώς και 33 από τους 105 ασθενείς με Aγγειακή άνοια είχαν κατάθλιψη, ποσοστό 22, 2% και 31, 4% αντίστοιχα.

 

195. Μ. Τσολάκη, Α. Ρέπτσης, Δ. Ζαφειρίου, Κ. Ζησιάδης, Α.Κάζης.

Η αντίδραση της κόρης ως νευροβιολογικό φαινόμενο μπορεί να συμβάλλει στη διάγνωση της άνοιας τύπου Alzheimer?

11ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Απρίλιος 1996;100.

Πρακτικά Συνεδρίου

Is cholinergic seusitivity of the pupil of demeuted AD patieuts different from other dementias? Alzheimer's Disease International

12th International Conference

Jerusalem, Israel, October 8-11, 1996.

 

Κλινική μελέτη, που έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων ομάδων άνοιας όσον αφορά την αντίδραση της κόρης στην άνοια.

 

196. Μ. Τσολάκη, Π.Παπαστερίου, Κ.Φουντουλάκης, Α. Κάζης.

Αλληλεπίδραση των πρωτογενών, δευτερογενών και προερχόμενων ψυχοπιεστικών παραγόντων της άτυπης υποστηρικτικής φροντίδας των ασθενών με νόσο Alzheimer.

Διεθνές συμπόσιο στη Νόσο Alzheimer. Mάϊος 1996.

Πρακτικά Συνεδρίου

 

Κλινική μελέτη της αλληλεπίδρασης των πρωτογενών, δευτερογενών και προερχομένων ψυχοπιεστικών παραγόντων της άτυπης υποστηρικτικής φροντίδας των ασθενών με νόσο Alzheimer. Tα αποτελέσματα έδειξαν μία στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση.

 

197. Μ.Τσολάκη, Σ. Παπαγιαννόπουλος, Α. Κουγιουμτζίδου, Α. Κάζης.

Η ανιρασετάμη στη θεραπεία της άνοιας τύπου Alzheimer. Διπλή τυφλή μελέτη ανοχής και αποτελεσματικότητος.

Διεθνές συμπόσιο στη Νόσο Alzheimer. Mάϊος 1996.

 

Κλινική μελέτη, στην οποία φαίνεται μία αρχική βελτίωση τους πρώτους 3 μήνες και στη συνέχεια η βελτίωση αυτή εξαφανίζεται στους 6 μήνες.

 

198. Γ. Γεωργιάδης, Μ.Τσολάκη, Χ.Μουρτζίνος, Φ.Κουντή, Β.Κιμισκίδης, Α.Κάζης.

Μελέτη του ρυθμού α με την μέθοδο της χαρτογράφησης των εγκεφαλικών ρυθμών σε ασθενείς με νόσο Alzheimer.Συσχέτιση με νευροψυχολογικές παραμέτρους.

12ο Bορειοελλαδικό Συνέδριο 1997.

 

Δ.Διβάνογλου, Μ. Τσολάκη, Γ.Γεωργιάδης, Χ.Μουρτζίνος, Α.Κάζης.

Μελέτη του ρυθμού άλφα με τη μέθοδο της χαρτογράφησης των εγκεφαλικών ρυθμών σε ασθενείς με νόσο Alzheimer. Συσχέτιση με νευροψυχολογικές παραμέτρους.

2o Διεθνές Συνέδριο για την Νόσο Alzheimer

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη του ρυθμού - α με την μέθοδο της χαρτογράφησης των εγκεφαλικών ρυθμών σε ασθενείς με νόσο Alzheimer και η συσχέτιση με νευροψυχολογικούς παραμέτρους. Tα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση.

 

199. Μ.Τσολάκη, Δ.Διβάνογλου, Μ.Αμύντα, Α.Κάζης.

Βιοχημική και κυτταρολογική εξέταση του ΕΝΥ ασθενών με ΝΑ,. Συσχέτιση με νευροψυχολογικές παραμέτρους.

Διεθνές συμπόσιο στη Νόσο Alzheimer. Mάϊος 1996.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, που έδειξε ότι η εξέταση του ENY δεν βοηθάει στη διερεύνηση της άνοιας τύπου Alzheimer.

 

200. Μ.Τσολάκη, Κ.Φουντουλάκης, Α.Κάζης.

Χαρακτηριστικά οριακών περιπτώσεων με διάγνωση πιθανής ΝΑ σε αντιδιαστολή με μη ανοικούς μάρτυρες με παρόμοιο νευροψυχολογικό προφίλ

Διεθνές συμπόσιο στη Νόσο Alzheimer. Mάϊος 1996.

 

Κλινική μελέτη, στην οποία γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά οριακών περιπτώσεων με διάγνωση πιθανής NA σε αντιδιαστολή με μή ανοϊκούς μάρτυρες με παρόμοιο νευροψυχολογικό προφίλ.

 

201. Μ.Τσολάκη, Ε.Εφραιμίδου, Α.Κάζης.

Διαταραχές συμπεριφοράς σε ασθενείς με Νόσο Alzheimer.

11ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο Απρίλιος 1996;101.

 

Κλινική μελέτη, όπου διαπιστώθηκαν με δύο ερωτηματολόγια συμπεριφοράς κυρίως έλλειψη αναστολών, καταστροφικές αντιδράσεις, απάθεια, αδιαφορία, σύγχυση και διέγερση και άρνηση.

 

202. Α.Τζιμοτόλη, Μ.Τσολάκη, Μ. Μάνιου-Βακάλη.

Εφαρμογή του τεστ μνήμης Wechsler σε άτομα με διαταραχές μνήμης και κατάθλιψη.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας ΕΛΨΕ , Πάτρα 23-26 Μαίου 1996;103.

 

Κλινική μελέτη, στην οποία εξετάζονται οι διαφορές μνήμης σε ασθενείς που παραπονούνται για διαταραχές μνήμης και σε ασθενείς με κατάθλιψη.

 

203. Aνάθεση της διδασκαλίας του Μαθήματος "Διαταραχές Επικοινωνίας" στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ 1996.

 

 

Yπεύθυνη για τη διδασκαλία του Mαθήματος "Διαταραχές επικοινωνίας" στο τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του AΠΘ στο 2ο εξάμηνο του Aκαδημαϊκού έτους 1995-96.

 

204. Άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας στο Τμήμα Νευροψυχολογίας της Γ΄Νευρολογικής Κλινικής 1994-1995

 

Άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας στα εξωτερικά Iατρεία Mνήμης και Άνοιας της Γ΄ Nευρολογικής Kλινικής του AΠΘ, όπου ασκούνται στην εφαρμογή εργαλείων για τις γνωστικές και συμπεριφορικές διαταραχές.

 

205. M. Tσολάκη, A. Eυκλείδη, Δ. Tατά, A. Tζιμοτόλη.

H μνημονική ικανότητα σε ενήλικες φυσιολογικούς, καταθλιπτικούς και με διαταραχές μνήμης.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 1997

 

Κλινική μελέτη, στην οποία γίνονται σχόλια γιά τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρατηρούνται στις διαταραχές μνήμης των φυσιολογικών ενηλίκων και των καταθλιπτικών.

 

206. Δ. Διβάνογλου, Α.Παπαδήμας, Μ. Τσολάκη, O. Αντώνογλου, Α.Ωρολογάς, Α.Κάζης.

Μελέτη της ανοσοκατασταλτικής όξινης πρωτείνης στον ορό και το ΕΝΥ ασθενών με διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών και κατά πλάκας σκλήρυνση.

12η Εαρινή Συνάντηση Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, Γιάννενα Μάιος 1996.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, όπου φαίνεται ότι η ανοσοκατασταλτική όξινη πρωτεΐνη (AOΠ) είναι στατιστικά σημαντικά αυξημένη στην αγγειακή άνοια.

 

207. Θεραπευτική αντιμετώπιση των ανοιών.

Πρόδρομη ανακοίνωση κλινικής μελέτης σε άτομα με γεροντική άνοια τύπου Alzheimer.

Συμμετοχή σε στρογγύλη τράπεζα

12η Εαρινή Συνάντηση Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, Γιάννενα Μάιος 1996.

 

Ενδιαφέρουσα συμμετοχή σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Θεραπευτική αντιμετώπιση των ανοιών"

 

208. Ν.Gorgias, P.Maidatsi, M.Tsolaki, A.Alvanou, G.Kyiazis, K. Kaidoglou, M.Giala.

Hypoxic pretreatment protects against neuronal damage of the rat hippocampus induced by severe hypoxia.

Brain Research 1996;714:215-225

 

Ενδιαφέρουσα πειραματική μελέτη στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που έδειξε ότι πράγματι η προέκθεση σε υποξία προστατεύει τον ιππόκαμπο από τις υποξικές βλάβες.

 

209. Μ. Τσολάκη

Συμμετοχή σε στρογγύλη τράπεζα

Η εμπειρία μας από το εξωτερικό Ιατρείο ανοιών της Γ΄ Νευρολογικής Κλινικής, ΑΠΘ

Γ΄Συνέδριο Νευροεπιστημών Θεσσαλονίκης-Λευκωσίας και Διεθνές Συμπόσιον Επί της Νόσου του Alzheimer

Θεσσαλονίκη 11-13 Μαίου 1996

Συμμετοχή σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "H εμπειρία μας από το Eξωτερικό Iατρείο Aνοιών της Γ΄ Nευρολογικής Kλινικής".

 

Aναφέρονται όλες οι εμπειρίες της ομάδας άνοιας, κλινικές, επιδημιολογικές και εργαστηριακές τα τελευταία 6 χρόνια.

 

210. Τσιούρη Ι., Τσολάκη Μ, Ευκλείδη Α.

Διαταραχές του λόγου σε ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer.Συσχέτιση με τη γενική νοητική κατάσταση (προκαταρκτική μελέτη)

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας ΕΛΨΕ Πάτρα 23-26 Μαίου 1996;103.

Eγκέφαλος 1997;34:38-51

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη στην οποία φαίνεται ότι οι αφασικές διαταραχές είναι παρούσες σε όλους τους ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer. H εκπαίδευση επηρεάζει τα αποτελέσματα.

 

 

211. Τσολάκη Μ, Κάζης Α.

Γνωσιακές διαταραχές. Αισιόδοξα μηνύματα μέσα από νεώτερα κλινικά δεδομένα

Επιστημονική εκδήλωση, Xαλκιδική, 18/5/96

Συμμετοχή σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα: "Γνωσιακές διαταραχές. Aισιόδοξα μηνύματα μέσα από τα νεώτερα κλινικά δεδομένα".

 

Ενδιαφέρουσα παρουσίαση στην οποία αναλύθηκαν τα κλινικά αποτελέσματα της μελέτης με την ανιρασετάμη.

 

212. Μ.Τσολάκη.

Μνήμη και Μάθηση.

Λήκυθος Φεβρουάριος-Απρίλιος 1996: 14-22.

 

Ενδιαφέρουσα βιβλιογραφική ανασκόπηση και εμπειρίες για την μνήμη και τη μάθηση, όπου αναπτύσσονται οι ορισμοί της μνήμης, η νευροανατομία της μνήμης, η βιοχημεία και η νευροαπεικόνιση της μνήμης καθώς επίσης τα πειραματικά μοντέλα, η γενετική και η φαρμακολογία της μνήμης.

 

213. M.Tsolaki, D.Divanoglou, K.Kapinas, A. Kazis.

Biochemical markers in patients with MS. Can they be useful in the diagnosis?

The 12th European Congress on Multiple sclerosis,

Copenhagen, Denmark 26-28 September, 1996.

 

Ενδιαφέρουσα κλινικοεργαστηριακή μελέτη που έδειξε ότι ο πλέον αξιόπιστος δείκτης είναι οι ολιγοκλωνικές ζώνες.

 

214. M.Tsolaki, G.Pavlides, Gogas D., Argyropoulou O, Koukouricos S., Kazis A.

Stroke in Greece.

IIIrd Congress of the International Association of Gerontology European Region-Clinical Section.

 

November 14-17,1996, Thessaloniki-Greece

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη στην οποία εξετάσθηκαν οι προδιαθετικοί παράγοντες, το φύλο, η ηλικία, η περιοδικότητα, η κλινική εικόνα, η έκβαση και η κληρονομικότητα 1657 ασθενών με AEE στήν Eλλάδα.

 

215. M.Tsolaki, Kazis A.

Hypertension in the elderly population: Prevalence data from an Urban Area in Northern Greece.

IIIrd Congress of the International Association of Gerontology European Region-Clinical Section.

November 14-17,1996, Thessaloniki-Greece

 

Ενδιαφέρουσα επιδημιολογική μελέτη του επιπολασμού της υπέρτασης σε ηλικιωμένους άνω των 70 ετών στην Πυλαία Θεσ/κης, που έδειξε ότι ο επιπολασμός είναι 54, 47%, περίπου παρόμοιο με άλλες χώρες.

 

216. Μ.Tsolaki, O.Chatzizisi, V.Iakovidou, G.Kyriazis, A.Kazis.

Elevation of Tau protein in the CSF of patients with Alzheimer's Disease.

The XI Conference of the South-East Europian Society for Neurology and Psychiatry,

Thessaloniki, 1996.

 

Ενδιαφέρουσα κλινικοεργαστηριακή μελέτη των επιπέδων της τ πρωτεΐνης στο ENY ασθενών με NA και ANN (άλλα νευρολογικά νοσήματα) που έδειξε ότι τα επίπεδα της τ πρωτεΐνης είναι στατιστικά σημαντικά αυξημένα στους ασθενείς με NA.

 

217. Tsolaki M., Fountoulakis K., Pavlopoulos H., Kazis A.

The Validation of the Epidemiological Dementia Intex in Geriatric Outpatinets

The XI Conference of the South-East Europian Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 1996; 125.

 

Ενδιαφέρουσα επιδημιολογική μελέτη που έδειξε ότι ενώ αυτός ο δείκτης είναι χρήσιμος για επιδημιολογικές μελέτες δεν βοηθάει στην εξέταση κλινικού πληθυσμού.

 

218. Μ.Tsolaki, C.Fountoulakis, E.Nacopoulou, A,.Kazis.

Alzheimer's Disease Assessment scale (ADAS). Στάθμισή της στον Ελληνικό πληθυσμό σε ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια.

The XI Conference of the South-East Europian Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 1996.

 

Μ.Tsolaki, C.Fountoulakis, E.Nacopoulou, A,.Kazis.

Alzheimer's Disease Assessment scale (ADAS).:the validation of the scale in reek demented patients and normal subjects.

Dement Geriatr Cogn Disord 1997;8:273-80

 

Ενδιαφέρουσα επιδημιολογική μελέτη με σκοπό τη στάθμιση της Kλίμακας ADAS στον ελληνικό πληθυσμό.Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα cut-off για τις άνοιες είναι 14-15 με υψηλή ευαισθησία και εξειδίκευση.

 

219. M. Tsolaki, Fountoulakis K, Kazis A.

Comparison of an Extension of the Concept of Index of Difficulty (D) with other Item Analysis Methods.

The XI Conference of the South -East Europian Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, 1996; 123.

 

Ενδιαφέρουσα επιδημιολογική μελέτη στην οποία συγκρίνεται η έκταση του δείκτη δυσκολίας με άλλες στατιστικές μεθόδους ανάλυσης.

 

220. Divanoglou D., Orologas A., Papageorgiou G., Iliadis S., Tsolaki M., Dimitriadou A.

Concentration of alpha-tocopherol in blood from patients with dementia of Alzheimer and other neurological disorders.

European Journal of Neurology 1996; 3: Suppl 5:P62:32.

 

Ενδιαφέρουσα κλινικο-εργαστηριακή εργασία στην οποία μελετήθηκαν τα επίπεδα της τοκοφερόλης - Bιταμίνης E στο αίμα ασθενών με νόσο Alzheimer και άλλα νευρολογικά νοσήματα.Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα της Bιταμίνης E ήταν αυξημένα και στην NA και στα άλλα νευρολογικά νοσήματα.

 

221. M. Tσολάκη

Διαταραχές της μνήμης - Aντιμετώπιση.

Διάλεξη - Σύνδεσμος Eλληνίδων Eπιστημόνων

Tμήμα Mακεδονίας Θράκης

11 Nοεμβρίου 1996

 

Ενδιαφέρουσα παρουσίαση της λειτουργίας της μνήμης από ανατομικής, Bιοχημικής, νευροψυχολογικής πλευράς καθώς καί σχόλια για την αντιμετώπισή της.

 

222. Lehfeld H., Pittas J., Tsolaki M., Wilms HU., Erzigkeit H.

International validity of psychomentric tests and ADL scales: comparability of dementia severity staging procedures in Germany and Greece.

IIIrd Congress of the International Association of Gerontology European Region-Clinical Section.

November 14-17, 1996,

Thessaloniki - Greece P51:59.

 

Ενδιαφέρουσα κλινική εργασία στην οποία μελετήθηκε μία λειτουργική κλίμακα σε 5 χώρες του κόσμου: Στη Γερμανία, Pωσία, Aγγλία, Eλλάδα και HΠA και βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ασθενών των διαφόρων χωρών.

 

223. M. Tσολάκη

Διάλεξη

Oι Eργαστηριακές Eξετάσεις βοηθούν στη διαφορική Διάγνωση των ανοιών.

E.Ψ.Ψ.E.Π.

Δεκέμβριος 1996.

 

Ενδιαφέρουσα διάλεξη στην οποία περιγράφηκαν όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις που προτείνει η Nευρολογική Aκαδημία HΠA καθώς επίσης και όλες που έχουν δοκιμασθεί και δοκιμάζονται καθημερινά.

 

224. M. Tσολάκη

Nευροψυχολογική Eκτίμηση ηλικιωμένων

Bιβλίο.

 

Χρήσιμο Διδακτικό βιβλίο που δίδεται στους φοιτητές του Tμήματος Ψυχολογίας και έχει ως στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στην εκτίμηση των ηλικιωμένων με διαταραχές μνήμης, λόγου, γνωστικών λειτουργιών γενικότερα καθώς και ηλικιωμένων με κατάθλιψη και διαταραχές συμπεριφοράς.

 

225. Tsolaki M., Fountoulakis K., Kazis   A.

The effect of administration of Paroxetine in Elderly patients suffering from depression.

6th World Congress of Biological Psychiatry. Nice, France 1997, June 22-27.

 

Ενδιαφέρουσα ανακοίνωση στην οποία εξετάζεται η επίδραση της παροξετίνης στην κατάθλιψη και στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες ηλικιωμένων με κατάθλιψη και γνωστικές διαταραχές.

 

226. Tσολάκη M., Eυκλείδη A., Tζιμοτόλη A, Tατά Δ.

Eξελικτική πορεία της μνημονικής ικανότητας με εφαρμογή της κλίμακας Wechsler.

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Aθήνα 1997.

 

Ενδιαφέρουσα εργασία όπου μελετήθηκε η εξέλιξη της μνημονικής ικανότητας και προσδιορίστηκαν οι διαφορές μεταξύ των ηλικιωμένων σε σχέση με ομάδες νεαρών ατόμων και ενήλικες.

 

 

227. M. Τσολάκη, Π.Σακκά, Ι. Παπαναστασίου, Α. Κάζης.

Επίπεδα τ-πρωτεϊνης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών με νόσο Αlzheimer προ και μετά θεραπεία με τακρίνη

13η ετήσια συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες

Αθήνα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 11-14 Δεκεμβρίου 1997

 

Πρωτότυπη διεθνώς κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία φαίνεται ότι η χορήγηση της τακρίνης εμποδίζει την περαιτέρω καταστροφή των νευρώνων ή τουλάχιστον την ταχεία καταστροφή των νευρώνων, διότι ελαττώνονται τα επίπεδα της τ πρατεϊνης στο ΕΝΥ μετά τη χορήγησή της.

 

228. Επίσκεψη στη Νευρολογική Κλινική της Φλωρεντίας (καθηγητής L. Amaducci)

 

Παραμονή για μία εβδομάδα στο Κέντρο ΄Ανοιας της Φλωρεντίας και επίσκεψη της Νευρολογικής Κλινικής καθώς και του ανάλογου εργαστηρίου διευθυντής των οποίων είναι ο καθηγητής L. Amaducci.

 

229. Συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεροντολογίας – Αge Concern Institute of Gerontology

 

Συνεργασία με τον φοιτητή της Ψυχολογίας κ. Κων/νο Προύσκα ο οποίος έχει αναλάβει τη στάθμιση ενός βρεττανικού ερωτηματολογίου στον ελληνικό πληθυσμό των ηλικιωμένων.

 

230. Μ.Τσολάκη. Χολινεργικά -Αντιχολινεστερασικά.

Συμμετοχή σε Ημερίδα στην Πάτρα με θέμα «Νόσος του Alzheimer»

Πρακτικά 6ης Μετεκπαιδευτικής Ημερίδας 1997:75-96

 

            Ενδιαφέρουσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου περιγράφονται όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια για την αποκατάσταση της χολινεργικής δυσλειτουργίας, που παρατηρείται στους εγκεφάλους ασθενών με ΝΑ.

 

231.M.Tσολάκη, Γ.Γερασίμου, Ο.Χατζηζήση, Κ.Φουντουλάκης, Γ.Κυριαζής, Α.Κάζης.

Συσχέτιση της περιοχικής αιματικής εγκεφαλικής ροής (SPECT) και των επιπέδων τ πρωτείνης στο ΕΝΥ ασθενών με Νόσο Alzheimer.

12ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1997.

΄Επαινος

Ελληνική Ιατρική 1997;77:28

 

M. Tsolaki, V.Sakka, G.Gerasimou, N. Dimacopoulow, o.Chatzizisi, C.Fountoulakis, G.Kyriazis, J.Papanastasiou, A.Kazis.

Correlation of rCBF (SPECT) and CSF tau proteins levels in patients with Alzheimer’s Disease (AD).

Eight Congress of The International Psychogeriatric Association (IPA) Aging in a World of Change, Jerusalem, Israel August 17-22,1997.

 

American Journal of Alzheimer’s Disease 2001;16:21-31

 

Ενδιαφέρουσα κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία φαίνεται ότι τα αυξημένα επίπεδα της τ πρωτείνης στους ασθενείς με ΝΑ δεν σχετίζονται με εκφύλιση συγκεκριμένων περιοχών ούτε τροποποιούνται με την εξέλιξη της νόσου.

 

232. Μ.Τσολάκη, Γ.Παυλίδης, Ελευθεριάδου Κ., Κουκουρίκος Σ., Κάζης Α.

Φαρμακευτική προφύλαξη ασθενών από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

12ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1997

Ελληνική Ιατρική 1997;79:28

 

Πρωτότυπη κλινική μελέτη της οποίας τα συμπεράσματα είναι 1. Ενώ οι περισσότεροι ασθενείς έπαιρναν φάρμακα πριν από το 1ο ΑΕΕ, δεν ήταν επαρκής η προφύλαξη 2. Σχεδόν διπλάσιος αριθμός ασθενών παίρνει αγγειορρυθμιστικά φάρμακα σε σχέση με τους ασθενείς που παίρνουν αντιαιμοπεταλιακά και πριν και μετά το 1ο ΑΕΕ. 3. Τα αντιπηκτικά φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται συχνά για την πρόληψη του ΑΕΕ.

 

233. Φ.Κουντή, Μ.Τσολάκη, Γ.Κιοσέογλου, Α.Κάζης.

Εφαρμογή λειτουργικών δοκιμασιών σε ασθενείς με άνοια

12ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1997

Ελληνική Ιατρική 1997;79:28

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη που εξετάζει την εφαρμογή λειτουργικών δοκιμασιών στην άνοια.

 

234. M. Tsolaki, E.Veloni, A.Kazis

Progression and outcome of demented patients in a Greek dementia centre

Seventh Meeting of the European Neurological Society, Rodos 1997

 

Ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη κλινική μελέτη που αποδεικνύει ότι το ποσοστό της ιδρυματοποίησης των ασθενών με άνοια στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερο από εκείνη σε άλλες αναπτυγμένες χώρες.

 

235 . Iacovidou V., M.Tsolaki, A.Kazis

Tolerability of tacrine. Are the side effects a major problem?

Seventh Meeting of the European Neurological Society, Rodos 1997

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη στην οποία περιγράφονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες σε 71 ασθενείς με Νόσο Alzheimer που πήραν τακρίνη σε συνεχώς αυξανόμενες δόσεις . Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την άποψη ότι η τακρίνη είναι σχετικά καλώς ανεκτή και επομένως εάν φαίνεται ότι ο ασθενής βελτιώνεται   θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες και η χορήγηση του φαρμάκου να συνεχίζεται.

 

236. Μ.Τσολάκη, Χ.Αναστασοπούλου,Γ.Κιοσέογλου, Α.Κάζης.

Εκτίμηση του κόστους των ασθενών με νόσο Alzheimer στην Ελλάδα

2o Διεθνές Συνέδριο για την Νόσο Alzheimer

 

Μ. Τsolaki, V. Iakovidou, Ch Anastasopoulou, M. Amida, A. Kazis.

Economic Analysis of Alzheimer;s Disease in Outpatients in Greece. Correlation with the severity of the disease.

Eighth Meeting and Tenth Anniversary of the European Neurological Society, June 6-10, 1998, Nice , France:487

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη όπου φαίνεται ότι το κόστος των ασθενών με νόσο Alzheimer στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό σε σχέση με άλλες χώρες και τα έξοδα που σχετίζονται με το επίπεδο του ΜΜSΕ και του FRSSD είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για φάρμακα , μεταφορά και για την ακράτεια.

 

237. Μ.Τσολάκη, Ε. Εφραιμίδου, Α. Ευκλείδη, Α. Κάζης .

Ετερογένεια στην άνοια τύπου Alzheimer ως προς το φύλο και την ηλικία

2o Διεθνές Συνέδριο για την Νόσο Alzheimer, Μάϊος, 1997

 

Ενδιαφέρουσα επιδημιολογική μελέτη που δείχνει ότι κανένας ασθενής δεν είναι ίδιος με τον άλλο και επομένως ο κάθε ασθενής χρειάζεται και τη δική του προσέγγιση.

 

238. Οκαλίδου Α., Τσολάκη Μ, Κάζης Α.

Διαταραχές επικοινωνίας και σχέσεις μεταξύ νευρογλωσσικών, γνωστικών και λειτουργικών διαταραχών σε ασθενείς με νόσο του Alzheimer.

2oΔιεθνές Συνέδριο για την Νόσο Alzheimer, Μάϊος, 1997. Communication Disorders-Relationships among neurolinguistic, cognitive and functional disorders in patients with Alzheimer's Disease Οκαλίδου, Αρετή Okalidou, Areti Τσολάκη, Μ. Tsolaki, M. Κάζης, Α. Kazis, A., 03-12-2008 http://hdl.handle.net/2159/5709

 

Ενδιαφέρουσα επιδημιολογική μελέτη που έδειξε ότι είναι μεταβλητή η φύση των σημασιολογικών διαταραχών σε ασθενείς με ΝΑ, εφόσον αρχικά μεν χαρακτηρίζεται μόνο από προβλήματα πρόσβασης και ανάκλησης της αρμόζουσας λέξης από το νοητό λεξιλόγιο, δηλαδή προβλήματα παρόμοια με αυτά των υγιών ηλικιωμένων, ενώ σταδιακά εξελίσσεται σε πλήρη αποδιοργάνωση του λεξιλογίου.

 

239. Μ.Τσολάκη, Κ. Φουντουλάκης, Δ.. Παπαγεωργίου, Α.Κάζης.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ

15ο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων Ηράκλειο, Οκτώβριος 1997

Νευρολογία 1997;3:237

 

Ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη για τα ελληνικά δεδομένα μελέτη στην οποία φαίνεται ότι από τον πληθυσμό των 380 ατόμων που εξετάσθηκαν τα έτη 1993-5 για τη μελέτη του επιπολασμού της άνοιας πέθαναν οι 68 και αρνήθηκαν την επανεξέταση οι 58 η επίπτωση της αγγειακής άνοιας είναι 11,8 και της άνοιας τύπου Alzheimer 42 (ανά 1000 άτομα το χρόνο).

 

240. M.Πετρίδου, Μ.Τσολάκη, Α.Κάζης.

Μελέτη του γενεαλογικού υλικού οικογενειών με νόσο Alzheimer στον ελληνικό πληθυσμό

15ο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων Ηράκλειο, Οκτώβριος 1997

Νευρολογία 1997;3:237

 

Ενδιαφέρουσα επιδημιολογική μελέτη στην οποία φαίνεται ότι από τις 51 οικογένειες στις 28 φαίνεται αυτοσωματική κυρίαρχη μεταβίβαση με πολύ μεγάλες πιθανότητες, στις 24 αυτοσωματική κυρίαρχη με αρκετές πιθανότητες, και σε 18 μόνο αυτοσωματικός υπολειπόμενος χαρακτήρας είναι πιθανός

 

241 European Committe «Dealing with cognitive and functional impairments through special structured exercise programs in patients with AD» (29.000 ECU), 1997.

 

Ενδιαφέρουσα μελέτη που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και χρηματοδοτήθηκε και αφορά την άσκηση ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer.

 

242.Projet D’ Evaluation ambulatoire par des Centres Experts

Comparative study of European Alzheimer Centres

Coordinator: Moulias.

 

Ενδιαφέρουσα διευρωπαϊκή συνεργασία για τη μελέτη της εργασίας των ειδικών κέντρων για τη Νόσο Alzheimer.

 

243.ADL Project ( Πρώτα αποτελέσματα στη εργασία 222)

Συντονιστής: H.Erzigkeit

 

Ενδιαφέρουσα παγκόσμια συνεργασία για την εφαρμογή και τη στάθμιση μιας λειτουργικής κλίμακας για τους ασθενείς με νόσο Alzheimer

 

EΠEAEK.

Υπεύθυνος μελέτης: M.Βακάλη

 

Ενδιαφέρουσα συνεργασία για την άσκηση προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ

 

Cochrane Dementia and Cognitive Impairment Group. C/o Memory Trials Research Group. Department of Clinical Geratology Radcliffe Infirmary, Oxford 6HE, UK

Συντονιστής: Nawab Qizilbash

 

Ενδιαφέρουσα παγκόσμια συνεργασία στην οποία γίνονται μέτα-αναλύσεις εργασιών που ασχολούνται με τη χορήγηση φαρμάκων για την άνοια. Η Ελλάδα ανέλαβε την ανάλυση όλων των εργασιών που αναφέρονται στο EXELON

 

246. Προσκεκλημένη Ομιλήτρια από τον Σύνδεσμο Στήριξης ατόμων της νόσου Alzheimer της Κύπρου

Η νόσος του Alzheimer, νευροψυχιατρικές πλευρές του προβλήματος

 

Ενδιαφέρουσα ανασκόπηση που έγινε στη Λάρνακα της Κύπρου, 11 Oκτωβρίου, 1997.

 

247. Base de donnees sur la securite des “Producys Conseils” Consomes par les personnes aggees ambulatoires >60Ans)

Laboratoire universitaire de Pharmacologie (Pr. H.Allain)

 

Eνδιαφέρουσα συνεργασία που εξετάζει τη κατανάλωση φαρμάκων από ασθενείς με άνοια στη Γαλλία και στην Ελλάδα.

 

248. Επίσκεψη σε Κέντρα άνοιας, Νευρολογική Κλινική και Τμήμα Φαρμακολογίας στην Πόλη της Γαλλίας Rennes

 

Επίσκεψη Κέντρων ΄Ανοιας στη Rennes της Γαλλίας. Συγκεκριμένα επίσκεψη της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου της Rennes , όπου λειτουργεί Κέντρο ΄Ανοιας, της Γεροντολογικής Κλινικής όπου επίσης λειτουργεί κέντρο ΄Ανοιας και της Κλινικής Φαρμακολογίας που προγραμματίζει τις κλινικές Δοκιμές των φαρμάκων.

 

249. Κόκκας Β. και Τσολάκη Μ.

Στοιχεία Χρονοφαρμακολογίας

Δημοσιεύτηκε:

Eπιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής 1997; 15:181-187

 

Ενδιαφέρουσα ανασκόπηση για τη χρονοφαρμακολογία που μελετά τις πρόσκαιρες μεταβολές που αφορούν την κινητική , τις ενέργειες και την τοξικότητα των φαρμάκων στους βιορυθμούς που εμφανίζει κάθε οργανισμός.

 

250. Συνεργασία με τη

European Medical Association (E.M.A.)

 

Στο πρόγραμμα αυτό η συμμετοχή μου ήταν μετάφραση 76 ερωτήσεων που αφορούν την άνοια που τις έδωσε ο καθηγητής H. Allain, Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου της Rennes, και η συμμετοχή της σε Meeting στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκε το θέμα σε ποιο σημείο βρίσκεται η γνώση των γενικών γιατρών για την άνοια τύπου Alzheimer στις Ευρωπαικές χώρες.

 

Πρώτη συνάντηση στις Βρυξέλλες 28-30 Νοεμβρίου.

 

251.Φουντουλάκης Κ., Ιακωβίδης Α, Τσολάκη Μ,. Ιεροδιακόνου Χ. Η κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία. Ι. : Επιδημιολογία και Κλινική Εικόνα. Βιβλιογραφική ανασκόπηση.

 

Ενδιαφέρουσα βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία.

 

252.Επίσκεψη σε Κέντρα ΄Ανοιας του Λονδίνου

 

Ενδιαφέρουσα επίσκεψη με σκοπό την ενημέρωση για τις δομές που υπάρχουν στην Αγγλία για τους ασθενείς με άνοια. Στα πρώτα στάδια σε ειδικά κέντρα ημέρας ή Κλινικές οι ασθενείς απασχολούνται με εργασιοθεραπεία. Στη συνέχεια, στο δεύτερο στάδιο μεταφέρονται σε άλλου είδους φροντίδα χωρίς ιδιαίτερη στήριξη των γνωστικών και λειτουργικών ικανοτήτων και στο τελευταίο στάδιο μεταφέρονται σε Κλινικές όπου παραμένουν κλινήρεις διότι πια δεν έχουν τη δυνατότητα της κίνησης .

 

253.Συμμετοχή σε Στρογγυλό Τραπέζι

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας Αθήνα, Δεκέμβριος 1997

με θέμα: Πρώιμη Διάγνωση της ΄Ανοιας

 

Ενδιαφέρουσα ανασκόπηση που υποστηρίζει την ανάγκη ανεύρεσης νέων διαγνωστικών κριτηρίων που θα επιτρέπουν την πρώιμη διάγνωση και επομένως την εφαρμογή των νέων θεραπευτικών μέσων.

 

 

254. Διάλεξη. Μουζακίδης Χ., Τσολάκη Μ, Θεοδωράκης Ι, Καμπίτσης Χ.

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος άσκησης σε ασθενείς με άνοια

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας Αθήνα, Δεκέμβριος 1997

C. Mouzakidis, M. Tsolaki, J Theodorakis, E. Efraimidou, C. Kampitsis.

Dealing with cognitive and functional impairments through special structured exercise programs in patients with Alzheimer’s Disease.

2.6th International Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders, Amsterdam 18-23 July, 1998

Neurobiology of Aging 1998;19:4S;S103.

Εxercise Program in patients with Alzheimer’s disease.

3. Aνακοινώθηκε ολοκληρωμένη εργασία στο

A meeting of minds . Care and Science in Dementia,

9th Alzheimer Europe Meeting

20th Anniversary Conference, Alzheimer’s Disease Society, London 30 June-2 July

 

Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Alzheimer’s Disease and Related Disorders Edited by K. Iqbal, DF Swaab, B. Winblad and HM Wisniewski, John Wiley & Sons Ltd, 1999.

 

Ενδιαφέρουσα ανασκόπηση της επίδρασης της άσκησης στις άνοιες καθώς και παρουσίαση του προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

 

255. Συντονίστρια στρογγυλού τραπεζιού με θέμα

Φροντίδα ασθενών με νόσο Alzheimer

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας Αθήνα, Δεκέμβριος 1997

 

Ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι όπου γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και συγγενείς συζητούν τα προβλήματα των ασθενών με Νόσο Alzheimer

 

256.Επιστημονική Συνεργασία με τη Γεροντολογική Κλινική του Πανεπιστημίου της Perugia

 

Eνδιαφέρουσα συνεργασία για την εξέταση Εγκεφαλονωτιαίου υγρού ασθενών με άνοια και άλλες νευρολογικές παθήσεις. Αρχή της συνεργασίας αποτελεί η μέτρηση της GFAP και της πρωτεϊνης S100b στο ΕΝΥ.

 

257. Παρακολούθηση Σεμιναρίου για την Νόσο Alzheimer

Huddinge, Stockholm, October 23-24, 1997

 

Eνδιαφέρουσα μετεκπαιδευτική ευκαιρία, όπου έγινε ενημέρωση για τις προόδους στη Νόσο του Αlzheimer και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ενός νέου φαρμακευτικού παράγοντος που επηρεάζει την νευρογλοία , την προπεντοφυλλίνη και φαίνεται ότι βελτιώνει τους ασθενείς με τη νόσο.

 

258. Συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίου με την επιμέλεια της κ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη με τίτλο «Θέματα Γηροψυχολογίας και Γεροντολογίας» με 2 κεφάλαια

Α. ΄Ανοια τύπου Alzheimer 317-366 και

Β. Κλίμακες αξιολόγησης της άνοιας 367-402

 

Αξιόλογη συμμετοχή με δύο κεφάλαια στο βιβλίο της κ. Ευκλείδη

 

259. Συμμετοχή στο πρόγραμμαΜonitoring neurodegenerative diseases”.

 

Ενδιαφέρουσα συμμετοχή με ένα ερωτηματολόγιο στην παρακολούθηση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων στην Ελλάδα. Απάντηση σε ειδικό ερωτηματολόγιο για ερευνητική μελέτη που ο κύριος ερευνητής είναι από το Πανεπιστήμιο της Louvain

 

260.Συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή επίβλεψης της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ.Μουζακίδη Χρήστου με θέμα « Επίδραση της άσκησης σε ασθενείς με νόσο Alzheimer”

 

Πρωτότυπη διπλωματική εργασία

 

261.Mecocci P, Polidori MC, Tsolaki M, Cherubini A, Cecchetti R, Senin U. Glial Fibrillary Acidic protein and S100 protein concentrations in the cerebrospinal fluid of demented patients.

6th International Congress of Alzheimer Disease and Related Disorders, Amsterdam 1998

 

Ενδιαφέρουσα εργαστηριακή μελέτη στην οποία μετρήθηκαν δύο σημαντικές πρωτεϊνες στο ΕΝΥ ασθενών με άνοια

 

261. Διάλεξη: Η προσφορά και οι προσδοκίες του πολύτεκνου πατέρα

Πρόσκληση από το Α΄ Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσ/νίκης και τον Σύλλογο Πολυτέκνων «¨Αγιοι Πάντες»

 

Ενδιαφέρουσα συμμετοχή σε κοινωνική εκδήλωση των πολυτέκνων

 

262. M. Τσολάκη, Κ. Φουντουλάκης, Α. Κάζης

CAMDEX. University Studio Press, 1998

 

Χρήσιμη μετάφραση, εφαρμογή, αξιολόγηση και έκδοση ενός Βρετανικού ερωτηματολογίου για τις ανάγκες των Εξωτερικών Ιατρείων Άνοιας στην Ελλάδα.

 

263. Φουντουλάκης Κ., Ιακωβίδης Α., Τσολάκη Μ., Ιεροδιακόνου Χ.

Η κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία-ΙΙ: Θεραπευτική αντιμετώπιση και μελλοντικές προοπτικές

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Δημοσιεύτηκε

Εγκέφαλος 1998:35: 91-105

 

Είναι μία ενδιαφέρουσα ανασκόπηση που περιγράφει όλες τις θεραπευτικές δυνατότητες, φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές, για τους ασθενείς με κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας.

 

264. Φουντουλάκης Κ., Τσολάκη Μ., Ιακωβίδης Α., Κάζης Α., Ιεροδιακόνου Χ.

H στάθμιση της Γηριατρικής Κλίμακας Κατάθλιψης (Geriatric Depression Scale) στην Ελλάδα

Ανακοινώθηκε:

15ο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λήμνος, 1998:ΑΑ175:227.

Δημοσιεύτηκε:

Fountoulakis KN, Tsolaki M, Iacovides A., Yesavage J., O’ Hara R., Kazis A and Ierodiaconou CH.

The validation of the short form of Geriatric Depression Scale in Greece    

Aging Clinical and Experimental Research, 1999; 11:367-372

 

Αξιόλογη επιδημιολογική έρευνα στην οποία για να γίνει η στάθμιση, εξετάσθηκαν 168 φυσιολογικά άτομα και 103 ασθενείς με κατάθλιψη, ηλικίας πάνω από 65 χρονών. Βρέθηκε ότι το διαχωριστικό όριο είναι 6/7 στη 15βαθμη σύντομη μορφή αυτής της κλίμακας.

 

265. Φουντουλάκης Κ., Φωτίου Φ., Ιακωβίδης Α., Καραμούζης Μ., Τσολάκη Μ., Ιεροδιακόνου Χ.

Η συνδυασμένη χρήση κορημετρίας και Δοκιμασίας Καταστολής με δεξαμεθαζόνη σε Μελαγχολικούς ασθενείς.

Ανακοινώθηκε:

15ο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λήμνος, 1998:ΑΑ090:75.

International Journal of Psychophysiology 1998;30:95

Δημοσιεύτηκε:

K. Fountoulakis, F. Fotiou, A. Iacovides, M. Tsolaki, and Ch. Ierodiakonou.

Changes in the pupil reaction to light in melancholic patients. International J Psychophysiology 1998;30:160.

International Journal of Psychophysiology 1999;31:121-128

 

Είναι μία ενδιαφέρουσα μελέτη 7 μελαγχολικών ασθενών και 14 φυσιολογικών της ίδιας ηλικίας και φύλου με οπτική μέθοδο που εκτιμά την αντίδραση της κόρης σε μεμονωμένο flash. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη θεωρία ότι υπολειτουργεί κυρίως το νορεδρενεργικό σύστημα και λιγότερο το χολινεργικό.

 

266. Τσολάκη Μ., Φουντουλάκης Κ., Νακοπούλου Ε., Κάζης Α.

Η αποτελεσματικότητα της αντικαταθλιπτικής Φαρμακοθεραπείας με Βενλαφαξίνη στην Κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας

Ανακοινώθηκε:

15ο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λήμνος, 1998:ΑΑ071:56.

 

M. Tsolaki, k. Fountoulakis, E. Nakopoulou and A. Kazis

The effect of antidepressant pharmacotherapy with venlafaxaxine in geriatric depression

Int. J. Geriatric Psychopharmacology 2000; 2:81-85

 

Ενδιαφέρουσα ερευνητική μελέτη στην οποία χορηγήθηκε Βενλαφαξίνη σε 36 ηλικιωμένους με κατάθλιψη. Βρέθηκε ότι η Βενλαφαξίνη βελτιώνει την κατάθλιψη των ηλικιωμένων χωρίς να επηρεάζει την νοητική τους λειτουργία.

 

267. Τσολάκη Μ., Φουντουλάκης Κ., Νακοπούλου Ε., Κάζης Α.

Η αποτελεσματικότητα της Αντικαταθλιπτικής Φαρμακοθεραπείας με Νεφαδοζόνη στην Κατάθλιψη της Τρίτης Ηλικίας

Ανακοινώθηκε:

15ο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Λήμνος, 1998:ΑΑ061:47.

 

Ενδιαφέρουσα ερευνητική μελέτη στην οποία χορηγήθηκε Νεφαδοζόνη σε 40 ηλικιωμένους ασθενείς με κατάθλιψη. Βρέθηκε ότι η Νεφαδοζόνη βελτιώνει στατιστικά σημαντικά την κατάθλιψη των ηλικιωμένων.

 

268. Μ. Τσολάκη, Β. Ιακωβίδου, Μ. Αμύντα, Α. Κάζης

Αναστρέψιμη άνοια: Μύθος ή πραγματικότητα

Ανακοινώθηκε:

16ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος, 1998.

 

Από τα αρχεία 597 ασθενών εκ των οποίων επανεξετάσθηκαν οι 376, βρέθηκε ότι 38 ασθενείς έπασχαν από αναστρέψιμη μορφή άνοιας. Η βελτίωση ήταν σημαντική σε 21 περιπτώσεις και μερική σε 17 ασθενείς.

 

269. H τακρίνη χθές, σήμερα, αύριο

Εκπαιδευτική διάλεξη σε νευρολόγους-ψυχιάτρους

στο Ηράκλειο Κρήτης, Μάιος, 1998

στην Πάτρα, Νοέμβριος, 1998

στα Γιάννενα, Δεκέμβριος, 1998

 

Ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα το πρώτο αποτελεσματικό φάρμακο στην άνοια

 

270. Η προσφορά και οι προσδοκίες της μητέρας των πολλών

Θεσσαλονίκη, Μάιος 1998

 

Ενδιαφέρουσα κοινωνική συμμετοχή με διάλεξη στη γιορτή της μητέρας

 

271. Παρακολούθηση της Συνάντησης Ερευνητών για μεσογειακή μελέτη για την επίδραση της Ντονεπεζίλης σε ασθενείς με Νόσο Alzheimer

MedFIS International Investigators’ Meeting, Ρώμη 15/7/98.

 

Αξιόλογη, πολυκεντρική, μεσογειακή, Διπλή τυφλή μελέτη διάρκειας ενός χρόνου

 

Παρακολούθηση μελέτης της Ψυχολόγου Παναγιώτας Παπαστερίου για την λειτουργία του μετωπιαίου λοβού ασθενών με Νόσο Αlzheimer, σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Lancaster της Αγγλίας. Καλοκαίρι 1998.

 

Ενδιαφέρουσα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Lancaster της Αγγλίας

 

273. Οικονόμου Μ., Τσολάκη Μ., Φοινίτσης Σ., Ιακωβίδου Β., Κάζης Α.

Μελέτη των μεγάλων αγγείων του εγκεφάλου ασθενών με νόσο Alzheimer με έγχρωμο Duplex (Triplex).

Ανακοινώθηκε:

Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο Σεπτέμβριος 1998, Θεσσαλονίκη:211;219

 

Ενδιαφέρουσα κλινικοεργαστηριακή μελέτη των μεγάλων αγγείων 88 ασθενών με νόσο Alzheimer ηλικίας 50-86 ετών, στην οποία βρέθηκε ότι οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν στενώσεις υψηλού βαθμού.

 

274. Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό μάθημα στο Τμήμα Ψυχολογίας

 

Συνεχίζεται η συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας σε προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο

 

275. Συμμετοχή στο Meeting του Medical and Scientific Advisory Panel of Alzheimer Disease International held on 19th July 1998 in Amsterdam

 

Ενδιαφέρουσα συνάντηση με επιστήμονες από όλο τον κόσμο

 

276. Tsolaki M., Iakovidou V., Papadopoulou E, Aminta M, Nakopoulou E., Kazis A.

A 7 Minute Neurocognitive Screening Battery to Alzheimer’s Disease in Greek elderly people.

Ανακοινώθηκε:

1.South East European Society for Neurology and Psychiatry. 12th Thessaloniki Conference, September, 1998

2. Ως προσκεκλημένη ομιλήτρια από την Εταιρεία Janssen στη Ρώμη

Rome 1/3/99

M. Tsolaki : 7 Minute Screen : Lessons learned and next steps. Επιστημονική εκδήλωση της Janssen στη Ρώμη 1/3/99 για τη μετάφραση και την εφαρμογή της δοκιμασίας 7 Minute Screen σε 18 χώρες του κόσμου.

Δημοσιεύτηκε:

Μια 7-λεπτη Συστοιχία Δοκιμασιών για την εκτίμηση των Νευρογνωστικών λειτουργιών ασθενών με νόσο Alzheimer στον Ελληνικό πληθυσμό

Εγκέφαλος, 2000:37: 29-40

American Journal of Alzheimer’ s Disease and Related Disorders 2002;17:139-148

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη στην οποία χορηγήθηκε η 7-λεπτη Συστοιχία δοκιμασιών για την εκτίμηση των νευρογνωστικών λειτουργιών ασθενών, σε 55 ασθενείς με νόσο Alzheimer, 40 υγιείς εθελοντές αντίστοιχης ηλικίας και 31 ηλικιωμένους ασθενείς με άλλα νευρολογικά νοσήματα. Είναι μία σύντομη και αξιόπιστη κλίμακα, όμως δύσχρηστη στην εξαγωγή αποτελεσμάτων.

 

277. Συμμετοχή σε Συμπόσιο Ειδικών για την ΄Ανοια.

International Expert Symposium Restoring Harmony for dementia Patients-Antwerp, October 16-17, 1998

 

΄Ηταν ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα στην άνοια

 

278. K. Kapinas, S. Tzartos, B. Kokkas, D. Divanoglou, M. Tsolaki, G. Anogiannakis and A. Kazis.

Absence of oligoclonal IgG bands and anti-AchR antibodies in the cerebrospinal fluid of patients with Μyasthenia Gravis.

Δημοσιεύτηκε:

International Journal of Immunopathology and Pharmacology 1998; 11:87-90

 

Ενδιαφέρουσα κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία εξετάσθηκε η ύπαρξη ολιγοκλωνικών ζωνών και αντισωμάτων έναντι των νικοτινικών υποδοχέων της ακετυλοχολίνης σε 15 ασθενείς με μυασθένεια Gravis. Βρέθηκε ότι ασθενείς που είχαν υψηλό τίτλο αντισωμάτων στον ορό δεν είχαν ολιγοκλωνικές ζώνες και αντισώματα στο ΕΝΥ

 

279. Υπεύθυνη και μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την τελική αξιολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας της κ. Τσάνταλη Ελένης, μεταπτυχιακής σπουδάστριας του κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας με θέμα: Γλωσσικές διαταραχές στη Νόσο Alzheimer

 

Ενδιαφέρουσα μεταπτυχιακή εργασία που αφορά τις γλωσσικές διαταραχές των ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer

 

280. F. Fotiou, K. Fountoulakis, M. Tsolaki, H Tsorlinis, A. Goulas and L. Alexopoulos.

Changes in the pupil reaction to light in Alzheimer’s Disease patients.

Int J Psychophysiology 1998;30:159

Int J Psychophysiology 2000; 37:111-120

 

Ενδιαφέρουσα κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία εξετάσθηκε η αντίδραση της κόρης στο φως σε 10 ασθενείς χωρίς αναστολέα χολινεστερασών και 10 ασθενείς που έπαιρναν δονεπεζίλη. Οι ασθενείς χωρίς φάρμακο παρουσίασαν μικρότερο χρόνο αντίδρασης και χαμηλότερο δυναμικό σε σχέση με τους ασθενείς που έπαιρναν αναστολέα. Ίσως αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να βάλει διάγνωση πολύ πρώιμα.

 

281. Δορυφορικό Συμπόσιο

Τι νεώτερο στη θεραπεία της Νόσου Alzheimer

Διάγνωση και διαφορική διάγνωση της άνοιας

Λευκωσία 20/11/98,

Λεμεσός 21/11/98

 

Αξιόλογη παρουσίαση με ό,τι καινούργιο για τη διάγνωση και τη θεραπέια της άνοιας τύπου Alzheimer

 

282. Οι γνωστικές διαταραχές αποτελούν πρόβλημα στην Σκλήρυνση κατά πλάκας;

Ανακοινώθηκε:

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Θεσσαλονίκη, 22/11/98

Δημοσιεύτηκε:

Πρακτικά του Συνεδρίου 165-169

 

Ενδιαφέρουσα εισήγηση που αναφέρεται στην παγκόσμια βιβλιογραφία για τις νοητικές διαταραχές στη σκλήρυνση κατά πλάκας

 

283. Κουντή Φ., Ευκλείδη Α., Τσολάκη Μ.

Σχέσεις γνωστικών, μνημονικών και λειτουργικών επιδόσεων σε ηλικιωμένους .

Ανακοινώθηκε:

4ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος, 1998:148

 

Αξιόλογη κλινική μελέτη στην οποία έγινε συσχέτιση νοητικών κλιμάκων με λειτουργικές κλίμακες σε φυσιολογικούς ηλικιωμένους ή σε άτομα που παραπονέθηκαν για αδυναμία κατονομασίας λέξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη συσχέτιση

 

284. Μ. Τσολάκη, Β. Ιακωβίδου, Γ. Τσιαούσης, Σ. Ζάνος, Α. Κάζης.

Αίτια διακοπής της θεραπείας με τακρίνη ασθενών με άνοια.

Ανακοινώθηκε:

4ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος, 1998:142.

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη στην οποία φαίνεται ότι η τακρίνη που είναι το πρώτο φάρμακο που αποδείχθηκε ότι είναι αποτελεσματικό στην άνοια τύπου Alzheimer προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες συχνά αλλά από τους 146 ασθενείς μόνο το 9% των ασθενών απαίτησαν άλλο φάρμακο και στο 20% των ασθενών διεκόπη η θεραπεία.

 

285. Μ. Τσολάκη, Γ. Παυλίδης, Σ. Κουκουρίκος, Α. Κάζης.

Επίπεδα Λιπιδίων στον ορό ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer και ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ανακοινώθηκε:

4ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος, 1998.

 

Ενδιαφέρουσα κλινικοεργαστηριακή μελέτη όπου βρέθηκε ότι η χοληστερόλη είναι πολύ πιο συχνά αυξημένη στη Νόσο Alzheimer απ΄ ότι στα ΑΕΕ ενώ τα τριγλυκερίδια ήταν περισσότερο αυξημένα στο ΑΕΕ. Εξετάσθηκαν συνολικά τα επίπεδα των λιπιδίων σε 86 ασθενείς με ΝΑ, 151 ασθενείς με ΑΕΕ και 43 ασθενείς με άλλα νευρολογικά νοσήματα.

 

286. Αναστασία Ευκλείδη, Μάγδα Τσολάκη

Νευροψυχολογικές δοκιμασίες και πρώιμη διάγνωση της άνοιας. Πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ με το ποσό των 3.000.000 δρχ . 1999

 

Αξιόλογη πρόταση που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών

 

287.Μ. Τσολάκη, Γ. Μουζόπουλος, Γ. Βασιλειάδης, Π. Σουβατζίδης, Α. Κάζης.

Αξιοπιστία του πρώτου συμπτώματος για τη διάγνωση της άνοιας τύπου Alzheimer.

Δημοσιεύτηκε:

Εγκέφαλος 1998; 35:165-178.

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι το πρώτο σύμπτωμα πιθανώς να είναι πολύ χρήσιμο για την διάγνωση, διότι τα ποσοστά της κλινικής διάγνωσης από το πρώτο σύμπτωμα συμπίπτουν με τα νευροπαθολογικά ευρήματα.

 

288. M. Tσολάκη, Μ. Αμύντα, Β. Ιακωβίδου, Δ. Διβάνογλου, Κ. Καπινάς, Α. Κάζης.

Νευρολογική εκτίμηση ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer

Ανακοινώθηκ ε στο

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1999: Νευρολογία:232

2.ENS, Journal of Neurology, Μιλάνο, Ιούνιος 1999.

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη όπου η νευρολογική εκτίμηση έγινε με τρεις κλίμακες την Neurological Evaluation Scale, την Webster, και την Scrips Neurological Rating Scale. Τα αποτελέσματα έδειξαν βαθμιαία εμφάνιση όλο και περισσότερων νευρολογικών σημείων με την πρόοδο της νόσου που δείχνουν τη σειρά προσβολής των διαφόρων συστημάτων με τελευταίο σύστημα προσβολής το πυραμιδικό σύστημα

 

289. Μ. Τσολάκη, Μ. Καταροπούλου, Β. Τσιμούρτου, Σ. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Κυριαζής, Α. Κάζης.

Επίπεδα α2 μακροσφαιρίνης στον ορό ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer και με άλλες γνωστικές διαταραχές

Ανακοινώθηκε:

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1999: Νευρολογία: 232.

 

Αξιόλογη κλινικοεργαστηριακή μελέτη όπου εξετάσθηκαν τα επίπεδα της α2 μακροσφαιρίνης σε 63 ασθενείς με Νόσο Alzheimer και 27 ασθενείς με άλλα νευρολογικά νοσήματα και βρέθηκε ότι τα επίπεδα της α2 μακροσφαιρίνης είναι αυξημένα στατιστικά σημαντικά στην Νόσο Alzheimer σε σχέση με τα άλλα νευρολογικά νοσήματα.

 

290. Μ. Τσολάκη, Β. Ιακωβίδου, Μ. Αμύντα, Σ. Ζάνος, Γ. Τσιαούσης, Α. Κάζης.

Αίτια διακοπής της θεραπείας με ανιρασετάμη ασθενών με άνοια

Ανακοινώθηκε:

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1999: Νευρολογία: 233.

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη όπου εξετάσθηκαν τα αίτια διακοπής της θεραπείας με ανιρασετάμη σε 205 ασθενείς με άνοια. Διακοπή της θεραπείας παρατηρήθηκε σε 127 άτομα (62%). Οι διακοπές ήταν περίπου στο ίδιο ποσοστό σε ασθενείς με ΝΑ και σε ασθενείς με ΑΑ. Από τις 127 διακοπές οι 111 έγιναν από το γιατρό που παρακολουθούσε τον άρρωστο, οι 10 έγιναν από τον ασθενή λόγω αμέλειας και 6 δεν πήραν φάρμακο, διότι δεν το χορήγησε ο ασφαλιστικός φορέας.

 

291. Φ. Κουντή, Μ. Τσολάκη, Α. Κάζης, Α. Ευκλείδη.

Κλίμακα γνωστικής και λειτουργικής εκτίμησης ασθενών με άνοια

Ανακοινώθηκε:

1.16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1999: Νευρολογία: 233.

2.F. Kounti, M. Tsolaki, A. Kazis, A. Evklides. FUCAS- Functional-Cognitive Assessment Scale: a new scale to predict early dementia

Aνακοινώθηκε ολοκληρωμένη εργασία στο: A meeting of minds . Care and Science in Dementia, 9th Alzheimer Europe Meeting, 20th Anniversary Conference, Alzheimer’s Disease Society, London 30 June-2 July, 1999

 

Αξιόλογη κλινική μελέτη στην οποία παρουσιάζεται μία κλίμακα η οποία εξετάζει συγχρόνως την νοητική αλλά και τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς εξετάζοντας απευθείας τον ασθενή με ερωτήσεις που μας πληροφορούν αν μπορεί να λειτουργήσει καθημερινά.

Περιγράφεται κλίμακα, η οποία εξετάζει την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης του ασθενούς εξετάζοντας απευθείας τον ασθενή και όχι παίρνοντας πληροφορίες από τον συγγενή, όπως γίνεται με όλες τις άλλες κλίμακες

 

292. Μ. Τσολάκη, Π. Σγουρόπουλος και ομάδα τακρίνης.

Ελληνική εμπειρία με την τακρίνη σε ασθενείς με νόσο Alzheimer

Ανακοινώθηκε:

Πράγα, Νοέμβριος, 1998

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1999: Νευρολογία: 235.

 

Ενδιαφέρουσα πανελλήνια μελέτη στην οποία χορηγήθηκε τακρίνη σε 495 ασθενείς με ΝΑ από 63 γιατρούς από 9 διαμερίσματα της χώρας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολύ σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε σε 10 ασθενείς, σημαντική βελτίωση σε 79 ασθενείς, ελαφρά βελτίωση σε 156, σταθεροποίηση σε 144 ελαφρά επιδείνωση σε 25 και σοβαρή επιδείνωση σε 3.

 

293. M. Τσολάκη, Α. Κούρτης, Σ. Μποσταντζοπούλου, Α. Κάζης.

Μονοθεραπεία με λαμοτριγίνη ηλικιωμένων ασθενών με επιληπτικές κρίσεις και άνοια ή ήπιες γνωστικές διαταραχές.

Ανακοινώθηκε:

1.16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1999: Νευρολογία: 262-263.

2. 15ο Conference of Alzheimer Disease International,

Johanesburg 16-18 Σεπτεμβρίου, 1999.

Δημοσιεύτηκε:

Εγκέφαλος 1999; 36:121-125

Αm J Alzheimer’s Disease 2000;15:74-79

 

Αξιόλογη κλινική μελέτη στην οποία εξετάζεται η αποτελεσματικότητα και οι ανεπιθύμητες ενέργειες της λαμοτρυγίνης σε ασθενείς με άνοια και επιληπτικές κρίσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η λαμοτρυγίνη, σε μικρές δόσεις είναι αποτελεσματική και δεν παρουσιάζει ανεπιθύμητες ενέργειες

Χορηγήγηκε λαμοτρυγίνη σε 11 ασθενείς με ΝΑ και επιληπτικές κρίσεις, άλλα αντιεπιληπτικά σε 9 ασθενείς με την ίδια διάγνωση, λαμοτρυγίνη σε 16 ασθενείς με επιληπτικές κρίσεις χωρίς άνοια και άλλα αντιεπιληπτικά σε 9 ασθενείς με επιληπτικές κρίσεις χωρίς άνοια. Η λαμοτρυγίνη είναι αποτελεσματική σε όλες τις ομάδες χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες

 

294. M. Τσολάκη, Χ. Μουζακίδης, Ε.Ευφραιμίδου .

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Νόσος Alzheimer, Xθες-Σήμερα-Αύριο.

Χανιά, 26 Φεβρουαρίου, 1999.

 

Αξιόλογη εκδήλωση συνεργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών με την αντίστοιχη Εταιρεία Χανίων για την έναρξη των εργασιών της δεύτερης.

 

295. 10/66 Dementia Research Group

Methodological issues in population-based research into dementia in developing countries. A position paper from the 10/66 Dementia Research Group.

International Journal of Geriatric Psychiatry 2000;15: 21-30

 

Αξιόλογη προσπάθεια από την παγκόσμια επιδημιολογική ομάδα 10/66 που έχει οργανωθεί με σκοπό πολύ καλής ποιότητας επιδημιολογικές μελέτες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη μελέτη αυτή τίθενται οι επιστημονικές βάσεις για μια καλή επιδημιολογική μελέτη

 

296. Σεμινάριο με θέμα «Η άσκηση σε ασθενείς με άνοια»

Ακαδημία επιμόρφωσης Αθλητικών στελεχών. Ειδική γραμματεία Αθλητισμού Μακεδονίας-Θράκης. Μάρτιος 1998.

 

Αξιόλογη εκδήλωση για το κοινό

 

297. Συμμετοχή σε Επιστημονικό Συμπόσιο

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών με Νόσο Alzheimer. με γενικό θέμα:

Νόσος Alzheimer-Νέες Θεραπευτικές προοπτικές

Mακεδονία Palace, Mάρτιος, 1999

 

Ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση

 

298. M. Τσολάκη, Γ. Γερασίμου.

Η Συμβολή της Πυρηνικής Ιατρικής στη Διάγνωση και τη Διαφορική διάγνωση της Άνοιας. Ανασκόπηση. Ελλ. Πυρην Ιατρική 1999:2:11-18

 

Ενδιαφέρουσα μελέτη όπου γίνεται μια ανασκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας για τη συμβολή της Πυρηνικής Ιατρικής στη διαφορική διάγνωση της ΝΑ

 

299. 10/66 Dementia Research Group

Dementia in Developing Countries. A preliminary consensus statement from the 10/66 Dementia Research Group. International Journal of Geriatric Psychiatry 2000; 15:14-20.

 

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο της ADI στην Ινδία αποφασίστηκε η δημιουργία μιας ομάδας ερευνητών, η οποία θα είχε ως στόχο την επίλυση επιδημιολογικών προβλημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η ομάδα σ΄αυτή την εργασία κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα που δημοσιεύονται σ΄ αυτή την ενδιαφέρουσα εργασία

 

300.M. Tsolaki, V. Iacovidou, Ch Navrozidou, M.Aminta, A. Kazis

To HINDI ως δοκιμασία σάρωσης (screening) για αναλφάβητους ασθενείς

Ανακοινώθηκε:

17o Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος, 1998

Βαρκελώνη, 26-27 Μαρτίου, 1999

Δημοσιεύτηκε:

Εγκέφαλος 37, 119-138, 2000

Int.J.Geriatric Psychiatry 15, 656-661, 2000

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη όπου παρουσιάζεται το HMSE (Hindi Mental State Examination) που είναι μία δοκιμασία που απευθύνεται σε πληθυσμό που είναι αναλφάβητος και στοχεύει στο να εξετάσει άτομα ή πληθυσμούς (screening test) για γνωστικές διαταραχές, χωρίς να προορίζεται για διαγνωστικό μέσο. Είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από μια Ινδο-Αμερικανική διεθνή επιδημιολογική μελέτη για την άνοια. Αποτελείται από 22 θέματα με τα οποία ελέγχονται διαφορετικές γνωστικές ικανότητες (προσανατολισμός, μνήμη, προσοχή, γλώσσα, πράξη, κατανόηση). Το συνολικό άθροισμα εάν απαντηθούν σωστά όλες οι ερωτήσεις είναι το 30. Εξετάσθηκαν στο Εξωτερικό Ιατρείο της ΄Ανοιας 100 αναλφάβητα άτομα, από τα οποία 50 ήταν υγιείς και 50 ασθενείς με νόσο Alzheimer, με τη δοκιμασία Hindi

 

301. Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά Συμπτώματα στην άνοια

Διάλεξη

Στο Συνέδριο της Γενικής Ιατρικής στην Κέρκυρα 14-18 Απριλίου, 1999

Στο Ρέθυμνο Κρήτης 25 Απριλίου, 1999

Στην Κοζάνη, Προσκεκλημένη από την Ιατρική Εταιρεία Κοζάνης, 14 Μαϊου 1999

Δημοσιεύτηκε περίληψη

 

            Αξιόλογη παρουσίαση, όπου περιγράφονται τα Συμπεριφοριά και Ψυχολογικά Συμπτώματα της Άνοιας καθώς επίσης και οι πρώτες μελέτες με άτυπα νευροληπτικά και η αποτελεσματικότητά τους

 

302. Efklides A., Yultsi E., Kounti F., Kangellidou TH., Dina F., Tsolaki M.

The relations between Wechsler Memory Scale, the Rivermead Behavioral Memory Test and the Everyday Memory Questionnaire.

Aνακοινώθηκε:

5th European Conference on Psychological Assessment

Patras August, 25-29 , 1999,68-69

 

            Ενδιαφέρουσα μελέτη που παρουσιάζει τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων ερωτηματολογίων που έχουν σχέση με την Μνήμη

 

303. Kounti F., Ntina F., Efklides A., Tsolaki M.

The relations between Cognitive-Memory tests and the Functional-Cognitive Assessment Scale (FUCAS) when administered to demented patients

Aνακοινώθηκε:

5th European Conference on Psychological Assessment

Patras August, 25-29 , 1999, 92-93

 

            Αξιόλογη μελέτη, που παρουσιάζει τη συσχέτιση μεταξύ των ερωτηματολογίων της μνήμης και μιας κλίμακας που εξετάζει απευθείας τον ασθενή για τις νοητικές αλλά και τις λειτουργικές του ικανότητες.

 

304. Διάλεξη: ΄Ανοια Alzheimer. Νέες θεραπευτικές προοπτικές- Ψυχοκοινωνική υποστήριξη της οικογένειας και του ασθενούς

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής

Τετάρτη 23 Ιουνίου, 1999.

Tετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, 1999

 

            Σημαντική ενημερωτική παρουσίαση στους Φαρμακοποιούς

 

305.Διάλεξη κατόπιν πρόσκλησης

Από την Ομάδα Μελέτης Ψυχοφυσιολογικών Διαταραχών, Μάιος, 1999

 

            Ενημερωτική ενδιαφέρουσα διάλεξη σε Ψυχολόγους.

 

306. Mέλος του International Scientific Advisory Committee of the 2nd Bologna International Meeting on Cognitive, Affective and Behaviour Disorders in the elderly June 22-24, 2000

 

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Επιστημονική Επιτροπή Διεθνούς Συνεδρίου

 

307. Yπεύθυνη της κλινικής μελέτης A.W.A.R.E. για την Ελλάδα και παρουσίαση τεσσάρων νευροψυχολογικών δοκιμασιών στο Investigators Meeting, September 10, 1999

 

Ενδιαφέρουσα συμμετοχή σε διεθνή ανοικτή μελέτη για τρεις μήνες με Δονεπεζίλη και στη συνέχεια οι ασθενείς που δεν βελτιώθηκαν τυχαιοποιήθηκαν και πήραν οι μισοί Δονεπεζίλη και οι άλλοι μισοί εικονικό φάρμακο για 6 μήνες.

 

308. Aναμνηστικό, τιμητικό δίπλωμα του συλλόγου Ελλήνων Λογοτεχνών

Τιμητική βράβευση

 

309. Fountoulakis K., Tsolaki M., Pavlopoulos H., Kazis A.

The Validation of Epidemiological Dementia Index (EDI) in Geriatric outpatients

Int Psychogeriatr. 2000 Jun;12(2):195-208.

 

            Αξιόλογη επιδημιολογική μελέτη στην οποία πήραν μέρος 250 υποκείμενα. Φυσιολογικοί 150 και 100 ασθνείς με άνοια. Στην ηλικία των 75 ετών η ευαισθησία του δείκτη δεν έφτασε το 90% ενώ η εξειδίκευση ήταν μεγαλύτερη του 90% πάνω από το επίπεδο 4/5. Τα αποτελέσματα αυτά συνηγορούν στην άποψη ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται τα ίδια εργαλεία και σε επιδημιολογικές μελέτες και στην κλινική πράξη.

 

310. Fountoulakis K., Tsolaki M., Kazis A.

Does Cognirtive Disorder Affect Antidepressant Pharmacotherapy in Geriatric Depression?

International Journal of Geriatric Psychopharmacology, 1999;2:28-32

 

            Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη, στην οποία φαίνεται ότι οι νοητικές διαταραχές δεν επηρεάζουν την Φαρμακοθεραπεία με αντικαταθλιπτικά στην κατάθλιψη των ηλικιωμένων.

 

311. Fountoulakis K. Tsolaki M., Kazis A.

Target symptoms for Fluvoxamine in Geriatric Depression.

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2000;4: 127-134

 

            Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη στην οποία φαίνεται ότι η φλουβοξαμίνη είναι ένα από τα αντικαταθλιπτικά, τα οποία βοηθούν πολλά από τα συμπτώματα στην κατάθλιψη των ηλικιωμένων.

 

312. Μέλος του Executive Committee της Διεθνούς Εταιρείας Alzheimer

-Alzheimer Disease International-

 

            Μετά από εκλογές μέλος του εκτελεστικού Συμβουλίου της ADI

 

313. M. Τσολάκη, Χ. Πανταζή, Α. Κάζης

Γυναίκα και Νόσος Alzheimer στην Ελλάδα

Η Υγεία της Γυναίκας στη Μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία

1ο Βαλκανικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος, 1999.

 

            Ενδιαφέρουσα κλινική παρουσίαση των χαρακτηριστικών των γυναικών ασθενών που προσέρχονται για πρώτη φορά στο Ιατρείο Μνήμης και άνοιας, της Γ΄ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ.

 

314. Fountoulakis KN., Tsolaki M., Mohs RC, Kazis A.

Epidemiological dementia index: a screening instrument for Alzheimer’s disease and other types of dementia suitable for use in population with low education level.

Dement Geriatr Cogn Disord 1998; 9:329-338

Βράβευση από την φαρμακευτική Εταιρεία Parke-Davies

 

Ενδιαφέρουσα ανάλυση των δεδομένων της επιδημιολογικής μελέτης στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης οδήγησε στη δημιουργία ενός επιδημιολογικού δείκτη της άνοιας με εύρος από 0-7. Φυσιολογικοί ασθενείς είχαν μέσο όρο του δείκτη 5,12 και οι φυσιολογικοί ασθενείς είχαν μέσο όρο του δείκτη 1,6. Στο επίπεδο 4/5 η ευαισθησία ήταν 93,33 και ατο επίπεδο 2/3 η εξειδίκευση ήταν 93,56.

 

315. Κατσούναρος Μ., Τσολάκη Μ., Σαχλά Ζ., Ιακωβίδου Β., Αγαπάκης Δ., Αλιχανίδου Ο., Κυμιωνής Α., Κάζης Α., Κουκουρίκος Σ. Συνύπαρξη ατελούς οστεογένεσης και μικτής νόσοσυ συνεδετικού ιστού. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, 20-23/10/1999 Αθήνα

 

316. Επίσκεψη σε κέντρο άνοιας στο Γιοχάνεσμπουργκ

 

Ενδιαφέρουσα επίσκεψη σε ένα κέντρο Άνοιας στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου οι ασθενείς έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια στον ήλιο, έτρωγαν έξω σε ειδικά κατασκευασμένες βεράντες και επικοινωνούσαν με τον τρόπο τους.

 

317. Παρουσίαση Πρωτοκόλλου για τη μελέτη της Ρισπεριδόνης στις συμπεριφορικές και ψυχολογικές διαταραχές των ανοϊκών

Αθήνα 15/11/99

 

Αξιόλογη Ανοικτή Ελληνική μελέτη με χορήγηση της Ρισπεριδόνης σε ασθενείς με διαταραχές συμπεριφοράς και διέγερση

 

318. Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά Συμπτώματα ανοϊκών ασθενών. Ρισπεριδόνη-Νέοι ορίζοντες

Πορταριά Βόλου 13/11/99

Δελφοί 20/11/99

 

Αξιόλογη παρουσίαση, όπου περιγράφονται τα Συμπεριφοριά και Ψυχολογικά Συμπτώματα της Άνοιας καθώς επίσης και οι πρώτες μελέτες με άτυπα νευροληπτικά και η αποτελεσματικότητά τους

 

319. Kapinas K., Kimiskidis K., Kazis A., B. Kokkas, M. Tsolaki, and G. Georgiadis.

Myasthenia Gravis: Correlation of Age with clinical course and anti-AchR antibody levels.

International Journal of Immunopathology and Pharmacology 1999;3:127-131

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη που αποδεικνύει ότι η έναρξη των συμπτωμάτων μετά την ηλικία των 50 ετών σημαίνει χειρότερη εξέλιξη και συνδέεται με χαμηλά επίπεδα αντισωμάτων κατά των υποδοχέων της ACh (AChR).

 

320. “Τα νεώτερα δεδομένα για τη νόσο του Alzheimer”

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νόσου Alzheimer

Σεπτέμβριος, 1999

 

            Ενδιαφέρουσα διάλεξη αναφερομένη σε ότι καινούργιο δημοσιεύτηκε για την Νόσο

 

321. “ Η Νόσος του Alzheimer”

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer σε συνεργασία με το Δήμο Νεάπολης, Ιανουάριος, 1999

 

            Αξιόλογη προσπάθεια για την ενημέρωση του κοινού του Δήμου Νεάπολης

 

322. “Νόσος Alzheimer” Η πρόκληση του 21ου αιώνα

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Ξάνθης, Νοέμβριος, 1999

 

            Αξιόλογη διάλεξη στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει η Εταιρεία της Ξάνθης

 

323. Αίτια του Ηθικού Χάους στην Οικογένεια, Σχολή Γονέων

Νάουσα, Νοέμβριος, 1999, Βέροια, Δεκέμβριος, 1999

 

            Ενδιαφέρουσα μη ιατρική διάλεξη μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης κ. Παντελεήμονος

 

324. Συμμετοχή στο Investigator’s Meeting για το Πρωτόκολλο της Ριβαστιγμίνης, Βασιλεία, Ιανουάριος, 1998-12-20

 

Ενδιαφέρουσα συνάντηση με σκοπό την Πανελλήνια διπλή τυφλή μελέτη της Ριβαστιγμίνης

 

325.Φροντίδα γι αυτούς που μας φρόντισαν

Ελληνική Εταιρεία νόσου Alzheimer Βόλου

Νοέμβριος, 1999

 

            Αξιόλογη διάλεξη μετά από πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας νόσου Alzheimer Βόλου

 

326. 1. Νεότερα δεδομένα για την Παθογένεια και την Αντιμετώπιση της Νόσου Alzheimer

2. Γνωστικές διαταραχές των ασθενών με άνοια. Αντιμετώπιση, Νέοι Ορίζοντες

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Χανίων

Δεκέμβριος, 1999

 

            Αξιόλογη διάλεξη μετά από πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας νόσου Alzheimer Χανίων

 

327. Συμμετοχή σε Συμπόσιο

Αντιμετώπιση της Νόσου Alzheimer με τη ριβαστιγμίνη.

Αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης της Cochrane Collaboration.

1o Πανελλήνιο Συνέδριο της Νόσου Alzheimer και Συναφών διαταραχών, Θεσσαλονίκη 13-16 Ιανουαρίου, 2000, Πρακτικά

 

            Αξιόλογη προσπάθεια παρουσίασης της μελέτης που έγινε σε συνεργασία με την Cochrane

 

328. Συμμετοχή σε Συμπόσιο

Αντιμετώπιση της άνοιας Alzheimer με τους αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής

Αθήνα, 20-22 Ιανουαρίου, 2000

 

            Ενδιαφέρουσα προσπάθεια παρουσίασης όλων των μελετών με τους αναστολείς της χολινεστεράσης

 

329. Συμμετοχή σε Συμπόσιο

Αντιμετώπιση της άνοιας Alzheimer με τη Δονεπεζίλη

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής

Αθήνα, 20-22 Ιανουαρίου, 2000

 

            Ενδιαφέρουσα προσπάθεια παρουσίασης όλων των μελετών με τον Αναστολέα της ακετυλοχολινεστεράσης δονεπεζίλης

 

330. Συμμετοχή σε Συμπόσιο

Συμπεριφορικές διαταραχές των ασθενών με άνοια

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής

Αθήνα, 20-22 Ιανουαρίου, 2000

 

            Αξιόλογη παρουσίαση, όπου περιγράφονται τα Συμπεριφοριά και Ψυχολογικά Συμπτώματα της Άνοιας καθώς επίσης και οι πρώτες μελέτες με άτυπα νευροληπτικά και η αποτελεσματικότητά τους

 

331. Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer.

Θεραπευτικές στρατηγικές στη Νόσο Alzheimer

Aίθουσα Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονίτικων Σωματείων

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος, 1999

 

 

Ενδιαφέρουσα προσπάθεια παρουσίασης όλων των μελετών με τους αναστολείς της χολινεστεράσης καθώς επίσης και μη φαρμακευτικές θεραπευτικές στρατηγικές

 

332. Βράβευση από την Εταιρεία Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού.

Ψυχική Υγεία και Νέα Χιλιετία

Νόσος Alzheimer και νέες εξελίξεις

Αθήνα 29/1/2000

 

            Αξιόλογη παρουσίαση της Νόσου Alzheimer και των νέων εξελίξεων στην Αθήνα σε συνδυασμό με βράβευση

 

333. Συμμετοχή στο Συμπόσιο:

Νόσος Alzheimer: Μία Ιατρική και Κοινωνική Πρόκληση

Καλαμάτα 1 Μαρτίου 2000

 

            Ενδιαφέρουσα παρουσίαση για την νόσο σε συναδέλφους

 

334. Νευροεκφύλιση του εγκεφάλου σε ασθένειες του Alzheimer

Brain Awareness Week (Τετάρτη 15/3/2000) και Νευροεπιστήμες

Εργαστήριο Φαρμακολογίας

 

            Πρόσκληση από το εργαστήριο Φαρμακολογίας για την παρουσίαση της Νόσου σε μη ιατρικές ειδικότητες

 

335. M. Tsolaki, E. Kazazi, Kioseoglou G., Aminta M., A. Kazis

A follow-up study of Age Associated Memory Impairment in Greece

Maximising the ABC of Dementia, Crete, 2000

 

            Αξιόλογη κλινική μελέτη που παρουσιάζει το ποσοστό των ασθενών, οι οποίοι από Ήπιες Νοητικές διαταραχές που παρουσίαζαν στην αρχή στη συνέχεια εμφάνισαν άνοια. Συνολικά παρακολουθήθηκαν 112 ασθενείς και βρέθηκε ότι από τους 84 που παρακολούθηκαν για 18 μήνες 31 ασθενείς εξελίχθηκαν σε άνοια ενώ 53 έμειναν σταθεροί. Aπό τους 25 που παρακολουθήθηκαν για 3,5 χρόνια οι 17 εξελίχθηκαν σε άνοια και τέλος 2 από τους 3 που παρακολουθήθηκαν για 5,5 χρόνια παρουσίσαν άνοια

 

336. Tsolaki M., Kοkarida K., Iacovidou V., E. Stilopoulos, Kazis A.

Extrapyramidal Symptoms and signs in Alzheimer’s Disease. Prevalence and correlation with neuropsycological findings

Maximising the ABC of Dementia, Crete, 2000

Am J Alzheimer’s Disease Other Dement 2001;16:268-78

 

            Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη στην οποία εξετάζονται τα Εξωπυραμιδικά σημεία και συμπτώματα που παρουσιάζονται στην Ανοια τύπου Alzheimer, καθώς επίσης και η συχνότητά που εμφανίζονται στα διάφορα στάδια της νόσου. Εξετάσθηκαν 126 ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer και 29 φυσιολογικοί ηλικιωμένοι. Μόνο 8 ασθενείς δεν παρουσιάζαν εξωπυραμιδικά σημεία και συμπτώματα.Το πιο συχνό σημείο στην ήπια μορφή είναι η υπομιμία.

 

337. Kounti F., Tsolaki M., Kazis A., Efklides A.

Functional-Cognitive Assessment Scale. A new scale to predict early dementia. Maximising the ABC of Dementia, Crete, 2000

 

            Αξιόλογη παρουσίαση μιας νέας κλίμακας λειτουργικής και νοητικής εκτίμησης που αποκαλύπτει την πρώιμη εμφάνιση της άνοιας. Συσχετίζεται με τις νοητικές κλίμακες που χρησιμοποιούνται αλλά επίσης και με τη λειτουργική FRSSD.

 

338. Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την τελική αξιολόγηση της μεταπτυχιακής σπουδάστριας κ. Κουντή Φωτεινής της Γνωστικής Ψυχολογίας με τίτλο «Γνωστική άσκηση εκτέλεσης διπλού έργου σε «προκλινικούς», ασθενείς με άνοια και φυσιολογικούς ηλικιωμένους

            Ενδιαφέρουσα μεταπτυχιακή εργασία που στηρίζει την άποψη ότι οι νοητικές ασκήσεις βοηθούν πολύ τους ασθενείς σε πρώιμη άνοια

 

339. Μέλος του Editorial Board του American Journal of Alzheimer’s Disease

 

            Ενδιαφέρουσα συμμετοχή στο Editorial Board του American Journal of Alzheimer’s Disease

 

340. M. Tsolaki, A. Efklides, G. Kiosseoglou, Tata D., Tzimotoli A., Dina F.

The adaptation of Wechsler Memory Scale-Revised in Greek

Aνακοινώθηκε:

5th European Conference on Psychological Assessment

Patras August, 25-29, 1999;156

 

            Αξιόλογη κλινική μελέτη στην οποία παρουσιάζεται η μετάφραση και η προσαρμογή της κλίμακας Wechsler Memory Scale-Revised στα Ελληνικά. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει υποδοκιμασίες για την εκτίμηση της μακρόχρονης μνήμης και της οπτικής μνήμης. Χορηγήθηκε η ανακατασκευασμένη κλίμακα σε 270 άτομα ηλικίας 16-75 χρόνια. Η κλίμακα αυτή διαφοροποιεί τους υγιείς ηλικιωμένους από τους ηλικιωμένους με διαταραχές μνήμης.

 

341. Συμμετοχή στη 1η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συμβουλίου της JANSSEN-CILAG που αφορά το

Dementia Management Tool

May 9, 2000- Ratingen, Germany

 

Ενδιαφέρουσα συνάντηση με σκοπό επιδημιολογική μελέτη στην Ευρώπη

 

342. Συμμετοχή στο 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer με θέμα

Προσδοκίες από τη φαρμακευτική θεραπεία,

15 Μαίου 2000 στον Ερυθρό Σταυρό.

 

            Αξιόλογη παρουσίαση σε εθελόντριες αδελφές με σκοπό την ενημέρωση για την αντιμετώπιση της νόσου

 

 

343. Συμμετοχή στο Δορυφορικό Συμπόσιο

«Η θεραπευτική αντιμετώπιση νοσημάτων της μέσης και τρίτης ηλικίας στις αρχές της τρίτης χιλιετίας» με επιμέρους θέμα:

« Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της άνοιας: Η πρόκληση του 21ου αιώνα»., Αθήνα, 20 Μαϊου, 2000.

 

            Ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τη διαγνωστική και θεραπευτική παρέμβαση της άνοιας

 

344. Βιβλίο: Θέματα Νευροψυχολογίας και Νευροψυχολογική εκτίμηση, Θεσσαλονίκη, 1998

 

            Αξιόλογο βιβλίο το οποίο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των ψυχολόγων του Τμήματος Ψυχολογίας και περιλαμβάνει πληροφορίες για την Αγνωσία, Προσωποαγνωσία, Απραξία, Αγραφία, Αναριθμησία, Επιλεκτική παράλειψη, Οπτικοαντιληπτική και Οπτικοχωρική ικανότητα, Νοερή Εικονική Αναπαράσταση, Αμουσία, Μετωπιαίους Λοβούς και Ποιότητα Ζωής στην Άνοια.

 

345. Διάλεξη στη Γιορτή της Μητέρας. Πρόσκληση από το Δήμο Πυλαίας. Aξιόλογη κοινωνική εκδήλωση προς τιμή της Μητέρας

 

346. α. Ανοικτή Ενημερωτική Συγκέντρωση με θέμα :

Οι επιπτώσεις της Άνοιας στην οικογένεια του ασθενούς

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη προς τον ανοικό ασθενή και την οικογένειά του

 

β. Ιατρικό Σεμινάριο

Άνοιες της Γεροντικής Ηλικίας, Νόσος Alzheimer. Νέα θεραπευτικές προοπτικές

Αγρίνιο, 27 Iουνίου 2001

 

            Δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες, η μία απευθυνόταν στο κοινωνικό σύνολο και η άλλη σε συναδέλφους ιατρούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την άνοια

 

347. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, CME 3 ώρες

Dannemiller Memorial Educatiopnal Foundation

8 Ιουλίου, 2000

 

            Στα πλαίσια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης παρακολούθηση Συμποσίου διάρκειας 3 ωρών

 

348. Συνδιδασκαλία στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μ. Τσολάκη, Ε. Κεχαγιά, Ε. Κασάπη

Εισαγωγή στη Νευρογλωσσολογία, 2000-2001

 

            Ενδιαφέρον Μάθημα και Βιβλίο που περιλαμβάνει Νευροανατομία, Νευροχημεία, Νευροφυσιολογία και Νευροπαθολογία του Λόγου. Επίσης περιγράφει τα είδη της αφασίας, αγραφίας και αλεξίας καθώς και τις διαταραχές του λόγου στην άνοια και σε άλλα νευρολογικά νοσήματα.

 

349. Κουντή Φ., Ευκλείδη Α., Τσολάκη Μ., Ζηκούλη Α., Κιοσέογλου Γ.

Γνωστική αποκατάσταση λειτουργιών της εργαζόμενης μνήμης δια της άσκησης της ικανότητος εκτέλεσης διπλού έργου, σε προκλινικούς ανοϊκούς και φυσιολογικούς ηλικιωμένους.

5ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 2001.

 

            Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη όπου παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις είναι ένας τομέας, οποίος θα πρέπει να αναπτυχθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Συμμετείχαν 18 ασθνείς και 12 φυσιολογικοί ηλικιωμένοι.

 

350. Τσολάκη Μ., Πανταζή Χ., Αμύντα Μ., Κάζης Α.

Επιπολασμός της άνοιας στα ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια.

5ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 2001:193:Ρ15.

 

            Αξιόλογη επιδημιολογική μελέτη όπου εξετάσθηκαν 149 μοναχοί και μοναχές σε μοναστήρια της Ελλάδος και της Κύπρου πάνω από 60 χρονών και βρέθηκε ότι η άνοια τύπου Alzheimer εμφανίζεται μετά την ηλικία των 80 ετών. Παρατηρείται επομένως ο ίδιος επιπολασμός στην άνοια τύπου Alzheimer που παρατηρείται στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης με καθυστέρηση μιας δεκαετίας

 

351. Τσολάκη Μ., Παυλίδης Γ., Πρίζιος Π., Αμύντα Μ., Κουκουρίκος Σ., Κάζης Α.

Τα επίπεδα της Χοληστερόλης και ο ρυθμός εξέλιξης της άνοιας

5ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 2001.

 

            Ενδιαφέρουσα κλινικοεργαστηριακή μελέτη όπου παρουσιάζεται η συχνότητα των επιπέδων χοληστερόλης σε 115 ασθενείς με άνοια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα χοληστερόλης (89,6% στις γυναίκες και 73,7% στους άνδρες) αλλά η εξέλιξή τους δεν διαφοροποιείται από εκείνους που παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα.

 

352. Εφραιμίδου Ε., Κωσταρίδου-Ευκλείδη Α., Πήττα Γ., Κοσμίδου Μ., Κιοσέογλου Γ., Τζήμος Α., Τσολάκη Μ., Σιτζόγλου Κ., Πήττας Ι.

Ικανότητα των ασθενών με πιθανή άνοια τύπου Alzheimer να ανακτούν υπερμαθημένα ή μη σχήματα συμπεριφοράς (Σενάρια).

5ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 2001:33: 151.

 

            Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη παρουσίασης ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer να ανακτούν υπερμαθημένα ή μη σχήματα συμπεριφοράς. Η ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο δεν επηρεάζουν την επίδοση στα έργα παραγωγής. Οι ασθενείς παράγουν μικρότερο αριθμό ενεργειών, ο αριθμός μειώνεται περισσότερο στις συνθήκες των μη οικείων σεναρίων, οι ασθνείς βοηθιούνται από καθοδηγήσεις χωρίς όμως η επίδοδή τους να φτάνει το επίπεδο της επίδοσης των υγιών.

 

353. Γερασίμου Γ., Γραμματικός Φ., Παπαναστασίου Ε., Σιαμούλης Κ., Τσολάκη Μ.

Η Τομογραφική μελέτη (SPECT) της Τοπικής Αιματικής Εγκεφαλικής Ροής με Tc-99m-HMPAO στην Πρώιμη διάγνωση της άνοιας τύπου Alzheimer.

1ο Συνέδριο Κλινικών εφαρμογών και βασικών αρχών Πυρηνικής Ιατρικής με διεθνή Συμμετοχή, Θεσσαλονίκη, 1999.

 

            Αξιόλογη ανασκοπική μελέτη όπου παρουσιάζεται η Τομογραφική μελέτη (SPECT) που έχει την ικανότητα της εξέτασης της Τοπικής Αιματικής Εγκεφαλικής Ροής με Tc-99m-HMPAO, και μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση της άνοιας τύπου Alzheimer, όταν βρεθεί ότι ελαττώνεται η αιματική εγκεφαλική ροη στον αριστερό κροταφικό λοβό. Η ειδικότητα της μεθόδου φτάνει το 100% ενώ η ευαισθησία των ασθενών με ήπια άνοια φτάνει το 75,7%

 

354. Πρόσκληση από τον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας

Φεβρουάριος, 2001

 

            Ενδιαφέρουσα διάλεξη σε συναδέλφους ιατρούς με σκοπό την ενημέρωση για την άνοια

 

355. Δορυφορικό Συμπόσιο

Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα των ασθενών με άνοια. Αθήνα , Σάββατο 7 Oκτωβρίου, 2000

 

            Αξιόλογη παρουσίαση, όπου περιγράφονται τα Συμπεριφοριά και Ψυχολογικά Συμπτώματα της Άνοιας καθώς επίσης και οι πρώτες μελέτες με άτυπα νευροληπτικά και η αποτελεσματικότητά τους

 

356. Συμμετοχή στο Medical and Scientific Advisory Panel of Alzheimer Disease International Meeting, Held on 16th September, 1999 στο Johannesburg.

 

            Ενδιαφέρουσα συνάντηση με σκοπό την παγκόσμια συνεργασία για τη φροντίδα των οικογενειών

 

357. Αμύντα Μ., Διβάνογλου Δ., Τσολάκη Μ., Ιακωβίδου Β., Κάζης Α.

Ειδικό Ιατρείο κεφαλαλγίας και τρίτη ηλικία

5ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 2001:36: 154.

 

            Ενδιαφέρουσα στατιστική μελέτη στην οποία περιγράφονται τα περιστατικά της τρίτης ηλικία που φτάνουν στο Ιατρείο κεφαλαλγίας. Από το σύνολο 847 ατόμων με κεφαλαλγία οι 88 ήταν μεγαλύτεροι των 65 ετών. Η διάγνωση ήταν: 41 είχαν κεφαλαλγία τάσεως, 10 ημικρανία, 12 δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες, 6 με αγγειακές διαταραχές, 2 μη αγγειακής φύσης κεφαλαλγία, 1 είχε κεφαλαλγία οφθαλμικής αιτιολογίας, 3 οξείες παραρινοκολπίτιδες, και οι 7 κρανιακές νευραλγίες. Συμπερασματικά η αναλογία γυναικών /ανδρών και η διαγνωστική κατανομή ήταν διαφορετική συγκριτικά με άλλες ηλικιακές ομάδες.

 

358. Πρόσκληση από το Δήμο Εμμανουήλ Παππά Σερρών

 

            Διάλεξη για την ενημέρωση του κοινού

 

359.M. Tsolaki, T. Pantazi, A,. Kazis.

Efficacy of Acetylocholinesterase inhibitors versus Nootropics in Alzheimer’s Disease : a retrospective longitudinal study.

The Journal of International Medical Research 2001;29:28-36

 

            Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη στην οποία φαίνεται ότι μακροπρόθεσμα παρατηρούνται τα ίδια αποτελέσματα με τα Νοοτρόπα, που παρατηρούνται με τους Αναστολείς. Εξετάσθηκε η πορεία 510 ασθενών 6, 12, 18 και 24 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας

 

360. M. Tsolaki and National Dementia Group.

Evaluation of Tiapride in Agitated Elderly.

Human Psychopharmacology Clinical and Experimental 2001; 16:417-422

 

            Ανοικτή Ελληνική μελέτη με χορήγηση της τιαπρίδης σε 425 ασθενείς με διαταραχές συμπεριφοράς και διέγερση. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Brief Agitation Rating Scale. Μόνο 6,2% των ασθενών παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα αποτελέσμτα έδειξαν ότι η τιαπρίδη είναι αποτελεσματική στον έλεγχο των διαταραχών συμπεριφοράς.

 

361.Άνοια και Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Ιωάννινα, 21/4/2001

            Παρουσίαση των τρόπων με τον οποίο οι γενικοί γιατροί και οι παθολόγοι μπορούν να προσεγγίσουν το θέμα της άνοιας

 

362. Πρόσκληση από το Σωματείο Άρτας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταρχών και την Ιατρική Εταιρεία Άρτας

Νόσος Alzheimer- Μια Ιατρική και Κοινωνική Πρόκληση

Άρτα 22/4/2001

 

            Διάλεξη σε μικτό ακροατήριο ιατρών και κοινού με σκοπό την ενημέρωση

 

363. Νόσος Alzheimer και άλλες Άνοιες. Νέες θεραπευτικές προοπτικές, Αθήνα, 16 Μαίου, 2001

 

            Διάλεξη σε συναδέλφους ιατρούς με σκοπό την ενημέρωση για την άνοια

 

364. Bozikas VP., Kosmidis MH., Kourtis A., Gamvrula K., Melissidis P., Tsolaki M., Karavatos A.

Clock drawing test in institutionalized patients with schizophrenia compared with Alzheimer Disease patients

Schizophr Res 2003;59:173-179.

 

            Κλινική μελέτη στην οποία παρουσιάζονται οι διαφορές και οι ομοιότητες στη δοκιμασία του ρολογιού σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer. Και οι σχιζοφρενείς και οι ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer απέδωσαν φτωχότερα από τους φυσιολογικούς. Οι ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer απέδωσαν φτωχότερα από τους σχιζοφρενείς στο προσχηματισμένο ρολόϊ. Η ηλικία και η διάρκεια της νόσου δεν είχαν επίδραση στα αποτελέσματα.

 

365. Τσάνταλη Ε, Τσολάκη Μ.

Τα Γλωσσικά λάθη ως διαγνωστικοί δείκτες νοητικών διαταραχών. Η περίπτωση της Νόσου Alzheimer.

21η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Πρακτικά 2001:771-782.

 

            Κλινική μελέτη, η οποία δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση των νοητικών διαταραχών και των γλωσσικών λαθών που παρατηρούνται στην άνοια τύπου Alzheimer. Τα πιο συχνά γλωσσικά χαρακτηριστικά στη ΝΑ είναι ο ρέων αλλά άδειος λόγος, η σημασιολογική παραφασία, η δυσκολία στην εύρεση λέξεων, η έκπτωση στην ακουστική και γραπτή κατανόηση, η καλή άρθρωση και καλή επανάληψη κυρίως σε επίπεδο λέξεων.

 

366. Τσάνταλη Ε., Τσολάκη Μ., Ευκλείδη Α., Κιοσέογλου Γ.

Η εφαρμογή του Boston Diagnostic Aphasia Examination σε ασθενείς με νόσο Alzheimer.

21η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Εγκέφαλος 2001:38;146-166

 

            Κλινική μελέτη στην οποία η εφαρμογή της δοκιμασίας Boston Diagnostic Aphasia Examination σε ασθενείς με νόσο Alzheimer έδειξε ότι χρήσιμα είναι μόνο τμήματα αυτής της κλίμακας για την προσέγγιση των προβλημάτων που παρατηρούνται στους ασθενείς αυτούς. Η δοκιμασία Boston Diagnostic Aphasia Examination είναι μια δοκιμασία που χρησιμοποιείται ευρέως για την εξέταση των αφασικών ασθενών.

 

367. Πρόσκληση από την Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς

Νόσος Alzheimer: Η πρόκληση του 21ου αιώνα, Νοέμβριος 2000

 

            Διάλεξη σε μικτό ακροατήριο ιατρών και κοινού με σκοπό την ενημέρωση

 

368. Μεταπτυχιακό Μάθημα Τμήματος Ψυχολογίας με θέμα: «Ψυχογλωσσολογία»

 

            Μεταπτυχιακό μάθημα με θέμα τις διαταραχές του λόγου

 

369. Πρόσκληση από τη Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική και το ΚΑΠΗ Δήμου Κατερίνης με θέμα

«Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά Συμπτώματα των Ηλικιωμένων. Νόσος Alzheimer

Νοέμβριος 2000.

 

            Παρουσίαση, όπου περιγράφονται τα Συμπεριφοριά και Ψυχολογικά Συμπτώματα της Άνοιας καθώς επίσης και οι πρώτες μελέτες με άτυπα νευροληπτικά και η αποτελεσματικότητά τους

 

370. Πρόσκληση από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ακαδημαϊκό έτος 2000-2001

 

            Πρόσκληση από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

 

371. Papassotiropoulos A., J Streffer, Schmid S., Tsolaki M., Thal DR, Ghebremedhin E., Braak H., Nitsch RM., Hock C.

A single nucleotide polymorphism of the cholesterol 24-hydroxylase gene is associated with late onset Alzheimer’s Disease and with increased brain amyloid burden.

Annual Meeting of the Society for Neuroscience, San Diego, USA, November, 2001

 

            Μελέτη στην οποία αποδεικνύεται ότι το γονίδιο της 24-υδροξυλάσης της χοληστερόλης (CYP46), που ρυθμίζει τον μεταβολισμό της χοληστερόλης στον εγκέφαλο είναι παράγων κινδύνου για την άνοια τύπου Alzheimer που παρατηρείται σε μεγάλες ηλικίες.

 

372. Non-Pharmacological Interventions for Patients with Dementia and their Caregivers.

Alzheimer’s Europe Xth Conference, Bucharest, 2001:33

 

            Διάλεξη στην οποία περιγράφονται όλες οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για τους ασθενείς με άνοια

 

373. Efremidis E., Kostaridis-Efklides A., Pita G., Kosmidis M., Kioseoglou G., Tzimos A., Tsolaki M., Sintzoglou K., Pitas I., Nacopoulou E.

Script Generation in Patients with Dementia and Norrnal Older Adults.

Alzheimer’s Europe XIth Conference, Bucharest, 2001;34

 

            Μελέτη παρουσίασης 20 φυσιολογικών ηλικιωμένων και 19 ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer να ανακτούν υπερμαθημένα ή μη σχήματα συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθνείς χρησιμοποιούν την επεισοδιακή μνήμη για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που παρουσιάζουν στη σημασιολογική μνήμη κατά τη διάρκεια της ανάκλησης.

Ίδια εργασία με την 352. Παρουσίαση σε Ευρωπαϊκό συνέδριο.

           

374. Kounti F., Tsolaki M., Zikouli A., Kioseoglou G., Efklides A.,

Cognitive Rehabilitation of the Working Memory, through Dual Task Practice, in Healthy Elderly and Pre-clinical Patients with Possible Alzheimer’s Disease.

Alzheimer’s Europe Xth Conference, Bucharest, 2001;35

 

            Ίδια εργασία με την 349. Παρουσίαση σε Ευρωπαϊκό συνέδριο.

            Κλινική μελέτη, στην οποία παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις είναι ένας τομέας, οποίος θα πρέπει να αναπτυχθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Συμμετείχαν 18 ασθνείς και 12 φυσιολογικοί ηλικιωμένοι.

 

 

375. Mouzakides Ch., Tsolaki M., Theodorakis J., Efraimidis E.

Structure and Implementation of an Exercise Program for Alzheimer’s Disease Patients. Workshop

Alzheimer’s Europe XIth Conference, Bucharest, 2001;54

 

            Παρουσίαση του προγράμματος άσκησης των ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer. Περιγράφεται πρόγραμμα άσκησης σε ασθενείς με Άνοια, το οποίο πρόσφερε στους ασθενείς όλων των σταδίων διασκέδαση, σωματική ευρωστεία, νοητική σταθεροποίηση. Το ενδιαφέρον ήταν ότι οι ασθενείς μας ξεχνούσαν όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν ξεχνούσαν την ημέρα της άσκησης  

Βελτιωμένη η εργασία 254. Παρουσίαση σε Ευρωπαϊκό συνέδριο.

 

376. Kounti F., Tsolaki M., Kazis A, Kiosseoglou G., Efklides A.

Functional Cognitive Assessment Scale: FUCAS. Workshop

Alzheimer’s Europe XIth Conference, Bucharest, 2001; 62.

 

            Kλινική παρουσίαση της κλίμακας FUCAS. Η κλίμακα αυτή χορηγήθηκε σε 102 ασθενείς εκ των οποίων οι 26 επανεκτιμήθηκαν μετά από διάφορα χρονικά διαστήματα. Βρέθηκε ότι είναι μια χρήσιμη κλίμακα για την πρώιμη διάγνωση της άνοιας αλλά και ευαίσθητη κλίμακα για την παρακολούθηση των αλλαγών των ασθενών μέσα στο χρόνο.

 

377. Τσολάκη Μ., Κασάπη Ε.

Χρήση του CAMCOG στα πλαίσια της νευρογλωσσικής προσέγγισης. 12ο Διεθνές Συνέδριο: Η συμβολή της διδασκαλίας και εκμάθησης Γλωσσών στην Προώθηση ενός πολιτισμού Ειρήνης, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2001. Πρακτικά 2001; 8:537-550.

 

            Mελέτη στην οποία προβλήματα με το λόγο που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια εξέτασης ασθενών με άνοια και εκτιμώνται με την κλίμακα CAMCOG αναλύονται και σχολιάζονται από την καθηγήτρια ξένων γλωσσών Ελένη Κασάπη

 

378. Οκαλίδου Α., Τσολάκη Μ., Σαραφίδου Γ., Κάζης Α.

Διαταραχές της Ικανότητας κατονομασίας που εμφανίζουν ασθενείς με νόσο Alzheimer. Ψυχολογία 2001; 8:60-70

 

            Kλινική μελέτη στην οποία παρουσιάζονται οι διαταραχές κατονομασίας που παρατηρούνται στην ήπια έως και μέτρια νόσο Alzheimer καθώς και η εξελικτική πορεία αυτών των διαταραχών σε 23 Έλληνες ασθενείς. Τα αποτελέσματα θέτουν τις βάσεις για την κατασκευή μιας ταχείας διαγνωστικής κλίμακας και ενισχύουν τη θεωρητική άποψη που υποστηρίζει ότι είναι μεταβλητή η φύση των σημασιολογικών διαταραχών σε ασθενείς με ΝΑ.

 

379. Συμμετοχή στο European Advisory Panel - Mild Cognitive Impairment, Nice, France September 2001

 

            Eνδιαφέρουσα συνάντηση με σκοπό τη συζήτηση για την Ήπια Νοητική Διαταραχή

 

380.Άνοια και Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

α. Κρήτη, Σεπτέμβριος, 2001

β. Πάτρα, Οκτώβριος, 2001

 

            Προσπάθεια ενημέρωσης των γενικών γιατρών και των παθολόγων για την άνοια

 

381. Συμμετοχή στις εργασίες του Medical and Scientific Advisory Panel, Σεπτέμβριος 2001, Νίκαια Γαλλίας

 

            Ενδιαφέρουσα συνάντηση με σκοπό την παγκόσμια συνεργασία

 

382. Συμμετοχή στο European Advisory Board Meeting “Psychoses in the Elderly”. September, 2001, Νίκαια, Γαλλίας

 

            Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Ψύχωση στους ηλικιωμένους

 

383. Συμμετοχή στο European Alzheimer Disease Consortium, September, 2001, Νίκαια, Γαλλίας

 

            Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε ένα καινούργιο Επιστημονικό όργανο της Ευρώπης

 

384. Συμμετοχή σε πανελλήνια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της Νόσου Alzheimer και των οργανικών ψυχοσυνδρόμων, 3/10/2001, 2/11/2001, 7/12/2001

 

            Αξιόλογη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας για την φροντίδα των ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer

 

385. Ιατρικό Σεμινάριο υπό την Αιγίδα της Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Εταιρείας ΝΑ Ευρώπης με θέμα:

Έγκαιρη Διάγνωση και Αντιμετώπιση της Άνοιας Alzheimer

 

            Σεμινάριο με σκοπό την εκπαίδευση των Νευρολόγων και των Ψυχιάτρων

 

386. Συμμετοχή στις εργασίες του ΔΣ της Alzheimer Europe

Βρυξέλλες, Μάρτιος 2003

 

            Συμμετοχή στις εργασίες του ΔΣ της Alzheimer Europe

 

387. Συμμετοχή στο Reminyl European Advisory Board, Antwerp, Belgium, October, 2000, Antwerp, Belgium, October, 2000

 

            Ενδιαφέρουσα συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Reminyl

 

388. Δορυφορικό Συμπόσιο με θέμα

«Τα συμπεριφορικά και Ψυχολογικά Συμπτώματα των ανοικών ασθενών», Αθήνα, Οκτώβριος 2000

 

            Αξιόλογη παρουσίαση, όπου περιγράφονται τα Συμπεριφοριά και Ψυχολογικά Συμπτώματα της Άνοιας καθώς επίσης και οι πρώτες μελέτες με άτυπα νευροληπτικά και η αποτελεσματικότητά τους

 

389. Πρόσκληση από τη Γ΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική σε Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: Ψυχωσικές και Ψυχωσικόμορφες διαταραχές στην 3η Ηλικία και η Αντιμετώπισή τους. Δεκέμβριος 2000

 

            Παρουσίαση, όπου περιγράφονται τα Συμπεριφοριά και Ψυχολογικά Συμπτώματα της Άνοιας καθώς επίσης και οι πρώτες μελέτες με άτυπα νευροληπτικά και η αποτελεσματικότητά τους

 

390. Πρόσκληση από τη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας με θέμα: Νέοι ορίζοντες στην αντιμετώπιση των Ψυχικών Νόσων. Νοέμβριος 2001

 

            Παρουσίαση, όπου περιγράφονται τα Συμπεριφοριά και Ψυχολογικά Συμπτώματα της Άνοιας καθώς επίσης και οι πρώτες μελέτες με άτυπα νευροληπτικά και η αποτελεσματικότητά τους

 

391. Πρόσκληση από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Στήριξης Ατόμων της Νόσου Alzheimer. Γ΄ Παγκύπριο Συνέδριο Λάρνακα, 2001

 

            Πρόσκληση από την Εταιρεία της Κύπρου

 

392. Πρόσκληση από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών   

 

            Πρόσκληση για ενημέρωση του Αθηναϊκού Επιστημονικού και μη Κοινού

 

393. Συμμετοχή στο European Alzheimer’s Disease Consortium

Toulouse, France, Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, 2001

 

            Εκπροσώπηση της Ελλάδος σε ένα καινούργιο Επιστημονικό όργανο της Ευρώπης, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

394. Ανάθεση Διδασκαλίας του Μαθήματος «Διαταραχές Επικοινωνίας-Εκτίμηση σε Ηλικιωμένους» από το Τμήμα Ψυχολογίας. Ακαδημαικό Έτος 2002-2003

 

            Μάθημα με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών Ψυχολογίας στην εκτίμηση της άνοιας

 

395. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Alzheimer Europe

Boυκουρέστι, 10 Ιουνίου 2001

 

            Συμμετοχή στην συνάντησση του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Alzheimer

 

396. Tsolaki M., Tsohatzidou E., Iakovidou V., Kazis A. Sleep and Alzheimer’s Disease . Frequency of Disorder and Relation with Neuropsychological findings

South-East European Society for Neurology and Psychiatry, 19-21 October, Volos, 2002

 

            Κλινική εργασία στην οποία περιγράφονται οι διαταραχές του ύπνου στα διάφορα στάδια της νόσου. Οι ασθενείς που βρίσκονται στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο δεν παρουσιάζουν διαταραχές ενώ αυτές εμφανίζονται στα τελευταία στάδια της νόσου.

 

397. Tsolaki M., Vassiliades G., Papassotiropoulos Α., Pantazi Th., Iacovidou V., Sakka V., Kazis A.

Correlation between APOE alleles and cerebrospinal Fluid tau protein levels in patients with Alzheimer’s Disease

The 29th Symposium of the European Association of Geriatric Psychiatry. November, 2001

 

            Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία δεν βρέθηκε να υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα της τ- πρωτείνης και του αλληλίου ε4 στους 36 ασθενείς με νόσο Alzheimer

 

398. Tsolaki M. Assessment of Behavioural Interventions. Alzheimer Europe Annual Conference. Μόναχο, Οκτώβριος 2000

 

            Εισήγηση που παρουσιάζει όλες τις μη φαρμακευτικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις στη νόσο Alzheimer και εξετάζει πόσο αξιόλογες είναι.

 

399. Tsolaki M., Vassiliades G., Pantazi TH., Stilios F., Kazis A.

Gender and progress of Alzheimer’s Disease

The 29th Symposium of the European Association of Geriatric Psychiatry. November, 2001

 

            Κλινική επιδημιολογική μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι το γένος δεν επηρεάζει την εξέλιξη της νόσου Alzheimer

 

400. Συμμετοχή στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα-Συνέδριο CARMEN

Torremolinos, Spain, Νοέμβριος, 2001

 

            Ενδιαφέρουσα συμμετοχή της ομάδας μας με εκπρόσωπο τον Στέλιο Φραγκίδη

 

401. Κριτής για το άρθρο: "Use of a false recognition paradigm

in an Alzheimer's disease clinical trial: A pilot study," του Περιοδικού American Journal of Alzheimer Disease

 

402. Efklides A., Yiultsi E., Kangellidou T., Kounti F., Dina F., Tsolaki M.

Wechsler Memory Scale, Rivermead Behavioral Memory Test and Everyday Memory Questionnaire in healty adults and Alzheimer Patients.

European Journal of Psychological Assessment 2002;18:63-77

 

            Δημοσιευμένη η εργασία 302

 

403. Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Τμήμα Άνοιας του Johns Hopkins University,   20 September, 2002

 

            Επίσκεψη στο Τμήμα Άνοιας υπό την καθοδήγηση του καθηγητού Κώστα Λυκέτσου

 

404. Tsolaki M., Pantazi C., Stiliou F., Aminta M., Diudi P., Karasoulas Kazis A., Pollen D. Prevalence of Dementia in Greek Orthodox Monasteries: The role of diet poor in lipids.

Second International Congress on Vascular Dementia, Salzburg, Austria, January, 2002. Brain Aging 2003; 3:13-17 (PDF)

 

            Δημοσιευμένη η εργασία 350.

 

405. Tsolaki M., Alexiadou A., Kounti F., Kiosseoglou G., Efklides A. Comparison and correlations of the neuropsychological instruments: ADAS and FUCAS. Second International Congress on Vascular Dementia, Salzburg, Austria, January, 2002

 

Tsolaki, M., Alexiadou, A., Kiosseoglou, G., Kounti, F.

Correlations between the Functional-Cognitive Assessment Scale and the Alzheimer's Disease Assessment Scale when administered to patients with dementia residing in long-term care.

Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2006; 21:274-80.

 

 

405. Τσολάκη Μ., Αλεξιάδου Α., Κουντή Φ., Κιοσέογλου Γ., Κάζης Α.

Συσχετίσεις των νευροψυχολογικών δοκιμασιών FUCAS και ADAS στην παρακολούθηση ασθενών με άνοια

Νευρολογία 2003:12;39-50

 

            Κλινική μελέτη όπου έγινε σύγκριση των δύο ερωτηματολογίων και έδειξε ότι η κλίμακα FUCAS είναι πιο ευαίσθητη από την κλίμακα ADAS στην παρακολούθηση των ασθενών με άνοια.

 

406. Διπλωματική εργασία της σπουδάστριας Γεωργιάδου Μυρσίνης

Συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Όμιλο, 2002

 

            Ενδιαφέρουσα μελέτη με σκοπό τη συνεργασία μας με τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Όμιλο

 

407. Tsolaki M., Tarnanas J., Brilakis S., Foulntoulakis K., Griva K., Kazis A.

Visuo-Constructional ability: a Solitary Brain Process or part of a Complex System? Brain Aging 2001:1:43-47

 

            Κλινική εργασία στην οποία περιγράφεται η ικανότητα κατασκευής των πενταγώνων ως μία νοητική διεργασία που εμπλέκει όλο τον εγκέφαλο και από μόνη της μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση της άνοιας

 

408. Kapinas K., Tsolaki M., Zaphiriou D., Grammaticos P., Dedussi E.,

Are CSF neopterin levels a marker of disease activity in multiple sclerosis?

Nuclear Medicine Review 2001;4:107-111.

 

 

            Κλινικοεργαστηριακή μελέτη η οποία έδειξε ότι τα επίπεδα της νεοπτερίνης δεν αποτελεί ευαίσθητο δείκτη για τη σκλήρυνση κατά πλάκας (PDF)

 

409. Συμμετοχή στις εργασίες του ΔΣ της Alzheimer Europe

Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2001

 

            Συμμετοχή στις εργασίες του ΔΣ της Alzheimer Europe

 

410. Συμμετοχή στη συγγραφή του Βιβλίου

«Προληπτική Ιατρική» με θέμα « Νόσος Alzheimer”

Θεσσαλονίκη, 2001

 

            Ενδιαφέρον βιβλίο που περιέχει παρουσιάσεις συναδέλφων για διάφορα ιατρικά θέματα που παρουσιάστηκαν στο ραδιόφωνο.

 

 

411. Συμμετοχή σε τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Ε. Τσάνταλη με θέμα «Γνωστικές παρεμβάσεις σε άτομα με πιθανή Νόσο Alzheimer”

 

            Αφορά ασκήσεις λόγου σε ασθενείς με άνοια

 

412. Συμμετοχή στη συγγραφή του   βιβλίου

« Εισαγωγή στη Νευρο-Ψυχογλωσσολογία» σε συνεργασία με την

κ. Ελένη Κασάπη και κ. Εύα Κεχαγιά

University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002

 

            Βιβλίο που διαπραγματεύεται τη Φυσιολογία και την Παθολογία του λόγου.

 

413. Ενημερωτικές Παρουσιάσεις για την Επιδημιολογία, την Κλινική Εικόνα και τη Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Νόσου Alzheimer, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Μάρτιος και Απρίλιος, 2002.

 

            Ενημερωτικές παρουσιάσεις στους γιατρούς, στους άλλους επαγγελματίες υγείας αλλά και στο κοινό για την άνοια

 

414. Πρόσκληση από τη Ψυχιατρική και Νευρολογική Κλινική Νοσοκομείου Καβάλας, Συμπόσιο, Άνοια και Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, Καβάλα, Απρίλιος, 2002, Συμπόσιο, Άνοια και Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, Αθήνα, Μάιος, 2002

 

            Παρουσίαση με σκοπό την εκπαίδευση των γιατρών των ανάλογων περιοχών

 

415. Συμμετοχή στο Aricept Global Investigator Meeting, Orlando, Florida, January, 11-13

 

            Αξιόλογη συμμετοχή ενημέρωση για την πρόοδο των μελετών με τη δονεπεζίλη

 

416. Συμμετοχή στη Συνάντηση του European Αlzheimer Disease Consortium, Γενεύη, Απρίλιος 2002.

 

            Αξιόλογη εκπροσώπηση της Ελλάδος σε ένα Επιστημονικό όργανο της Ευρώπης, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση   

 

417. Μονιμοποίηση στη Θέση του Επίκουρου, 1994

 

            Μετά από κρίση μονιμοποίηση

 

418. Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Making Connections 28/2/02- 3/3/02,

 

            Ενδιαφέρουσα συμμετοχή στο Συνέδριο, όπου ενημερωθήκαμε για όλες τις μελέτες της ριβαστιγμίνης

 

419. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με Θέμα: Προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Υπάρχει αντιμετώπιση?

Συντονιστής: Ν. Κατσιλάμπρου,

Μ. Τσολάκη: Alzheimer,

Γ. Κολοβού: Δυσλιπιδαιμία και αθηροσκλήρωση,

Γ. Δημητριάδης : Σακχαρώδης Διαβήτης στους ηλικιωμένους

 

            Ενδιαφέρον συμπόσιο με ποικίλα θέματα που ενδιαφέρουν τους παθολόγους

 

420. Χαιρετισμός στην τελετή των εγκαινίων του Κέντρου Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με διαταραχές Μνήμης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Ιούνιος, 2002

 

            Παρουσίαση του Κέντρου Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με διαταραχές Μνήμης

 

421. Συμμετοχή στο The 2nd Worldwide Pfizer Neuroscience Consultants Forum, Lisbon, 27- 30 April, 2002, The Art and Science of Psychiatry

 

            Ενδισφέρουσα παρακολούθηση όλων των καινούργιων φαρμάκων και των καινούργιων μελετών της Φαρμακευτικής Εταιρείας Pfizer.

 

422. Μέλος της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής   για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από την κ. Ε. Φιλιππάτου

 

            Συμμετοχή στη διδακτορική διατριβή με θέμα τη λειτουργία του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της μετάφρασης. Δεν πραγματοποιήθηκε

 

423. Συμμετοχή στην ολοήμερη Συνεδρία πάνω στο Στρατηγικό Πλάνο της ADΙ, Οκτώβριος, Barcelona, 2002

 

            Ενδιαφέρουσα συνάντηση στη Βαρκελώνη με σκοπό την κατάστρωση του στρατηγικού πλάνου της Διεθνούς Εταιρείας Νόσου Alzheimer.

 

424. Tsolaki M. The staging of attention dysfunction in AD: relationship to executive function skills in daily life activities, XII Alzheimer Europe Conference, Maastricht, 1-4 June, 2002

Tsolaki M., Kounti F., Kazis A., Kiosseoglou G., Petkari E., Diamantidou A., Xanthoulis F.18th International Conference of ADI, B.arcelona, 2002.

 

           Κλινική μελέτη, στην οποία γίνεται λόγος για τις διαταραχές της προσοχής σε 35 ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer σε διαφορετικά στάδια της Νόσου. Εξετάσθηκε επίσης η συσχέτιση με άλλες νοητικές δοκιμασίες καθώς επίσης και η επίδραση του φύλου, της ηλικίας, της εκπαίδευσης και της βαρύτητας της νόσου.

 

425. Tsolaki M. Anxiety and caregivers of patients with AD. XII Alzheimer Europe Conference, Maastricht, 1-4 June, 2002

 

            Κλινική μελέτη, στην οποία εξετάσθηκαν 30 περιθάλποντες και 30 μη περιθάλποντες της ίδιας ηλικίας με ερωτηματολόγιο που περιείχε πέντε διαφορετικά πεδία: δημογραφικά, γενικευμένο άγχος, κλινική κλίμακα άγχους, κλίμακα δυσκολιών και στρατηγικές για να ανταπεξέλθουν στο άγχος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περιθάλποντες είχαν περισσότερο άγχος, περισσότερες καθημερινές δυσκολίες, οι γυναίκες όπως και οι νεώτεροι στην ηλικία είχαν περισσότερο άγχος και τέλος η σοβαρότητα του σταδίου έπαιζε σημαντικό ρόλο.

 

426. Tsolaki M. Quality of life in physical, psychological and social level in elderly people. XII Alzheimer Europe Conference, Maastricht,1-4 June, 2002

 

            Κλινική μελέτη, στην οποία εξετάσθηκαν 101 ηλικιωμένους ασθενείς και χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που εξετάζει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα και δείχνουν ότι το 40% των ηλικιωμένων παρουσιάζουν προβλήματα με την ακοή τους, προβλήματα στις καθημερινές δραστηριότητες και οι γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και άνοιας.

 

427. Πρόσκληση από τη Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων

 

            Συνάντηση με σκοπό τον καθορισμό του κόστους της νόσου Alzheimer στην Ελλάδα

 

428. Συμμετοχή στο ADI medical and Scientific Panel meeting, Barcelona, October, 2002

 

            Συνάντηση επιστημόνων από όλο τον κόσμο που συμβουλέυουν τις κατά τόπους εταιρείες

 

429. Papassotiropoulos A., Streffer J., Schmid S., Wollmer A., Maddalena A., Nitsch M.R., Hock C., Tsolaki M., Iakovidou V., Thal D., et al.

Genes involved in brain cholesterol metabolism are associated with the risk for Alzheimer’s Disease and with Disease Related traits.

8th International Conference on AD and Related Disorders

Neurobiology of Aging 2002;23:1S, S268

 

            Μελέτη που αποδεικνύει ότι το γονίδιο CYP46 επηρεάζει το φορτίο του αμυλοειδούς στον εγκέφαλο σε 55 εγκεφάλους ασθενών με ΝΑ, τα επίπεδα του β αμυλοειδούς και της τ πρωτείνης στο ΕΝΥ καθώς επίσης και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ΝΑ σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς με 201 ασθενείς με ΝΑ και 248 φυσιολογικούς ίδιας ηλικίας.

 

430. Johannsen P., Dautzenburg P., Heun R., Holub R., Jakab G.,, Kozubski W., Lambert M., Lauritzen L., Tsolaki M., et al.

Results from the pre-randomization phase of the donepezil AWARE study: Further understanding the meaning of “clinical benefit”

8th International Conference on AD and Related Disorders

Neurobiology of Aging 2002;23:1S, S80

 

            Διπλή τυφλή κλινική μελέτη της δονεπεζίλης που αποδεικνύει πριν τη τυχαιοποίησή της τα υψηλά ποσοστά των ασθενών που απάντησαν (51%) στη θεραπεία με τη ντονεπεζίλη, 25% δεν έδειξαν βελτίωση και 24% διέκοψαν τη θεραπεία, 15% λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών και 9% για άλλους λόγους.

 

431.Tsolaki M., Vassiliades G., Petrovitsos E., Pantazi CH., Stilios F., Kazis A.

Education, Gender and Progress of Alzheimer’s Disease

8th International Conference on AD and Related Disorders

Neurobiology of Aging 2002;23:1S, S441

 

Tsolaki M., Vassiliades G., Pantazi Th., Petrovitsos E., Kazis A.

Education and Progress of Alzheimer’s Disease.

The 29th Symposium of the European Association of Geriatric Psychiatry. Thessalobniki, November, 2001

 

Τσολάκη Μ., Βασιλειάδης Γ., Πανταζή Χ., Πετροβίτσος Ε., Κάζης Α., Κάζη Ε.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην εξέλιξη των ασθενών με άνοια τύπου Alzheimer

Νευρολογία 2003: 14;75-89

 

            Επιδημιολογική μελέτη, στην οποία φαίνεται ότι οι ασθενείς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης φτάνουν στο γιατρό με περισσότερες νοητικές ικανότητες αλλά στο ίδιο λειτουργικό επίπεδο αλλά παρουσιάζουν ταχύτερη επιδείνωση από τους ασθενείς με χαμηλότερο επίπεδο εκπείδευσης. Ο ρυθμός της εξέλιξης δεν παρουσίασε διαφορά μεταξύ των γυναικών και των ανδρών

 

432. Wollmer A., Streffer J., Nitsch M.R., Hock C., Papassotiropoulos A., Lutjohann D.,Tsolaki M., A polymorphism in the gene encoding adenosine triphosphate-binding cassette transporter A1 is associated with age at onset of AD and with cerebrospinal fluid levels of cholesterol.

8th International Conference on AD and Related Disorders

Neurobiology of Aging 2002;23: 1S, S327

 

            Επιδημιολογική μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι το γονίδιο ABCΑ1 επηρεάζει την ηλικία εμφάνισης της ΝΑ σε 169 ασθενείς αλλά δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ΝΑ

 

433. Tsolaki M., Gerothanasis D., Pantazi Ch.

Efficacy and Safety of Cholinesterase inhibitors: A longitudinal comparative study between donepezil and Rivastigmine.

2o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer

8th International Conference on AD and Related Disorders

Neurobiology of Aging 2002; 23:1S, S554.

 

Τσολάκη Μ., Γεροθανάσης Δ., Πανταζή Χ.

Αποτελεσματικότητα των Αναστολέων Χολινεστεράσης: Μια συγκριτική μελέτη

2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer. Θεσσαλονίκη, 17-20 Ιανουαρίου, 2002:542.

 

 

            Επιδημιολογική μελέτη στην οποία φαίνεται ότι η ντονεπεζίλη βοηθάει τους ασθενείς τους τρεις πρώτους μήνες και στη συνέχεια χάνει την αποτελεσματικότητά της ενώ η ριβαστιγμίνη διατηρεί καλά αποτελέσματ ακόμη και 12 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας.

 

434. Στραβοδήμου Α., Τσολάκη Μ., Στόγιου Π., Φραγκιά Θ., Γεωργούλης Ι.

Επίπεδα ομοκυστείνης ανάλογα με την ηλικία και το φύλο σε ασθενείς με νόσο Alzheimer.

1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2002

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2002; 29:34

 

            Επιδημιολογική μελέτη στην οποία εξετάσθηκαν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης σε 170 ασθενείς με ΝΑ. Βρέθηκε ότι αυξημένα επίπεδα παρατηρούνται πάνω από την ηλικία των 60 ετών και υπεροχή παρατηρείται στους άνδρες.

 

 

435.Στόγιου Π., Τσολάκη Μ., Στραβοδήμου Α., Καλδιριμτζή Α., Πανταζή Χ., Φραγκιά Θ., Γεωργούλης Ι. Συσχέτιση των επιπέδων Β12, Φολικού και ομοκυστείνης με ηλικία, φύλο και εκπαίδευση σε ασθενείς με Alzheimer

1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2002

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2002; 29:35

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer, 540

 

Tsolaki M., Stogiou P., Stravodimou A., Kardirimtzi A., Pantazi H., Fragia Th., Georgoulis J. Correlation of vitamin B12, Folic Acid and Homocysteine levels with age, gender, progression and level of education in patients with Alzheimer’s disease. 18th International Conference of ADI, Barcelona, 2002

Ο ρόλος της έλλειψης της βιταμίνης Β12 στην εξέλιξη των ασθενών με άνοια

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer, 541

 

            Επιδημιολογική μελέτη στην οποία εξετάσθηκαν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης, βιταμίνης Β12 και φολικού σε 362 ασθενείς, βρέθηκε ότι ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση παθολογικών επιπέδων βιταμίνης Β12 και ομοκυστείνης ενώ η εκπαίδευση και το φύλο δεν παίζουν σημεντικό ρόλο.

 

436. Κίτσιος Γ., Τσολάκη Μ., Κάζης Α.

Μελλοντικές στρατηγικές στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της Νόσου Alzheimer

1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2002

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2002; 29:35

 

            Ανασκόπηση που περιγράφει όλες τις μελλοντικές εξελίξεις στη φαρμακευτική αγωγή των ασθενών με ΝΑ.

 

437. Καλδιριμτζή Α., Τσολάκη Μ., Στραβοδήμου Α., Στόγιου Π., Πανταζή Χ., Φραγκιά Θ., Γεωργούλης         Ι.     Ο ρόλος της έλλειψης της βιταμίνης Β12 στην εξέλιξη των ασθενών με άνοια.

1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2002

Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2002; 29:36

 

            Επιδημιολογική μελέτη στην οποία φαίνεται ότι η χορήγηση της βιταμίνης Β12 δεν επηρεάζει την εξέλιξη των ασθενών με άνοια 6 αλλά και 12 μήνες μετά την έναρξη της θεραπέιας με ενδομυική χορήγηση Β12.

 

438. Συμμετοχή σε Επιστημονικό Συμπόσιο

Αιδηψός, Σεπτέμβριος 2002

 

            Παρουσίαση στα πλάσια των συμπεριφορικών και ψυχωσικών εκδηλώσεων στην άνοια

 

439. Συμμετοχή σε Επιστημονικό Συμπόσιο

Mύκονος, Σεπτέμβριος, 2002

 

            Παρουσίαση των κλινικών μελετών της ριβαστιγμίνης για την άνοια

 

440. Επόπτης της Διπλωματικής Εργασίας «Η φροντίδα των ασθενών με νόσο Alzheimer” της Δημητρίου Βασιλικής

 

            Ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία

 

441. Επίσκεψη του Καθηγητού κ. Ε. Τάγκαλου ‘Eric Tangalos΄΄ στο Ιατρείο Μνήμης και Άνοιας της Γ΄ Νευρολογικής Κλινικής

 

            Ενδιαφέρουσα επίσκεψη του Ελληνοαμερικανού καθηγητού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο κέντρο μας

 

442. Κριτής του άρθρου “A cognitive and Physical Performance Assessment of Retirees Entering a Continuing Care Community: The Morrings Assessment Protocol”

που υπεβλήθη στο Αmerican Journal of Alzheimer’s Disease

 

443. Συμμετοχή στη συγγραφή του Βιβλίου του Λ. Σιχλετίδη « Ιατρική της Εργασίας» με το κεφάλαιο «Επαγγελματικές Παθήσεις του Νευρικού Συστήματος»

 

            Αξιόλογη προσπάθεια

 

444. Tsolaki M., Dautzenberg P., Hampel H., Jakab G., et al.

Further understanding the meaning of «clinical benefit». Results from the pre-randomization phase of the Donepezil AWARE study.

6th EFNS Congress, Vienna, 2002

European Journal of Neurology 2002;P3111:194

 

            Κλινική μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι τα δύο τρίτα των ασθενών που πήραν ντονεπεζίλη για 3 μήνες έδειξαν κλινικό όφελος. Υπήρχε συμφωνία μεταξύ του ερωτηματολογίου των γιατρών και του MMSE. H συνέχεια της μελέτης έχει σκοπό να αποδείξει αν η ντονεπεζίλη έχει καλύτερα αποτελέσματα ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν βελτίωση σε σχέση με αυτούς που παίρνουν εικονικό φάρμακο.

 

445. Νοητικές διαταραχές στη σκλήρυνση κατά πλάκας

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκλήρυνση κατά πλάκας,

Πρακτικά, 2002: 96-101

 

            Μελέτη ανασκόπησης, στην οποία παρουσιάζεται όλη η διεθνής βιβλιογραφία που αφορά τις νοητικές διαταραχές που παρατηρούνται στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Περιορισμός στην εργασία του ασθενούς και στις κοινωνικές δραστηριότητες σχετίζεται με την έκταση των νοητικών λειτουργιών και όχι με το βαθμό της σωματικής ανικανότητας

 

446. Tsolaki M., Kartali N. Folic acid and Alzheimer’s Disease.

International Journal of Geriatric Psychiatry 2003; Feb;18(2):187-8

 

            Επιδημιολογική κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία φαίνεται ότι το ποσοστό της έλλειψης φολικού οξέος στους ασθενείς με άνοια είναι 2,9%, ποσοστό που είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με άλλα αποτελέσματα σε άλλες δυτικές χώρες.

 

447. Συμμετοχή στην τριμελή και επταμελή επιτροπή για τη διδακτορική διατριβή του κ. Σ. Καπρίνη

 

            Κλινική μελέτη, στην οποία περιγράφονται οι διαταραχές του λόγου στη Νόσο Alzheimer

 

448. Συμμετοχή στην Επιτροπή Μελών Γραφείου εκπαίδευσης

 

            Επιτροπή η οποία αποφασίζει το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών

 

449. Τσολάκη Μ., Κασάπη Ε.

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση εμπειρικών δεδομένων σημασιολογικής μνήμης στη Νόσο Alzheimer

12o Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Θεσσαλονίκη , Δεκέμβριος 1999

 

            Επιδημιολογική μελέτη στην οποία παρουσιάζεται η προσπάθεια κατάταξης της ικανότητας αναγνώρισης, ταξινόμησης και κατονομασίας συγκεκριμένων και αφηρημένων αντικειμένων αναφοράς.

 

450. Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα « Η νόσος Alzheimer» 11 Δεκεμβρίου 2002

 

            Παρουσίαση στους φοιτητές του Τμήματος Ειδικής Εκπαίδευσης

 

451. Διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο με θέμα

«Μπορούμε να προφυλαχθούμε από την Άνοια;» Αίθουσα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 18 Δεκεμβρίου 2002

 

            Ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται όλοι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προφυλαχθούμε από την άνοια

 

452. Συμμετοχή σε Συνάντηση του European Alzheimer ΄s Disease Consortium

Manchester, 25- 26 November 2002

 

            Ενδιαφέρουσα συμμετοχή σε ευρωπαϊκό όργανο 50 Πανεπιστημίων της Ευρώπης με σκοπό την έρευνα για την νόσο Alzheimer, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

453. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «DESCRIBA»

 

            Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα την εξέλιξη των ασθενών με Ήπιες Νοητικές Διαταραχές σε άνοια, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

454. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο « ICTUS»

 

            Αξιόλογη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα την εξέλιξη των ασθενών με τους αναστολείς χολινεστερασών, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

455. Συμμετοχή στο Annual General Meeting of Alzheimer Europe in Maastricht June, 2002

 

            Ενδιαφέρουσα συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Alzheimer Europe

 

456. Συμμετοχή στο Annual General Meeting of Alzheimer Disease International in Barcelona, October, 2002

 

 

            Ενδιαφέρουσα συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Alzheimer Disease International

 

457. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SHARE

1η Συνάντηση στις 7/3/2002, Αθήνα

 

            Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα την κατάσταση των ηλικιωμένων στην Ευρώπη, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

458. Συμμετοχή στο ΕΑDC χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

           

            Ενδιαφέρουσα συμμετοχή σε ευρωπαϊκό όργανο 50 Πανεπιστημίων της Ευρώπης με σκοπό την έρευνα για την νόσο Alzheimer, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

459. Παρακολούθησε και ασκήθηκε στο εξαμηνιαίο εισαγωγικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών α΄εξαμήνου, 2002-2003

            Συμμετοχή στο Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

 

460. Doudoumi Soultana, Tsolaki Magda, Kiosseoglou Grigoris, Deoudi Pagona, Sagiadinou Maria-Magdalini, Kazis Aristides. :

QUALITY OF LIFE OF CAREGIVERS OF PEOPLE WITH ALZHEIMER’ S DISEASE.

2nd Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, 2002

Εγκέφαλος: 40, 122-130, 2003.

 

            Κλινική μελέτη στην οποία εξετάσθηκαν 31 περιθάλποντες ασθενείς με ΝΑ και 31 κάτοικοι της Ξάνθης χωρίς οικογενειακά προβλήματα με ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής. Βρέθηκε ότι η ομάδα των περιθαλπόντων παρουσιάζουν προβλήματα στους 11 από τους 13 τομείς που εξετάζονται για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

 

461.Tsolaki M., Kounti F., Petkari E., Diamantidou., Xanthoulis X., Doudoumi T., Sagiadinou M., Evklides A., Kazis A.

18th Internation Conference of Alzheimer Disease International

Barcelona, October 2002

Δυσλειτουργία των ικανοτήτων προσοχής σε Φυσιολογικούς ηλικιωμένους, σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Εκπτωση και σε ασθενείς με Νόσο Alzheimer

18Ί Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Νοέμβριος, 2002

Νευρολογία; 11:182

 

     Κλινική μελέτη στην οποία γίνεται λόγος για τις διαταραχές της προσοχής σε 35 ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer σε διαφορετικά στάδια της Νόσου. Εξετάσθηκε επίσης η συσχέτιση με άλλες νοητικές δοκιμασίες καθώς επίσης και η επίδραση του φύλου, της ηλικίας, της εκπαίδευσης και της βαρύτητας της νόσου. Ιδια μελέτη με την 424 με περισσότερους ασθενείς.

 

462. Ιακωβίδου Β., Τσολάκη Μ., Καπάκη Ε., Κακογιάννη Ν., Φραγκιά Α., Γιαννούλης Ι., Καζης Α.

Επίπεδα ομοκυστείνης στο πλάσμα σε ασθενείς με νόσο Alzheimer

18Ί Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Νοέμβριος 2002

Νευρολογία; 11:182-183.

 

            Κλινικοεργαστηριακή μελέτη η οποία αποδεικνύει ότι η αύξηση της ομοκυστεΐνης δεν αποτελεί πρωτοπαθή αιτία της νόσου, δεν είναι προδιαθεσικός παράγοντας της ΝΑ, διότι δεν παρατηρείται αύξησή της στους 37 ασθενείς με πρώιμη έναρξη αλλά μόνο στους 174 ασθενείς με καθυστερημένη έναρξη και πιθανώς αυτή η αύξησή της να οφείλεται σε συνύπαρξη αγγειακής νόσου.

 

463. Mολυβά Δ., Τσολάκη Μ., Κάζης Α.

Μελέτη Γενεαλογικών Δεδομένων σε ασθενείς με Νόσο Alzheimer

18Ί Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Νοέμβριος 2002

Νευρολογία; 11:183-184

Επετηρίδα του Ιατρικού Τμήματος 2002;29:101-112

 

            Κλινική μελέτη στην οποία εξετάσθηκαν τα γενεαλογικά δένδρα 72 οικογενειών και βρέθηκε ότι ο αυτοσωματικός κυρίαρχος χαρακτήρας είναι ο πιο συχνός τρόπος που κληρονομείται η νόσος. Η αυξημένη μετάδοση μέσω της μητέρας καθιστά πιθανή τη μιτοχονδριακή διαταραχή.

 

464. Ενημερωτική διάλεξη στα πλαίσια της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης των Εθελοντών αδελφών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με θέμα «Νόσος Alzheimer», Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2003

 

            Προσπάθεια ενημέρωσης εθελοντών επαγγελματιών Υγείας.

 

465. Διάλεξη στην Αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου

«Νόσος Alzheimer, Τα πρώτα στάδια και η αντιμετώπισή της

Φεβρουάριος 2003.

 

            Προσπάθεια ενημέρωσης των δικηγόρων της πόλης μας.

 

466. Συμμετοχή σε στρογγύλη τράπεζα με θέμα «Νόσος Alzheimer: Σύγχρονη Αντιμετώπιση»

Επιστημονικό Πολυθεματικό Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας, Μάρτιος , 2003

 

            Συμμετοχή με σκοπό την ενημέρωση των φυσικοθεραπευτών.

 

467. Streffer JR, Papassotiropoulos A., Grimaldi LME, Tsolaki M., Thal D., Ghebremedhin E., Braak H., NItsch, RM, Hock C.

Genetische Risikofaktoren der Alzheimerdemenz

Annual Meeting of the German Neurologic Society, September 2002

 

            Κλινικοεργαστηριακή μελέτη, στην οποία παρουσιάζονται οι γενετικοί παράγοντες κινδύνου στη ΝΑ, CYP46 TT, APOE 4 and PSEN1C.

 

468. Εκπαίδευση στο Ιατρείο Μνήμης και Ανοιας του ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» των:

Πηγής Δανιά και Δήμητρας Διαμαντοπούλου,

Φεβρουάριος 2003,

 

            Το Ιατρείο Μνήμης και Άνοιας εκπαίδευσε δύο επαγγελματίες υγείας από την Αθήνα

 

469. Γκατζιούφας Ζ., Τσολάκη Μ., Κάζης Α.

MRI ευρήματα στην Νόσο Alzheimer

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών, Θεσσαλονίκη, 2000

 

            Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

 

470.Μ. Τσολάκη, Γ. Συμεωνίδης, Α. Κάζης.

Διαβητική κετοξέωση ως ανεπιθύμητη ενέργεια θεραπείας με ολανζαπίνη

Ψυχιατρική 2002:13:222-227.

 

            Παρουσίαση περιστατικού, με γυναίκα 80 ετών, η οποία παρουσίασε διαβητική κετοξέωση 8 μήνες μετά την έναρξη θεραπείας με ολανζαπίνη. Η ασθενής έγινε καλά και στη συνέχεια με την αλλαγή του φαρμάκου η κατάθλιψή της δεν βελτιώθηκε με άλλα φάρμακα και ξανάρχισε ολανζαπίνη από μόνη της, διότι αυτό το φάρμακο μόνο τη βοηθούσε, το οποίο στη συνέχεια αντικαταστάθηκε βαθμιαία.

 

471. Συμμετοχή στη συγγραφή του Βιβλίου

« Κοινωνία και Υγεία» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με το κεφάλαιο « Ανοια τύπου Alzheimer: Η πρόκληση του 21ου αιώνα» Αθήνα, 2002: 105-146.

 

            Ενδιαφέρον βιβλίο, όπου δημοσιεύονται όλες οι επιστημονικές διαλέξεις που έγιναν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (PDF)

 

472. Τσολάκη Μ., Βασιλειάδης Γ.

Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με άνοια και τους περιθάλποντές τους

 

Εγκέφαλος 2002;39:157-173

 

Δημοσιευμένη η διάλεξη 398.

            Μελέτη ανασκόπησης που παρουσιάζει όλες τις μη φαρμακευτικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις στη νόσο Alzheimer και εξετάζει πόσο αξιόλογες είναι.

 

473. Άνοια, Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Ν. Δέγλερης : Κλινική εικόνα και Διάγνωση της Άνοιας

Μ. Τσολάκη : Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Άνοιας

Κτίριο Δελμέζου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βόλος, 12 Μαρτίου, 2003

Πάτρα Μάιος, 2003

 

            Παρουσίαση όλου του φάματος της άνοιας

 

474. Ιατρικό Τμήμα Α. Π.Θ. Γραφείο Εκπαίδευσης

Δίκτυο εκπαίδευσης στις ειδικότητες

Το πλαίσιο εκπαίδευσης. Οι στόχοι. Τα δεδομένα στο Νοσοσκομείο «Γ. Παπανικολάου»

Aμφιθέατρο ΑΧΕΠΑ, 6/3/2003

 

            Ενδιαφέρουσα παρουσίαση των προβλημάτων που υπάρχουν στην εκπαίδευση των ειδικευομένων στην Γ΄ Νευρολογική Κλινική

 

475. Γραφείο Εκπαίδευσης

Ειδικότητες-Εκπαίδευση-Αρμοδιότητες

Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ. 14/4/2003

 

            Μετά την συνάντηση της επιτροπής για την εκπαίδευση των ειδικευομένων στο Α.Π.Θ. παρουσίαση των προβλημάτων στο Α.Π.Θ.

 

476. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της κ. Χατζηαδαμίδου Θέκλας

 

            Ενδιαφέρουσα διδακτορική διατριβή με θέμα το Σακχαρώδη διαβήτη και την Ήπια Νοητική Διαταραχή.

 

477. Συμμετοχή στη Συνάντηση του European ΑAlzheimer Disease Consortium, Λιέγη, Απρίλιος, 2003

            Συμμετοχή στο επιστημονικό όργανο της Ευρώπης για την άνοια, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ.

 

478. Μοlyva D., Hodgson TL., Kennard C., Tsolaki M.

Gaze Control and Set switching in Parkinson΄s Disease

Αγγλική Επετηρίδα Ιατρικού Τμήματος 2002; 29:31-38

 

            Κλινική εργασία στην οποία βρέθηκε ότι οι ασθενείς με Νόσο Parkinson παρουσιάζουν προβλήματα στον έλεγχο της κίνησης του βλέμματος που οφείλεται στην προσβολή των κυκλωμάτων μεταξύ των Βασικών γαγγλίων και Θαλάμου και Φλοιού λόγω έλλειψης ντοπαμίνης στη μέλαινα ουσία.

 

Reviewer of a manuscript for Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology titled

“Evaluation of the extrapyramidal symptoms rating scale as a screening tool among frail elderly : A validation study. 4/1/03

 

Συμμετοχή στη Στρογγυλή Τράπεζα του Κλάδου Άνοιας με θέμα:

Άνοια με σωμάτια Lewy

Βόλος, Απρίλιος 2003

 

            Συμμετοχή με παρουσίαση τριώ διαφορετικών περιστστικών με άνοια με σωμάτια Lewy

 

Παρουσίαση Ευρωπαϊκού προγράμματος EADC

Education and Training, defining objectives and establishing an action plan.

Liege, April, 2003

 

Παρουσίαση για το γίνεται με την εκπαίδευση των γιατρών στην Ευρώπη

 

Παρακολούθηση International Workshop on Alzheimer΄s Disease.

From MCI to severe AD. Addressing the different needs. Athens, April, 2003

 

            Συμμετοχή σε Διεθνή Συνάντηση με θέμα την άνοια τύπου Alzheimer

 

Συμμετοχή στο 53ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, Φιλαδέλφια, Μάιος, 2001

 

            Παρακολούθηση του Ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας

 

Παρακολούθηση εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα «Θεραπευτική Προσέγγιση της Νόσου Parkinson»

 

Πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης

«Νόσος Alzheimer-Σύγχρονη Θεώρηση», Μάιος, 2003.

 

Παρουσίαση σε κοινό με σκοπό την ενημέρωση για την νόσο Alzheimer

 

Μ. Τσολάκη. Προστατευτικοί παράγοντες της άνοιας,

Grosso modo + lege artis Το περιοδικό των γιατρών της Ρόδου, Απρίλιος, 2002.

 

            Βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρουσιάζει όλους τους προστατευτικούς παράγοντες της ΝΑ. Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, η λήψη οιστρογόνων, η λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, η αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας θεωρούνται προστατευτικοί παράγοντες

 

Ε. Τσάνταλη, Μ. Τσολάκη, Γ. Κιοσέογλου και Γ. Πήττα. Προσαρμογή του Ψυχομετρικού εργαλείου «Διαγνωστική εξέταση της Βοστώνης για την Αφασία». Τα ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα από τους Αναστάσιο Σταλίκα, Σοφία Τριλιβά, Πάτζια Ρούσση. Ελληνικά Γράμματα: 159-161

 

            Κλινική μελέτη στην οποία παρουσιάζεται η Διαγνωστική Εξέταση της Βοστώνης για την Αφασία σε 51 ασθενείς και 49 υγιείς ηλικιωμένους

 

Ε. Τσάνταλη, Γ. Πήττα, Μ. Τσολάκη και Γ. Κιοσέογλου. Προσαρμογή του Ψυχομετρικού εργαλείου «Ψυχογλωσσολογική Εκτίμηση της Γλωσσικής Διεργασίας στην Αφασία» Τα ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα από τους Αναστάσιο Σταλίκα, Σοφία Τριλιβά, Πάτζια Ρούσση. Ελληνικά Γράμματα: 214-215

 

            Κλινική εργασία στην οποία παρουσιάζεται η Ψυχογλωσσολογική Εκτίμηση της Γλωσσικής Διεργασίας στην Αφασία σε 50 ασθενείς με ΝΑ και 100 υγιείς ηλικιωμένους

 

Πρόσκληση από το Δήμο Λαγκαδά «Νόσος Alzheimer-Νεώτερα Δεδομένα», Μάιος, 2003

 

            Προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού της περιοχής Λαγκαδά για την νόσο Alzheimer

 

Εκπαιδευτικό μάθημα στους ειδικευόμενους με θέμα « Η νόσος Alzheimer στα πλαίσια της Α βάθμιας Φροντίδας Υγείας και η διάκρισή της από τα άλλα είδη άνοιας». ΑΧΕΠΑ, Μάιος, 2003

 

            Εκπαιδευτικό μάθημα των ειδικευομένων της Γενικής Ιατρικής

 

Τσολάκη Μ., Κουντή Φ., Σακελλαροπούλου Α., Ρηγοπούλου Σ., Κιοσέογλου Γ. Κάζης Α.

Άνοια μετά από έκθεση σε ισχυρή ψυχολογική πίεση.

18ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο, Μάιος, 2003:53

 

Tsolaki M., Kounti F., Sakellaropoulou A., Rigopoulou S., Kiosseoglou G., Kazis A. Dementia after exposure to severe psychological pressure. 13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease an Related Disorders Conference, 2003: 43.

 

            Κλινική μελέτη στην οποία παρουσιάζεται η διαφορά στα αποτελέσματα στις νευροψυχολογικές δοκιμασίες των ασθενών που πριν από την εμφάνιση της άνοιας είχαν ιστορικό ισχυρού ψυχολογικού στρες και των ασθενών που δεν είχαν παρόμοιο ιστορικό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με ισχυρό ψυχολογικό στρες είχαν σοβαρότερες διαταραχές και στην αρχή αλλά και στη συνέχεια στην εξέλιξη της άνοιας .

 

Κόκκας Β., Κίτσιος Γ., Τσολάκη Μ. Δομικές και μοριακές μεταβολές στη Νόσο Alzheimer: Στόχοι φαρμακολογικών παρεμβάσεων σε μοριακό επίπεδο.Ψυχιατρική 2003; 14: 28-45

 

Β. Κόκκας, Γ. Κίτσιος, Μ. ΤσολάκηΔομικές και Μοριακές Μεταβολές στη Νόσο Alzheimer. Στόχοι . Φαρμακολογικών Παρεμβάσεων σε Μοριακό επίπεδο. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2003:209-224.

 

            Μελέτη ανασκόπησης στην οποία περιγράφεται και σχολιάζεται η διεθνής βιβλιογραφία επάνω στις Φαρμακολογικές Παρεμβάσεις

 

Wollmer MA, Streffer JR., Tsolaki M. et al. SOAT1, the gene encoding acyl-coenzyme A cholesterol acyltranserase, is associated with the risk for Alzheimer΄s Disease. 6th International Conference AD-PD, Seville., 2003: 48

 

Γενετική μελέτη, στην οποία εξετάσθηκε το ένζυμο ακυλτρανσφεράση της χοληστερόλης που ρυθμίζει την ισορροπία της χοληστερόλης και το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για αυτό το ένζυμο, το SOAT1. Τα αποτελέσματα σε 309 ασθενείς με ΝΑ και 356 υγιείς έδειξαν ότι πιθανός πολυμορφισμός αυτού του γονιδίου ευθύνεται για την νόσο.

 

Tsolaki M., Iakovidou V., Kapaki E., et al. Increased plasma homocysteine levels are not a risk factor for Alzheimer’s Disease. 6th International Conference AD-PD, Seville., 2003: 133

 

            Ίδια εργασία με την 362. Η διαφορά είναι ότι περιλαμβάνονται περισσότεροι ασθενείς και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό συνέδριο. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ομοκυστεΐνης σε 326 ασθενείς με άνοια και 58 φυσιολογικούς ηλικιωμένους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 45 ασθενείς με πρώιμη έναρξη δεν έχουν αυξημένη ομοκυστεΐνη, και επομένως η ομοκυστεΐνη δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την Νόσο Alzheimer

 

De Quervain DJF., Wollmer MA., Tsolaki M., Grimaldi LM. Streffer JR, Nitsch RM.m Papassotiropoulos A. SSN 2003 Award for the Best Clinical Study

de Quervain DJ, Poirier R, Wollmer MA, Grimaldi LM, Tsolaki M, Streffer JR, Hock C, Nitsch RM, Mohajeri MH, Papassotiropoulos A.Glucocorticoid-related genetic susceptibility for Alzheimer's disease. Hum Mol Genet. 2004 Jan 1;13(1):47-52.

               Γενετική μελέτη, στην οποία εξετάσθηκαν 10 γονίδια που σχετίζονται με τα γλυκοκορτικοειδή, διότι είναι γνωστό ότι η περίσσεια γλυκοκορτικοειδών αυξάνει την ευαισθησία των νευρώνων. Βρέθηκε ότι το γονίδιο που κωδικοποιεί την 11β-δεϋδρογενάση των υδροξυστεροειδών τύπου 1 σχετίζεται 6 φορές με μεγαλύτερο κίνδυνο της σποραδικής μορφής της ΝΑ.

 

Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της Δοδακτορικής Διατριβής κ. Ιακωβίδου Βασιλικής με θέμα «Μελέτη παραγόντων που θα μπορούσαν να καθορίσουν την εξέλιξη των ασθενών με ήπιες νοητικές διαταραχές σε άνοια τύπου Alzheimer»

 

Κλινική μελέτη, στην οποία εξετάζονται πολλοί παράγοντες, οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να καθορίζουν την εξέλιξη σε άνοια. Δεν ολοκληρώθηκε.

 

Συμμετοχή σε Επιστημονική Ημερίδα της Β΄ Παθολογικής Κλινικής με θέμα: Νόσος Alzheimer: Νεότερες Θεραπευτικές προσεγγίσεις. Απρίλιος 2003.

 

Προσπάθεια με σκοπό την ενημέρωση των παθολόγων για την άνοια

 

Συμμετοχή σε Δορυφορικό Συμπόσιο με θέμα « Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών της συμπεριφοράς της άνοιας. Ποιότητα Ζωής»

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease an Related Disorders Conference, 2003: 289-291.

 

Προσπάθεια ενημέρωσης στα πλαίσια ειδικού Συνεδρίου

 

499. Συμμετοχή σε Σεμινάριο με θέμα: Διαγνωστικά Προβλήματα στη Μετωποκροταφική Άνοια

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease an Related Disorders Conference, 2003: 25-28

 

            Προσπάθεια ενημέρωσης σχετικά με την μετωποκροταφική άνοια

 

500. Άνοια, Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Σ. Δερές : Κλινική εικόνα και Διάγνωση της Άνοιας

Μ. Τσολάκη : Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Άνοιας

Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου

Νάουσα 25 Ιουνίου, 2003.

 

Προσπάθεια ενημέρωσης των γιατρών και του κοινού της Νάουσας για την άνοια

 

501. Tsantali E., Efklides A., Tsolaki M., Kiosseoglou G.

Cognitive neuropsychological Intervention in patients with probable Alzheimer Disease: Targeting the naming deficiency.

 

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 11

 

Κλινική μελέτη της οποίας προκαταρκτικά αποτελέσματα σε 10 ασθενείς με ΝΑ έδειξαν ότι η παρέμβαση που χρησιμοποιήθηκε είχε επίδραση στην αυξημένη ικανότητα επανοργάνωσης λειτουργιών του εγκεφάλου. Είναι γνωστό ότι η συχνότερη διαταραχή του λόγου που παρατηρείται πρώιμα στη ΝΑ είναι η κατονομασία.

 

502. Tsolaki M., Kyriazopoulou E.

Autoimmune mechanisms in Alzheimer’s disease

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 43

 

Προσπάθεια ανασκόπησης στην οποία περιγράφονται όλοι οι αυτοάνοσοι μηχανισμοί που εμπλέκονται στη ΝΑ: Κυτοκίνες, αυτοαντισώματα, ελεύθερες ρίζες, οξείας φάσης πρωτεΐνες εμπλέκονται στην παθογένεια της ΝΑ.

 

503. Tsolaki M., Myronidou M., Kapina V., Lorbopoulos A., Kokkas V., Kazis A.

Intrathecal levels of nitric oxide in patients with Alzheimer’s Disease.

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 44

 

Κλινικοεργαστηριακή εργασία στην οποία μελετήθηκαν τα επίπεδα του ΝΟ στο Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό 72 ασθενών που πάσχουν από άνοια τύπου Alzheimer και 29 φυσιολογικών ατόμων. Βρέθηκε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά.

 

504. Fragidis S., Tsolaki M. CARMEN

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 45

 

Παρουσίαση στην οποία περιγράφεται Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αλληλεπίδρασης φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ηλικιωμένων

 

505. Vassiliades G., Tsolaki M., Kounti F., Kazis A. Switching of cholinesterase inhibitors in dementia.

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 45

 

Κλινική μελέτη στην οποία τα αποτελέσματα της αλλαγής αναστολέα χολινεστερασών σε 144 ασθενείς με ΝΑ έδειξαν ότι εάν οι ασθενείς δεν βελτιώνονται ή δεν μπορούν να ανεχθούν τον ένα αναστολέα, τότε είναι χρήσιμο να δοκιμάσουν έναν άλλο αναστολέα.

 

506. Διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη, 2000.

Επιμέλεια Πρακτικών

 

Αξιόλογη προσπάθεια με επιτυχία

 

507. Κριτής στο Περιοδικό

«Expert Review of Neurotherapeutics” για το άρθρο

«Donepezil in the treatment of patients with Alzheimer’s Disease”

 

508. Tsolaki M., Petrovitsos E., Kakogianni S., Dalatsi N. Kazis A.

The role of Coholinesterase Inhibitors in different forms of dementia

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 46

 

Κλινική μελέτη στην οποία χορηγήθηκαν Αναστολείς Χοληνεστερασών και σε άλλες μορφές άνοιας, όπως Άνοια με σωμάτια Lewy, Αγγειακή άνοια, Άνοια με προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση και βρέθηκε ότι παρατηρείται καλή ανταπόκριση και στην Άνοια με σωμάτια Lewy και στην Αγγειακή άνοια.

 

509. Tsolaki M., Loukopoulou E., Pita R., Kiosseoglou. Attention deficits in patients with dementia

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 47.

 

Κλινική μελέτη στην οποία προκαταρκτικά αποτελέσματα σε 82 ασθενείς με άνοια έδειξαν ότι οι ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer κάνουν περισσότερα λάθη προσοχής από τους ασθνείς με άλλες άνοιες στα πρώτα στάδια.

 

510. Tsantali E., Lekka S., Tsolaki M., Kiosseoglou G. Does naming difficulty constitute indicator of dementia or more ever a criterion of differentiate diagnosis between different types of dementia?

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 50

 

Κλινική μελέτη στην οποία περιγράφονται οι διαταραχές κατονομασίας σε 74 ασθνείς με άνοια τύπου Alzheimer και 21 ασθενείς με άλλες άνοιες και βρέθηκε ότι η μόνη διαφορά τους βρίσκεται στις απαντήσεις με φωνολογική βοήθεια.

 

511. Lekka S., Tsantali E., Tsolaki M., Kiosseoglou G. The assessment of the first stages of different types of dementia carrying out language neuropsychological tests.

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 50

 

Κλινική μελέτη στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δύο γλωσσικές κλίμακες για την εκτίμηση των διαταραχών του λόγου σε 26 ασθενείς με ΝΑ και 24 ασθενείς με άνοια άλλης αιτιολογίας. Βρέθηκε ότι οι ασθενείς με άλλες άνοιες είχαν καλύτερα αποτελέσματα στην προφορική περιγραφή της εικόνας, ενώ οι ασθνείς με ΝΑ είχαν καλύτερα αποτελέσματα στην αντίληψη των λέξεων και και στην επανάληψη φράσεων.

 

512. Papanicolaou D., Economides D., Tsolaki M. : Thyroid Disorders and Dementia

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 51

 

Ανασκόπηση, στην οποία φαίνεται η σχέση των διαταραχών της θυρεοειδικής λειτουργίας και της άνοιας. Όλες οι διαταραχές του θυρεοειδούς έχουν σχέση με την έκπτωση των ανωτέρω νοητικών λειτουργιών: ο υποθυρεοειδισμός, ο υπερθυρεοειδισμός, η Hashimoto. H έγκαιρη θεραπεία των ανωτέρω διαταραχών επιβάλλεται.

 

513. Kitsios G., Tsolaki M. : Pathogenesis of Alzheimer’s Disease: New insights-Review.

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 52

Κίτσιος Γ., Τσολάκη Σ., Τσολάκη Μ. Παθογένεια της Νόσου Alzheimer, Ψυχιατρική 2004; 15: 1-16

 

Ανασκόπηση, στην οποία περιγράφονται όλες οι θεωρίες που έχουν σχέση με την παθογένεια της ΝΑ. Οι κυριώτερες από αυτές είναι ο καταρράκτης του β-αμυλοειδούς και η υπερφωσφωρυλίωση της τ πρωτεΐνης. Ωστόσο περιγράφονται επίσης η οξειδωτική θεωρία, η διαδικασία της απόπτωσης, η δυσλειτουργία των νευροδιαβιβαστών, η φλεγμονώδης θεωρία. Σήμερα η παθογένεια της ΝΑ αποτελεί ένα από αινίγματα της σύγχρονης Ιατρικής Επιστήμης που δεν έχει ακόμη λυθεί.

 

514. Vagenas V., Tsolaki M., Emre M., Sakka V., Bahra R.: Efficacy and tolerability of donepezil in patients with Alzheimer’s Disease: findings from a global, multinational clinical experience study.

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 54.

 

Κλινική εργασία στην οποία εξετάζεται εξετάζεται η αποτελεσματικότητα και η ανοχή της ντονεπεζίλης σε 1113 ασθενείς μετά τρίμηνη θεραπεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ντονεπεζίλη σημαντικά βελτίωσε και την νοητική λειτουργία αλλά και την κοινωνική ζωή του περιθάλποντα ενώ μόνο το 5% παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες και διέκοψαν το φάρμακο.

 

515. Kalpatsinidis A., Litsa D., Anastasopoulou X., Tsolaki M., Orologas A.:Alzheimer’s Disease and Multiple sclerosis: A comparative studuy of the economic burden on patients in Greece.

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 54.

 

Κλινική μελέτη στην οποία εξετάσθηκε το κόστος της άνοιας τύπου Alzheimer συγκριτικά με το κόστος της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Βρέθηκε ότι το κόστος και στα δύο νοσήματα εξαρτάται από την ηλικία έναρξης, τη διάρκεια των νόσων και την επίδραση στην εργασία.

 

516. Iakovidou V., Tsolaki M., Nicolaidou E., Petrovitsos E. Kazis A. Efficacy and safety of dopamine agonists in the management of movement disorders in patients with Alzheimer’s Disease.

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 55.

 

Κλινική μελέτη στην οποία εξετάσθηκε η αποτελεσματικότητα των αγωνιστών της ντοπαμίνης σε 57 ασθνείς με άνοια και 53 ασθενείς με διαταραχές κινητικότητας. Βρέθηκε ότι οι ασθενείς με διαταραχές κινητικότητας απαντούν καλύτερα στους αγωνιστές καθώς επίσης παρουσιάζουν και λιγώτερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι περισσότεροι ασθενείς με άνοια παρουσιάζουν εξωπυραμιδικά σημεία και συμπτώματα σε κάποιο στάδιο της νόσου.

 

517. Petkari E., Kounti F., Tsolaki M., Kazis A., Kiosseoglou G., Efklides A. : The administration of STROOP test to healthy elderly and demented patients in Hellas.

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 56.

 

 

Κλινική μελέτη στην οποία εξετάσθηκε η κλίμακα Stroop, η οποία εκτιμά την επίδραση της άνοιας σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, όπως η ανάγνωση έγχρωμων ονομάτων, ή άλλη διαδικασία στην οποία απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια με την οποία γίνεται ανάγνωση και κατονομασία του χρώματος με το οποίο είναι γραμμένα τα ονόματα. Εξετάσθηκαν με τη δοκιμασία αυτή 200 ασθενείς με άνοια και 100 φυσιολογικοί ηλικιωμένοι της ίδιας ηλικία και εκπαίδευσης.

 

518. Kakogiannis N., Subara M., Tsolaki M. : Psychologisch Ondrzoek Dementie Rotterdam.

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003: 57.

 

Κλινική μελέτη στην οποία παρουσιάζεται μία ολλανδική νευροψυχολογική δοκιμασία, η οποία είναι εύκολη στη χρήση της και ευχάριστη κατά τη διάρκεια της εξέτασης του ασθενούς. Εξετάσθηκαν με τη συγκεκριμένη κλίμακα 144 ασθενείς και βρέθηκε ότι η κλίμακα αυτή είναι χρήσιμη και αξιόπιστη στη διάγνωση της άνοιας .

 

519. Σχόλια για τη Διοργάνωση του  

13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference 2003

 

520. Alzheimer, η μάστιγα της τρίτης ηλικίας. Ιατρικά, Ελευθεροτυπία, 7/5/2002.

 

Αξιόλογη προσπάθεια ενημέρωσης του ανγνωστικού κοινού.

 

521. Διοργάνωση του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη, 2002.

Επιμέλεια Πρακτικών

 

522.Διοργάνωση του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών και 13ου Συνεδρίου Alzheimer Europe, Θεσσαλονίκη, 2003

Επιμέλεια Πρακτικών

 

523. Τσολάκη Μ., Βαρσαμοπούλου Α., Καρατζόγλου Φ. Ημερίδα στη Σταυρούπολη. Διοργάνωση: Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Σταυρούπολης. Νόσος Alzheimer : Νεώτερα Δεδομένα

 

Προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού του Δήμου Σταυρούπολης

 

524. New Treatment aspects in Dementia. Greek-Brazilian Scientific Symposium on Dementia Sponsored by: Cognitive Disorders Division of the Brazilian Academy of Neurology and Hellenic Association of Alzheimer’s Disease and Related Disorders. Rio September 2003

 

Παρουσίαση σε συνεργασία με τους νευρολόγους του Ρίου

 

525. Tzimos A., Pittas I., Kazis A., Tsolaki M., Kapaki M., Sgouropoulos G., Karageorgiou K., Kontogianni V., Visviki A., Papapetropoulos T., Paschalis Ch., Metallinos I., Mylonas I., Mentenopoulos G., Bostanzopoulou S., Katsarou Z., Plaitakis A., Klados G., Baloyiannis S., Kosta V., Papadimitriou A., Aspiotis A., Giasakis G., Voulgari A., Dalakas M. Efficacy and Safety of Rivastigmine in patients with mild to Moderate Probable Alzheimer’s Disease in a Community Setting. Brain Aging 2003, 3: 31-40

 

Πανελλήνια μελέτη που εξετάζει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ριβαστιγμίνης σε ασθενείς με ΝΑ. Βρέθηκε ότι η ριβαστιγμίνη βελτίωσε ή διατήρησε στο ίδιο επίπεδο το 97% των ασθενών για 6 μήνες. Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ενώ 83% τελείωσαν τη μελέτη και το 62% ανέχθηκαν την υψηλότερη δόση.

 

Συμμετοχή στο Brain Aging Editorial Board Meeting, October, 2003, Bucarest

 

International Academy of Aging granted with 88 CME credits for participating in the First International Conference of Brain Aging

 

528. Συμμετοχή στην Εκπαιδευτική διασύνδεση μαθημάτων 2003-2004

Προσπάθεια του καθηγητού της Ιστολογίας κ. Μάνθου Αναστάσιου στην οποία συμμετείχε ως διδάσκουσα στο μάθημα του νευρικού συστήματος

 

529. Πρόσκληση για Συμμετοχή στη διδασκαλία του Μαθήματος «Γεροντολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Η πρόσκληση αφορά την εκτίμηση της άνοιας

 

530. Wollmer M.A, Streffer JR, Tsolaki M., Grimaldi LM, Lutjohann D, Thal D, von Bergmann K, Nitsch RM, Hock C, Papassotiropoulos A. Genetic association of acyl-coenzyme A: cholesterol acyltransferase with cerebrospinal fluid cholesterol levels, brain amyloid load, and risk for Alzheimer's disease.

Mol Psychiatry. 2003 Jun;8(6):635-8.

 

            Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι ο πολυμορφισμός του γονιδίου ακυλ-συνενζύμου Α, ακυλτρανσφεράση 1 τηε χοληστερόλης σχετίζεται με χαμηλό φορτίο β αμυλοειδούς και με χαμηλά επίπεδα χοληστερόλης στο Εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Αυτό ο πολυμορφισμός σχετίζεται επίσης με μικρότερο κίνδυνο για την ΝΑ σε διάφορες εθνικότητες- Ελβετία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα.

 

531. Wollmer, M.A., Streffer, J.R., Lόtjohann D., Tsolaki, M., Iakovidou, V., Hegi, T., Pasch, T., Jung, H.H., Nitsch, R.M., Hock, C. & Papassotiropoulos, A. ABCA1 modulates CSF cholesterol levels and influences the age at onset of Alzheimer’s disease.

Neurobiology of Aging, 2003 May-Jun;24(3):421-6. (PDF)

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι η γενετική ποικιλομορφία του ΑΒCA1 και μάλιστα οι υγιείς ηλικιωμένοι που έφεραν το Α αλλήλιο παρουσίασαν 33% χαμηλότερα επίπεδα ολικής λοληστερόλης στο ΕΝΥ από τους μη φορείς. Επίσης βρέθηκε ότι παρατηρήθηκε καθυστέρηση της εμφάνισης της ΝΑ κατά 1,7 χρόνια στις σποραδικές μορφές.

 

532. Streffer JR, Papassotiropoulos A, Kurosinski P, Signorell A, Wollmer MA, Tsolaki M., Iakovidou V, Horndli F, Bosset J, Gotz J, Nitsch RM, Hock C. Saitohin gene is not associated with Alzheimer's disease

J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003 Mar;74(3):362-3.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του γονιδίου της Σαϊτοχίνης και της ΝΑ. Το γονίδιο αυτό βρίσκεται μέσα στο γονίδιο της τ πρωτείνης. Η μελέτη έγινε σε 225 ασθενείς με ΝΑ και 144 υγιείς ηλικιωμένους από την Ελβετία και την Ελλάδα

 

533. Papassotiropoulos A, Streffer JR, Tsolaki M., Schmid S, Thal D, Nicosia F, Iakovidou V, Maddalena A, Lutjohann D, Ghebremedhin E, Hegi T, Pasch T, Traxler M, Bruhl A, Benussi L, Binetti G, Braak H, Nitsch RM, Hock C. Increased brain beta-amyloid load, phosphorylated tau, and risk of Alzheimer disease associated with an intronic CYP46 polymorphism.

Arch Neurol. 2003 Jan;60(1):29-35.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι ο πολυμορφισμός του CYP46 σχετίζεται με υψηλά επίπεδα β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο, υψηλά επίπεδα β-αμυλοειδούς και τ πρωτείνης στο ΕΝΥ. Επίσης συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο για την σποραδική ΝΑ σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς.

 

534.Τσάνταλη Ε., Λέκκα Σ., Τσολάκη Μ., Κάζη Ε., Κάζης Α. Παρουσίαση και προσαρμογή του Boston Naming Test (BNT) στα ελληνικά δεδομένα και η ικανότητα αξιοπιστίας και εγκυρότητάς του σε σχέση με το MMSE.

Eγκέφαλος 2003; 40: 190-200

 

Κλινική μελέτη στην οποία χορηγήθηκε το ΒΝΤ σε 74 ασθενείς με ΝΑ, 85 υγιείς ηλικιωμένους, και 21 ασθενείς με άλλες άνοιες. Το ΒΝΤ μπορεί να διαφοροποιήσει τους ασθενείς με άνοια από τους ηλικιωμένους.

 

535. Πρόσκληση για διδασκαλία σε KEK, KΨΥ Αιγάλεω 3/10/03 και 22/10/03

 

Χρηματοδοτούμενη προσπάθεια με σκοπό την ενημέρωση επαγγελματιών υγείας

 

536. Άνοια, Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Ι. Παπατριανταφύλλου : Κλινική εικόνα και Διάγνωση της Άνοιας

Μ. Τσολάκη : Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Άνοιας

Ξενοδοχείο Ηλέκτρα Palace

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος, 2003

 

            Προσπάθεια ενημέρωσης των γενικών γιατρών και των παθολόγων για την άνοια

 

537. Πρόσκληση στο Διεθνές συνέδριο

First Conference of Brain Aging 6-8 October, 2003

 

538. Πρόσκληση στο Διεθνές συνέδριο

8th International Montreal/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy, 14-17 April, 2004

               Post Traumatic Stress Dementia: A new target for Cholinesterase Inhibitors

               Neurobiology of Αging 2004; 25:S26:95

 

            Κλινική μελέτη στην οποία παρουσιάζονται τα νευροψυχολογικά αποτελέσματα ασθενών με άνοια που ανέφεραν ισχυρό ψυχολογικό τραύμα ακριβώς πριν από την εμφάνιση   των νοητικών συμπτωμάτων και ασθενών που δεν είχαν παρόμοιο ιστορικό. Βρέθηκε ότι οι ασθενείς με ιστορικό ισχυρού ψυχολογικού στρες απαντούν το ίδιο καλά με τους ασθενείς που δεν αναφέρουν το ίδιο ιστορικό.

 

539. Tsantali, E., Tsolaki M., Efklides A., Kiosseoglou G. Memory and Language exercises and their effects in the first stages of the Probable Alzheimer’s Disease

First Conference of Brain Aging 6-8 October, 2003:43

 

Κλινική μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι οι γνωστικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με άνοια είναι μία αποτελεσματική μη φαρμακευτική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι οι δέκα ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γνωστική παρέμβαση λόγου και μνήμης είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά και αμέσως μετά την παρέμβαση και μετά το τέλος των παρεμβάσεων και μετά 4 μήνες από τη διακοπή της παρέμβασης σε σχέση με την πορεία των ασθενών χωρίς γνωστική παρέμβαση.  

 

540. Tsolaki M., Kounti F., Sakellaropoulou A., Rigopoulou S., Kazis A.

Post Traumatic Stress Dementia-PTSD- and Alzheimer’s Disease.

Similarities and Differencies

First Conference of Brain Aging 6-8 October, 2003: 44

 

Κλινική μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι οι ασθενείς που αναφέρουν ισχυρό ψυχολογικό στρες πριν από την εμφάνιση των νοητικών συμπτωμάτων κάνουν την πρώτη τους επίσκεψη στο γιατρό σε χειρότερη κατάσταση από αυτούς στους οποίους η έναρξη της νόσου είναι ύπουλη και εξελίσσονται ταχύτερα και δύο χρόνια μετά την έναρξη αλλά και 6-8 χρόνια μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

 

541.Triau E., Hasselbach S., Ihl R., Jakab G., Kloszewska I., McCarthy J., Tsolaki M., Wouters CJ, and P. Johannsen. Donepezil-treated Alzheimer’s disease patients with apparent initial cognitive decline demonstrate significant benefits when therapy is continued: Results from a randomized, placebo-controlled trial.

7th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Helsinki, September 2003.

European Journal of Neurology 2003; 10: Supplement 1 :SC219 Short Communication 23

 

Κλινική μελέτη στην οποία τυχαιοποιήθηκαν 202 ασθενείς, οι οποίοι δεν πήγαιναν καλά με τη ντονεπεζίλη. Οι μισοί συνέχισαν να παίρνουν ντονεπεζίλη και οι άλλοι μισοί εικονικό φάρμακο. Σημαντικά οφέλη παρατηρήθηκαν στην ομάδα των ασθενών που έπαιρναν ντονεπεζίλη σε σχέση με τους ασθενείς που έπαιρναν εικονικό φάρμακο μετά τρεις μήνες.

 

542. Μαθήματα σε Ιατρούς Γενικής Ιατρικής, Φεβρουάριος και Μάρτιος 2003

 

Προσπάθεια ενημέρωσης των γενικών γιατρών για την άνοια

 

543. Tsolaki M., Tsantali E., Lekka S., Kiosseoglou G., Kazis A.

Can the Boston Naming Test be used as clinical tool for differential diagnosis in dementia? Short Greek Edition.

Brain and Language 2003:87;185-186

 

Κλινική μελέτη στην οποία χορηγήθηκε το ΒΝΤ σε 74 ασθενείς με ΝΑ, 85 υγιείς ηλικιωμένους, και 21 ασθενείς με άλλες άνοιες. Το ΒΝΤ μπορεί να διαφοροποιήσει τους ασθενείς με άνοια από τους ηλικιωμένους.

 

544.Tsantali E., Efklides A., Tsolaki M., Kiosseoglou G.

Cognitive neuropsychological intervention in patients in the first stages of probable Alzheimer’s Disease and old age people:

Aphasia Therapy, Workshop, Vienna, Octobre, 2003

 

Ίδια με τη μελέτη 539.

 

545. Kounti F., Tsantali E., Varsamopoulou A., Kakogianni S., Soumbara M., Karaolani P., Tsolaki M., Kotras N. Kirgidou CH.

Activities of the Greek Association concerning patients with dementia and their caregivers.

19th International Conference of Alzheimer’s Disease International, 2003

 

Ανακοίνωση στην οποία παρουσιάζονται όλες οι δραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer: Γνωστική αποκατάσταση, θεραπεία τέχνης, θεραπεία αναμνήσεων, Alzheimer cafe.

 

546. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 2003-2004. Δήμος Θεσσαλονίκης.

Νευροψυχολογική εκτίμηση ηλικιωμένων

Δεκέμβριος, 2003

 

Προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού της Θεσσαλονίκης για τα νοητικά και ψυχολογικά συμπτώματα των ηλικιωμένων

 

547. Τσολάκη Μ., Κουντή Φ., Πέτκαρη Ε., Κιοσέογλου Γ., Ξανθούλης Φ., Κάζη Ε., Διαμαντίδου Α., Κάζης Α. Οι διαταραχές της προσοχής στους φυσιολογικούς ηλικιωμένους, σε ηλικιωμένους με ήπια νοητική διαταραχή και σε ασθενείς με νόσο Alzheimer’s.

Ψυχολογία 2004:11;4:553-570

 

Σχεδόν ίδια εργασία με την ανακοίνωση 424

 

548. Συμμετοχή στο Stockholm EADC Meeting, November, 2003

Responsible of the Group Education and Training

 

            Συμμετοχή στο επιστημονικό όργανο της Ευρώπης για την άνοια

 

549. City, Culture and Life Magazine

 

Ενδιαφέρουσα συνέντευξη για το 13ο Ευρωπαϊκό και 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer

 

 

550. Tsolaki M., A. Papassotiropoulos, D. Molyva, K. Petsanis N. Kyriazopoulou, F. Kounti, A. Kazis

Serum lipids levels and APOE ε4 in Alzheimer’s Disease

Third International Congress on Vascular Dementia, Prague, Czech Republic, October 23-26, 2003

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία παρουσιάζεται η αρνητική συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ των επιπέδων χοληστερόλης και της ύπαρξης του ε4 αλληλόμορφου γονιδίου σε 84 ασθενείς με νόσο Alzheimer

 

551. Συντονίστρια και Εισηγήτρια στο στρογγυλό τραπέζι : Ψυχοκοινωνικά θέματα της τρίτης ηλικίας. Πρόσκληση από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Πολύμνεια, 2003»

 

Παρουσίαση της άνοιας στο κοινό και τους επιστήμονες υγείας της πόλης της Κατερίνης

 

552. Συμμετοχή AVA100193 Investigator Meeting Radisson Edwardian Marlborough Hotel, London, 3-4 December, 2003

Κλινική Δοκιμή του Φαρμάκου Rosiglitazone

 

Συμμετοχή στη διεθνή διπλή τυφλή μελέτη

 

Συμμετοχή στη συνάντηση και διεξαγωγή της διεθνoύς διπλής τυφλής μελέτης με το Avantia, το φάρμακο για το διαβήτη, στη νόσο Alzheimer διάρκειας 6 μηνών

 

553. Συμμετοχή στην Επιτροπή Βιβλίων, Βιβλιοθηκών και εκπαιδευτικής υποδομής

 

            Προσπάθεια του Τμήματος Ιατρικής για την αναδιοργάνωση των βιβλιοθηκών και βελτίωση των διδακτικών βιβλίων.

 

554. Κριτής για χρηματοδότηση δύο μεγάλων προγραμμάτων στη Μ. Βρεττανία

 

555.Tsolaki M., Petsanis K., Gkouliova A., Touliou A., Molyva D., Papassotiropoulos A., Kazis A.

Correlations between Serum lipids levels and ABCA1 Gene in Alzheimer’s Disease

1st International Conference on Brain and Behaviour, 2003: 179.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία παρουσιάζεται η αρνητική συσχέτιση των επιπέδων των λιπιδίων στον ορό και της υπάρξης του γονιδίου ABCA1, που θεωρείται παράγων κινδύνου για την νόσο Alzheimer σε 49 ασθενείς με νόσο Alzheimer

 

556. Birks J., Iacovidou V., Tsolaki M.

Η Ριβαστιγμίνη στη Νόσο Alzheimer

Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Νόσου Alzheimer

 

Ανασκόπηση που έγινε σε συνεργασία με την Cochrane Library και αποδεικνύει ότι η ριβαστιγμίνη είναι αποτελεσματική και η αποτελεσματικότερη δόση έχει τις περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες εξαιτίας των οποίων η απόσυρση από τις μελέτες είναι στατιστικά μεγαλύτερη από τα άλλα φάρμακα.

 

557. Κριτής για το άρθρο

"Hospice use for the patient with advanced Alzheimer's disease: The role of the geriatric psychiatrist,"

Για το Περιοδικό American Journal of Alzheimer’s Disease, 2003

 

558. Κριτής για το άρθρο "Discriminators of, and treatment strategies for, the

dementias of parkinsonism".

Fot the First International Conference of Brain Aging, 2003

 

559. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του κ. Μελέκου Θεοδοσίου

Με θέμα «Η μελέτη των μεταβολών του αντανακλαστικού των τασεουποδοχέων σε τυπογλυκαιμικούς και υπεργλυκαιμικούς επίμυες μετά από χορήγηση ενφλουρανίου και αλοθανίου»

 

Πειραματική μελέτη σε επίμυες

 

560. Παρακολούθηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στη Στατιστική

 

Ενδιαφέρον Σεμινάριο, το οποίο βελτίωσε τις γνώσεις στην Στατιστική

 

561. Συμμετοχή στη διοργάνωση του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναισθησιολογίας

 

Προσπάθεια με σκοπό την καλύτερη διοργάνωση του Συνεδρίου

 

562. Επίβλεψη στη διπλωμαστική Εργασία της Μαρίας Τσιγάρα

«Μουσική, αντίληψη και παρεμβάσεις στη Άνοια», Δεκέμβριος, 2002

 

Ανασκόπηση στην οποία εξετάζεται η σχέση της μουσικής με την άνοια

 

563. Συμμετοχή στο Neuroscience Forum της Novartis , Seville, 6th –7th May, 2003

 

Ενδιαφέρουσα συμμετοχή ενημέρωσης για τη ριβαστιγμίνη

                       

564. Γιούλτση Ε., Τσολάκη Μ., Βακάλη Μ.

Οπτικές και οπτικοχωρικές λειτουργίες σε ηλικιωμένους με ή χωρίς άνοια.

Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νόσου Alzheimer, Θεσσαλονίκη, 2000.

 

Μελέτη στην οποία παρουσίαζονται υπό μορφήν ανασκόπησης οι οπτικές και οπτικοχωρικές λειτουργίες σε ηλικιωμένους και ασθενείς με άνοια.

 

565. Πρόεδρος και εισηγήτρια σε Δορυφορικό Συμπόσιο με θέμα : Αγγειακή Άνοια

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής, Αθήνα, Ιανουάριος 2004

 

Προσπάθεια ενημέρωσης γιατρών για την Αγγειακή Άνοια

 

566. Νευρολογικές παθήσεις της τρίτης Ηλικίας

Εισηγήτρια σε στρογγύλη Τράπεζα στην

4η Ημερίδα Επιστημονικής Ένωσης Υγιεινομικών Προερχομένων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

 

Προσπάθεια ενημέρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων

 

567.Παιδαράκη Μαρία, Χατζηβασιλείου Ειρήνη, Τσολάκη Μάγδα

Άνοια τύπου Alzheimer και Σακχαρώδης Διαβήτης

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής, 2004

 

Ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας που παρουσιάζει τη σχέση του Σακχαρώδη διαβήτη με την άνοια.

 

568.Παπανικολάου Δ., Τσολάκη Μ., Κουντή Φ., Τούλιου Αικ., Πετσάνης Κ., Οικονομίδης Δ., Κάζης Α.. Εξέλιξη της άνοιας σε ασθενείς με και χωρίς καταθλιπτικά στοιχεία.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής, 2004

 

Κλινική μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι οι 346 ασθενείς με καταθλιπτικά στοιχεία εξελίσσονται ταχύτερα από τους 465 ασθενείς χωρίς καταθλιπτικά στοιχεία.

 

569.Κακογιάννη Ν., Σουμπάρα Μ., Τσολάκη Μ., Οικονομίδης Δ.

Β-ΣΕΑ (Βραχεία σφαιρική εκτίμηση Άνοιας) ένα νέο, απλό και αξιόπιστο ψυχομετρικό Εργαλείο

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής, 2004.

 

Σχεδόν ίδια με τη μελέτη 518

 

570.Η χαρά στην οικογένεια

Τρίκαλα 7 Φεβρουαρίου 2004

Πρόσκληση από το Σύλλογο «Φίλοι των Μετεώρων»

 

Βόλος, 8 Φεβρουαρίου 2004

Πρόσκληση από τη «Χριστιανική Αγωγή» Βόλου

 

Προσπάθεια αγιογραφικής και πατερικής ανάλυσης του όρου «Χαρά»

 

 

571.Συμμετοχή στο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της Γηριατρικής

«Γνωστικά Προβλήματα και άνοιες στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη»

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 11/2/ 2004.

 

Προσπάθεια ενημέρωσης των νέων συναδέλφων για την άνοια

 

 

572.Συμμετοχή στην Επιτροπή Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

 

Συμμετοχή στην επιτροπή με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων

 

573.Συμμετοχή στην Επιτροπή Εκπαίδευσης στις ειδικότητες

 

Συμμετοχή στην επιτροπή με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων

 

574.Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος από τον κ. Παπανικολάου Δημήτριο

 

Διδακτορική διατριβή με θέμα την επίδραση των αναστολέων τωνν χοληνεστερασών στην άνοια τύπου Alzheimer. Δεν ολοκληρώθηκε

 

575.Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος από την κ. Κάζη Ευθαλία

 

Διδακτορική διατριβή με θέμα την επίδραση των μη .φαρμακευτικών παρεμβάσεων στις διαταραχές συμπεριφοράς στην άνοια

 

576.Ανασκόπηση : Νόσος Alzheimer, Παράγοντες κινδύνου

Άξων 2003;3:9-22

 

Αξιόλογη ανασκόπηση που αφορά τους παράγοντες κινδύνου για την ΝΑ. Σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία οι παράγοντες κινδύνου που είναι αποδεκτοί είναι η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, οι μεταλλάξεις σε τρία χρωμοσώματα, 21, 14,1, η ύπαρξη αλληλίου ε4 στο χρωμόσωμα 19, το σύνδρομο Down, η Ήπια Νοητική Διαταραχή, το ΑΕΕ και κάποια αντιχολινεργικά φάρμακα. Οι αμφιλεγόμενοι παράγοντες κινδύνου είναι η κατάθλιψη, η φυλή, το φύλο, το κάπνισμα, η κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η μεγάλη ηλικία της μητέρας, το αλουμίνιο, η υποδιήθηση, η υπέρτασηκαι η υπερλιπιδαιμία.

 

577.Μεταπτυχιακή εργασία της κ. Αγλαϊα Τσιώρα με θέμα «Επιλεκτική παράλειψη»

 

Μεταπτυχιακή εργασία που περιγράφει την ανώτερη νοητική λειτουργία «Επιλεκτική παράλειψη» και την εντόπισή της στον εγκέφαλο.

 

578.Μεταπτυχιακή εργασία της κ. Αύρα Κουγιουμτζή με θέμα «Αγνωσία»

 

Μεταπτυχιακή εργασία που περιγράφει την ανώτερη νοητική λειτουργία «Αγνωσία» και την εντόπισή της στον εγκέφαλο.

 

579. Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την απόκτηση Μεταπτυχιακού διπλώματος από την κ. Ευτέρπης Γιούλτση με θέμα «Οπτικοαντιληπτικές Διαταραχές στη Νόσο Alzheimer

 

Μεταπτυχιακή εργασία που περιγράφει την ανώτερη νοητική λειτουργία «Οπτικοαντιληπτικές ικανότητες» και την εντόπισή της στον εγκέφαλο.

 

580.Μεταπτυχιακό Μάθημα Ψυχογλωσσολογίας από το 1996-99

 

Μεταπτυχιακό μάθημα στο οποίο αναλύονται η ανατομία, νευροχημεία και φυσιοπαθολογία της γλώσσας

 

581.Συντονιστής Επιλεγόμενου Μεταπτυχιακού Μαθήματος Γ΄ Νευρολογικής Κλινικής, 2004

 

Μεταπτυχιακό μάθημα με θέμα «Νευροεκφυλιστικά νοσήματα»

 

582. Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας 2003-2004

 

Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας για 40 ημέρες στις δομές της Άνοιας

 

583.Συμμετοχή στο Advisory Board για την Κλινική Μελέτη «Αλλαγή Θεραπείας σε Γκαλανταμίνη»

 

            Πανελλαδική μελέτη στην οποία ασθενείς που δεν πήγαν καλά με άλλους αναστολείς ή παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες παίρνουν γκαλανταμίνη

 

584.Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» του ΑΠΘ

Α. Β΄ Εξαμήνου, β΄Πρόγραμμα, Ακαδημαϊκού έτους 2002-2003 με ένα μάθημα

Β. γ΄Πρόγραμμα,   Ακαδημαϊκού έτους 2003-2004 με δύο μαθήματα

 

            Μαθήματα για τους ειδιεκευόμενους και την έρευνα στην Ευρώπη σε συνεργασία με άλλους καθηγητές του Α.Π.Θ.

 

585.Πρόσκληση από την Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Σεμιναρίου της Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Αναισθησιολογία της Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλαδος με θέμα

«Φυσιολογία του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος»

 

Προσπάθεια ενημέρωσης των γιατρών αναισθησιολόγων της Ελλάδος

 

586.Συμμετοχή σε Συμπόσιο με θέμα:

Αγγειακή Άνοια: Νεότερα δεδομένα για τη Διάγνωση και τη Θεραπευτική Αντιμετώπιση

Κατερίνη, 17 Μαρτίου, 2004

 

Προσπάθεια με σκοπό την ενημέρωση συναδέλφων νευρολόγων για την αγγειακή άνοια

 

587. Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Γενικών Γιατρών (5 Σεμινάρια)

1.Παθογένεια της Νόσου Alzheimer 5/2/2004

2.Διαφορική Διάγνωση των Ανοιών και Νευροψυχολογική Εκτίμηση, 13/3/2004

3.Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Άνοιας, 8/5/2004

4. Εξέταση ασθενών, 12/6/2004

5. Αξιολόγηση 13/11/2004

 

Προσπάθεια εκπαίδευσης γιατρών σε όλο το φάσμα της άνοιας

 

588.Μέλος του Γραφείου Εκπαίδευσης

 

Συμμετοχή για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.

 

589.Ομιλία στο ΚΑΠΗ Θέρμης με θέμα: «Μπορούμε να προφυλαχτούμε από την Άνοια;» 22 Μαρτίου 2004

 

Προσπάθεια ενημέρωση του κοινού στο Δήμο Θέρμης

 

590. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στα Teaching Courses about Dementia, European Federation of Neurological Societies (EFNS) conference in Athens, September 17-20, 2005

 

Τιμητική πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Νευρολογικής Εταιρείας για Σεμινάριο για την Νόσο Alzheimer

 

591. Tsolaki M., Petsanis K., Iacovidou V., Gkouliova A., Touliou A., Fragkia A., Giannoulis I., Kazis A. Homocysteine: Gender, Age and Neuroimaging Correlations in Dementia.

South East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, October, 2003.

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία εξετάσθηκε η συσχέτιση των επιπέδων ομοκυστείνης με το φύλο, την ηλικία και τα νευροαπεικονιστικά ευρήματα σε 353 ασθενείς με άνοια. Βρέθηκε θετική συσχέτιση μόνο σε σχέση με το φύλο, όπου οι άνδρες παρουςιάζουν υψηλότερα επίπεδα ομοκυστείνης σε σχέση με τις γυναίκες.

 

592. Προσκεκλημένη Ομιλήτρια στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Federation International des Associations De Personnes Agees –FIAPA-Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής

 

Πρόσκληση με θέμα την Άνοια

 

593. Συμμετοχή στη Συνάντηση του European Alzheimer Disease Consortium, Montreal, 14-04, 2004

 

Συμμετοχή με σκοπό τη συνεργασία με το αντίστοιχο όργανο της Αμερικής

 

594. Τσάνταλη Ε., Τσολάκη Μ., Ευκλείδη Α., Κιοσέογλου Γ.

Εφαρμογή του Boston Diagnostic Aphasia Exammination σε ασθενείς με νόσο Alzheimer

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer, 2002

Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νόσου Alzheimer, 2002;527-536

 

Κλινική μελέτη στην οποία έγινε εφαρμογή του ΒΝΤ σε 51 ασθενείς με ΝΑ και 49 υγιείς ηλικιωμένοι. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι οι γλωσσικές διαταραχές είναι από τα πλεόν πρώιμα και σταθερά χαρακτηριστικά της ΝΑ.

 

595. Συγχαρητήριος Επιστολή του καθηγητού Bruno Vellas

 

Επιστολή του καθηγητού προέδρου του European Alzheimer Disease Consortium

 

596. Προσκεκλημένη για διοργάνωση Συμποσίου

στο 1st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece “Quality of Life and Psychology”

 

Πρόσκληση για την διοργάνωση Συμποσίου

 

597. Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με Τίτλο : Από τον Πάγκο του Εργαστηρίου στο κρεββάτι του ασθενούς» Πολλαπλή Σκλήρυνση, Αθήνα, 2/4/2004

 

Παρακολούθηση Σεμιναρίου με άλλο θέμα της Νευρολογίας εκτός της άνοιας

 

598. Προσκεκλημένη από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Ελλάδος με θέμα: Νεώτερα Θεραπευτικά Δεδομένα . Νόσος Alzheimer

 

599. Προσκεκλημένη Ομιλήτρια από την Χριστιανική Φοιτητική Δράση με θέμα: ΧΑΡΑ: Γενετικό χαρακτηριστικό, κατάκτηση ή δώρο Θεού;

Α΄ Αμφιθέατρο Ιατρικής Τρίτη 27 Απριλίου, 2004

 

Προσπάθεια ενημέρωσης των φοιτητών Ιατρικής αλλά και άλλων φοιτητών για ένα θέμα που κατεξοχήν τους ενδιαφέρει

 

600. Οργάνωση Φοιτητικής Ημερίδας με θέμα: Νόσος Alzheimer

 

Προσπάθεια οργάνωσης Ημερίδας με σκοπό την εκπαίδευση φοιτητών του Α.Π.Θ.

 

 

601. Συστατική Επιστολή του Καθηγητού του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του Λονδίνου, Πανεπιστημίου του Λονδίνου Simon Lovestone

 

Επιστολή του καθηγητού Simon Lovestone

 

602. Συστατική Επιστολή του Καθηγητού της Ιατρικής, Διευθυντού του Κλινικού και Ερευνητικού Κέντρου της Νόσου Alzheimer, Bruno Vellas

 

Επιστολή του καθηγητού προέδρου του European Alzheimer Disease Consortium

 

603. Υποβολή Πρότασης για Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Άνοια των Γιατρών της Ευρώπης

Υποβολή Προγράμματος για την δημιουργία δικτύων επιστημόνων για την εκπαίδευση και την έρευνα στην Άνοια στην Ευρώπη

 

Πρόγραμμα που υποβλήθηκε στην ΕΕ. Δεν χρηματοδοτήθηκε.

 

604. Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή και ως Πρόεδρος στο 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος

 

Τιμητική πρόσκληση

 

605. Συμμετοχή στην Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Π. Μαιδάτση

 

Συνεργάτις σε όλα τα επίπεδα της διδακτορικής διατριβής της.

 

606. Επιστήμη και Φροντίδα στην Άνοια (Επιμέλεια Πρακτικών 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών και 13ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Νόσου Alzheimer)

 

607. Παρακολούθηση: Ιατρική Εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα και η ανάγκη Αναβάθμισή της

 

Παρακολούθηση Ημερίδας στο Α.Π.Θ

 

608. Διδακτορική Διατριβή κ. Ζαμπούρη-Ευαγγέλου Αθηνάς

 

Συνεργάτις σε όλα τα επίπεδα της διδακτορικής διατριβής της.

 

609. Κριτής του άρθρου

“Neuropsychological Markers of Progression from Mild Cognitive Impairment to Alzheimer’s Disease”

“American Journal of Alzheimer’s Disease”

 

610.Ι. Κυριακίδης, Μ. Τσολάκη, Α. Κάζης .

Η γονιδιακή Βάση της Άνοιας τύπου Alzheimer-Νέα Δεδομένα. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας 14-16 Μαίου, 2004.

 

Ανασκόπηση

 

611. Ε. Μήλτσιου Μ. Τσολάκη.

Η αντίληψη της Μουσικής. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας 14-16 Μαίου, 2004.

 

Ανασκόπηση

 

612. Μέλος της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη διδακτορική Διατριβή της κ. Παπαποστόλου Παναγιώτας

 

Συμμετοχή στη διδακτορική διατριβή της κ. Παπαπαοστόλου Παναγιώτας με θέμα την νευροαπεικόνιση στην άνοια

 

613. Τσολάκη Μ., Βασιλειάδης Γ., Πατούση Α., Τούλιου Α., Κάζης Α.

Η επίδραση του ισχυρού ψυχολογικού ως αιτίου Άνοιας, στα επίπεδα κορτιζόλης ορού

19ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος, 2004; 29:56

Βραβείο

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία βρέθηκε ότι τα επίπεδα κορτιζόλης δεν επηρεάζονται σ΄αυτή τη μορφή της άνοιας

 

614. Τσολάκη Μ., Αβδελίδη Ε., Τούλιου Α., Πετσάνης Κ., Κάζης Α.

Σχέση μεταξύ των επιπέδων της βιταμίνης Β12 και της εξέλιξης της Άνοιας τύπου Alzheimer

19ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος, 2004; 14:67

 

Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία φάνηκε ότι τα χαμηλά επίπεδα της Β12 δεν επηρεάζουν την εξέλιξη της άνοιας

 

615. Μέλος της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη διδακτορική Διατριβή του κ. Ταγαράκη Γεωργίου του Ιωάννη.

 

            Προφορική δοκιμασία 6 Μαρτίου, 2008

 

Διδακτορική διατριβή στην οποία εξετάσθηκε η σχέση των γονιδίων που έχουν σχέση με την άνοια και την ανάνηψη μετά από στεφανιαία παράκαμψη

 

616. Αλεβίζος Σ., Τσολάκη Μ. Το φαινόμενο της Εξουθένωσης στους Επαγγελματίες φροντιστές ασθενών με άνοια, Θεσσαλονίκη, 2004. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Θεσσαλονίκη, 2004.

 

Μελέτη του φαινομένου εξουθένωσης των φροντιστών ασθενών με άνοια

 

617. Κουντή Φ., Κίτσιος Γ., Τσολάκη Μ., Τσολάκη Σ., Κάζης Α.

Προοδευτική οπτικοκατασκευαστική δυσλειτουργία: Περίπτωση ανοϊκού συνδρόμου

Εγκέφαλος 2004; 41:96-106

 

Ενδιαφέρουσα κλινική μελέτη στην οποία περιγράφεται ασθενής υψηλού μορφωτικού επιπέδου, γεωπόνος, ο οποίος παρατηρήσε ο ίδιος πολύ πρώιμα αλλά και η γυναίκα του ότι είχε προβλήματα με την όρασή του την ανάγνωση και την αντίληψη αντικειμένων, ενώ οι οφθαλμίατροι επέμεναν ότι δεν είχαν τα μάτια του πρόβλημα, καθώς επίσης και η νευροαπεικόνιση δεν έδειξε εντοπισμένες βλάβες παρά μόνο ήπια ατροφία στο δεξιό ημισφαίριο.

 

618 . Τσολάκη Μ.,

Κεφάλαια στο Βιβλίο Αναισθησιολογία

Α. Εγκεφαλικός Θάνατος

Β. Κώμα

Γ. Νευρομυϊκή Σύναψη

 

Προσπάθεια συγγραφής βιβλίου Αναισθησιολογίας συμμετέχοντας με τρία κεφάλαια

 

619. Tsolaki M. The practice of Dementia care : Greece. Standards in dementia care . Chapter 8. Πρόσκληση του καθηγητού, Alistair Burns

 

Ενδιαφέρουσα πρόσκληση για συμμετοχή με κεφάλαιο για Βιβλίο που αφορά την Άνοια στην Ευρώπη

 

 

620. Συμμετοχή σε Συμπόσιο με θέμα :

Ο ρόλος της Δονεπεζίλης στην Αντιμέτωπιση της Άνοιας

Ελούντα, Μάιος, 2004

 

Προσπάθεια ενημέρωσης συναδέλφων για την Αντιμετώπιση της Άνοιας

 

621. Συμμετοχή στην μεταπτυχιακή εργασία της κ. Δουρούμα Ντίας με θέμα:

Γνωστική Ψυχολογία και Μουσική. Μουσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε βρέφη και ασθενείς με Άνοια τύπου Alzheimer

 

            Ανασκόπηση

 

622. Συμμετοχή στο

International Scientific Advisory Board του 21st International Conference of Alzheimer’s Disease International, Bridge at the Crossroads , is going to be held September 28th-October 1st 2005 στην Κωσταντινούπολη, Turkey.

 

            Παρουσία και ως αντιπρόεδρος του Συνεδρίου αλλά και ως πρόεδρος workshop και Plenary Session

 

623. Kakogiannis N., Tsolaki M.

Alzheimer Cafe-Greece

14th Conference Alzheimer Europe, Prague, May 20-23, 2004: 31

 

Παρουσίαση στην οποία περιγράφεται ο θεσμός του Alzheimer Cafe που πρωτοξεκίνησε από την Ολλανδία και εφαρμόζεται στην Ελλάδα κάθε μήνα. Συνήθως παρουσιάζεται αρχικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στη συνέχεια κάνουν ερωτήσεις οι οικογένειες ή οι εθελοντές που παρακολουθούν το πρόγραμμα και στη συνέχεια ακολουθεί χορός και τραγούδια που διασκεδάζουν τις οικογένειες και τους ασθενείς.

 

624. Kotras N., Tsolaki M., Kounti F., Tsantali E., Varsamopoulou A., Kakogianni N., Soumbara M., Karaolani P.

Cognitive, Psychotherapeutic and Educational interventions for Caregivers

14th Conference Alzheimer Europe, Prague, May 20-23, 2004: 42

 

Παρουσίαση στην οποία αναφέρονται όλα τα προγράμματα της Ελληνικής Εταιρείας ΝΑ

 

625. Πρόσκληση για τη συμμετοχή στο Editorial Board του περιοδικού «Ελληνική Πυρηνική Ιατρική»

 

Ενδιαφέρουσα πρόσκληση

 

626. Συμμετοχή στο Επαιδευτικό πρόγραμμα: EXPRESS SPOKESPEOPLE, Media and Communications Training

Basel, June 24, 2004

 

Παρακολούθηση εκπαιδευτικού Σεμιναρίου της Novartis

 

627. Πρόσκληση από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Πειραιά

 

Πρόσκληση για ενημέρωση του κοινού του Πειραιά

 

628. Ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005

 

Προσπάθεια για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας

 

629. Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Υγείας

 

 

Πρόσκληση για την οργάνωση της άνοιας στην Ελλάδα

 

630. Διεξαγωγή Έρευνας Παρατήρησης : International Outcome Survey in Dementia-GAL-ALZ-401

 

            Συμμετοχή στη διεθνή επιδημιολογική μελέτη παρακολούθησης ασθενών, που παίρνουν αναστολείς Χολινεστερασών.

 

631. Συμμετοχή στη DON-1-97-001 Πολυκεντρική Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή διάρκειας 52 εβδομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Aricept σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια Νόσο Alzheimer

 

Συμμετοχή στη διεθνή μελέτη παρακολούθησης ασθενών, που παίρνουν δονεπεζίλη

 

632. Συμμετοχή στο Συμπόσιο «Facing Dementia»

Rome 29-30 June, 2003

 

Συμμετοχή σε συμπόσιο που διοργάνωση η ADI

 

633. Βουδούρης Γ., Τσόφλη Β., Μεταξάκη Γ., Τσολάκη Μ.

Κοινωνική εκτίμηση και παρέμβαση ασθενών με νόσο Alzheimer

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer, Θεσσαλονίκη, 2002

 

            Κοινωνική μελέτη στην οποία δόθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο κοινωνικών παραμέτρων σε 44 οικογένειες ασθενών με ΝΑ και βρέθηκε ότι οι οικογένειες αυτές έχουν ποικίλες κοινωνικές ανάγκες και χρειάζονται βοήθεια με κοινωνικές παρεμβάσεις.

 

634. Τσολάκη Μ., Γεροθανάσης Δ., Κάζης Α.

Κατάθλιψη και νόσος Alzheimer

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer, Θεσσαλονίκη, 2002

 

            Κλινική προσπάθεια στην οποία εξετάσθηκε η συνοσηρότητα της ΝΑ με κατάθλιψη και βρέθηκε ότι από 720 ασθενείς που εξετάσθηκαν στο Ε.Ι άνοιας οι 310 έπασχαν από κατάθλιψη και μπήκαν σε θεραπεία με SSRIs, ποσοτό 41,6%

 

635. Τσολάκη Μ., Κασάπη Ε., Δήμου Α.Λ.

Στάθμιση του CERAD: Διπλή άρθρωση

 

Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Νόσου Alzheimer, 2002:518-526

 

Πολυετής προσπάθεια στάθμισης ενός ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται ακόμη στις ΗΠΑ. Προκαταρακτικά αποτελέσματ αυτής της προσπάθειας παρουσιάζονται στη μελέτη αυτή που έχουν σχέση με τη διπλή άρθρωση.

 

636. Συμπόσιο

Φαρμακολογική Αντιμετώπιση των Ψυχωσικών Συμπτωμάτων και των Διαταραχών Συμπεριφοράς στη Νόσο Alzheimer

Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Νόσου Alzheimer, 2002: 149-157

 

Ανασκόπηση που εξετάζει τα αποτελέσματα της ολανζαπίνης στα ψυχωσικά συμπτώματα και στις διαταραχές συμπεριφοράς της άνοιας.

 

637. Συμπόσιο.

Νέα Δεδομένα στην Αντιμετώπιση όλων των συμπτωμάτων της άνοιας τύπου Alzheimer

Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Νόσου Alzheimer, 2002: 99-105

 

Ανασκόπηση που εξετάζει τα αποτελέσματα της ριβαστιγμίνης σε όλα τα συμπτώματα της άνοιας.

 

638. Lehfeld H., Tzimos A., Pittas I., Angelou A., Tsolaki M., Erzigkeit H.

New results indicating the validity of the Greek versions of the SKT and B-ADL Scale

Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Νόσου Alzheimer, 2002: 131-137

 

Κλινική μελέτη στην οποία χορηγήθηκαν δύο κλίμακες η SKT και η B-ADL σε 120 Έλληνες ηλικιωμένους με άνοια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δύο κλίμακες που εξετάζουν νοητικές και λειτουργικές διαταραχές αντίστοιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε προκλινικά στάδια της άνοιας.

 

639. Tsolaki M., Avdelidi E., Touliou A., Petsanis K., Gouliova A., Kazis A.

Relation between serum vitamin B12 levels and the progression of Alzheimer’s Disease

9th International Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders

Philadelphia, Pennsylvania U.S.A., July, 2004

Neurobiology of Aging 2004;25:S2:S211, P1-394

 

Κλινική μελέτη στην οποία εξετάσθηκε η πορεία 53 ασθενών που είχαν έλλειψη βιταμίνης Β12 και πήραν ενδομυική χορήγηση Β12 και 58 ασθενών που δεν είχαν έλλειψη βιταμίνης Β12. Τα αποτελέσμτα έδειξαν ότι η πορεία των δύο ομάδων δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά.

 

640. Johannsen P., Holub R., Jakab G., Jakobsen S., Kalisvaart CJ, Kozubski W., Kurz A., Triau E., Tsolaki M., Bergendorff L., Xu Y., Kumar N., Richardson S.

Behavioral benefits with continued donepezil treatment in Alzheimer’s Disease patients

9th International Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders

Philadelphia, Pennsylvania U.S.A., July, 2004

Neurobiology of Aging 2004;25:S2:S20, O1-05-07

 

            Κλινική μελέτη που αποτελεί ένα μέρος της μελέτης AWARE. Σ΄αυτή τη μελέτη πάνω από 1000 ασθενείς πήραν ντονεπεζίλη για τρεις μήνες. 202 από αυτούς τους ασθενείς δεν έδειξαν ότι ωφελήθηκαν και τυχαιοποιήθηκαν σε μια ομάδα που συνέχισαν να παίρνουν ντονεπεζίλη και μία ομάδα που έπαιρναν εικονικό φάρμακο. Τα ποτελέσμτα έδειξαν όφελος των ασθενών που έπειρναν ντονεπεζίλη.

 

641. Tsolaki M., Patousi A., Vasiliadis G., Touliou A.,Proyia E., Papaioannou A., Kazis A.

The effect of depression on cortisol levels of patients with and without cognitive impairment

9th International Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders

Philadelphia, Pennsylvania U.S.A., July, 2004

 

Neurobiology of Aging 2004;25:S2:S473, P4-005

 

            Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία εξετάσθηκαν 97 ηλικιωμένοι ασθενείς: φυσιολογικοί, με ήπιες νοητικές διαταραχές και κατάθλιψη, με ήπιες νοητικές διαταραχές και με κατάθλιψη. Δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τεσσάρων ομάδων στα επίπεδα της κορτιζόλης.

 

642. Wollmer MA., Huynh KD, Brunner F., Tsolaki M., Thal D., Hock C., Nitsch RM, Papassotiropoulos A.

Sets of cholesterol-related genes influence the risk for Alzheimer’s Disease

9th International Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders

Philadelphia, Pennsylvania U.S.A., July, 2004

Neurobiology of Aging 2004;25:S2:S488, P4-054

 

            Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία εξετάσθηκαν 9 γονίδια που έχουν σχέση με την χοληστερόλη σε 212 ασθενείς με ΝΑ και 288 υγιείς ηλικιωμένους και βρέθηκε ότι μόνο δύο από αυτά, το LRP1, and OLR1 δεν σχετίζονται ως παράγοντες κινδύνου με την χοληστερόλη.

 

 

643. Tsolaki M., Molyva D., Touliou A., Patousi A., Avdelidi E., Petsanis K., Papassotiropoulos A., Kazis A.

Association of late onset Alzheimer’s Disease and apolipoprotein allele status in the Greek population

9th International Conference on Alzheimer’s Disease and Related Disorders

Philadelphia, Pennsylvania U.S.A., July, 2004

Neurobiology of Aging 2004;25:S2:S504, P4-104

 

            Κλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία εξετάσθηκε η σχέση της ύπαρξης αλληλόμορφου γονιδίου ε4 της ΑΡΟΕ με την ΝΑ. Τα αποτελέσματα σε 250 ασθενείς και 101 φυσιολογικούς ηλικιωμένους έδειξαν ότι το ε4 αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ΝΑ που παρουσιάζεται σε μεγάλη ηλικία.

 

644. Κριτής για το άρθρο

"Implementation of a psychoeducational program for family members of patients with Alzheimer;s Disease”

American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias

 

645. Σύγχρονες προσεγγίσεις της Νόσου Alzheimer

Καρπενήσι, 7 Δεκεμβρίου

 

646. Συμμετοχή στη συνάντηση για το πρόγραμμα DESCRIPA

Philadelphia, Pennsylvania U.S.A., July, 2004

 

647. Συμμετοχή στη συνάντηση της Επιδημιολογικής Ομάδας 10/66 της Alzheimer Disease International

Philadelphia, Pennsylvania U.S.A., July, 2004

 

648. Κριτής για το άρθρο

"The Under-detection of Pain of Dental Etiology in Persons with Dementia"

               American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias

 

   649. Κριτής για το άρθρο

"A Cognitive and Physical Performance Assessment

of Retirees Entering a Continuing Care Community: The Morrings Assesment

Protocol."

American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias

 

             650. Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιατρικής Σχολής

 

             651. Διάλεξη στο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων

 

           652. Συμμετοχή στο EADC Meeting , Barcelona, 2004

 

             653. Tsolaki M., Molyva D., Touliou K., Patousi A., Avdelidi E., Petsanis K., Papassotiropoulos A., Kazis A.Relationship of Apolipoprotein E Allelic Status and Age at Onset of Alzheimer’s Disease in the Greek Population. 8th Congress of the Europen Federation of Neurological Societies, Paris, September, 2004

European Journal of Neurology 2004;11:Suppl. 2:185-186

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η επίδραση της παρουσίας του αλληλόμορφου γονιδίου ε4 της ΑΡΟΕ στην ηλικία έναρξης της ΝΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όχι μόνο το αλληλόμορφο γονίδιο ε4 αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ΝΑ αλλά και προκαλεί πρωϊμότερη έναρξη της άνοιας.

 

654. Johanssen P., Hasselbach S., Jakaab G., Kalisvaart J., Kozubski W., Kurz A., McCarthy J., Triau E., Tsolaki M., Qvitzaau S., Richaardson S., Xu Y. Scwam E., Schindler R. Behavioral benefits with continued donepezil treatment in Alzheimer' s disease patients. 8th Congress of the Europen Federtion of Neurological Societies, Paris, September, 2004

European Journal of Neurology 2004;11:Suppl. 2:184 (PDF)

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται τα συμπεριφορικά οφέλη που προέκυψαν από τη χορήγηση της ντονεπεζίλης σε 202 ασθενείς, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην αρχική τρίμηνη λήψη της ντονεπεζίλης εκ των οποίων οι 99 συνέχισαν να παίρνουν ντονεπεζίλη και οι 103 πήραν εικονικό φάρμακο. οι ασθνείς που συνέχισαν με ντονεπεζίλη παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στις διαταραχές συμπεριφοράς σε σχέση με τους ασθενείς που πήραν εικονικό φάρμακο.

 

           655. Κριτής για το άρθρο

         “Prevalence and correlates of depression in late life:  a population

           based study from a rural Greek town”

           International Journal of Geriatric Psychiatry

 

         656. Πρόσκληση από το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Πτολεμαϊδος

 

         657. Πρόσκληση για Εκπαιδευτική Ενημέρωση και Βράβευση από το Α΄ ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης

 

658. Επιστημονική Εκδήλωση για Νευρολόγους στον Έλατο με θέμα « Νεώτερα δεδομένα στη Νόσο Alzheimer»

           9/10/04

         16/10/04

 

659. Πρόσκληση στο 7o European Congress of Occupational Conference

 

660. Πρόσκληση για Novartis Neuroscience Meeting

Athens, 5-6 November, 2004

 

661. Nina Kotras, Magda Tsolaki, Fotini Kounti, Helen Tsntali, Anastasia Varsamopoulou, Nitsa Kakogianni, Malama Soumbara, Penelopi Karaolani.

Looking Forward, entering the Greek Alzheimer Association activity program

20o International Conference of Alzheimer’s Disease International, Kyoto, 2004.

 

Παρουσιάζονται όλες οι δραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer: Εκπαιδευτικά προγράμματα, Θεραπεία αναμνήσεων, Θεραπεία τέχνης, Οικογενειακή θεραπεία, Alzheimer Cafe

 

662. Πρόσκληση από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα «Ψυχολογική Στήριξη των περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer»,

Θεσσαλονίκη 16/3/2004

 

663. Feng Chen, M. Alex Wollmer, Frederic Hoerndli, Gerald Munch, Bjorn Kuhla, Evgeny I Rogaev, Magdalini Tsolaki, Andreas Papassotiropoulos, and Jurgen Gotz.

Role of glyoxalase I in Alzheimer’s Disease.

PNAS 2004; 20: 7687-7692.

 

Στην εργασία αυτή εξετάσθηκε το γονίδιο glyoxalase I από τον εγκέφαλο διαγονιδιακών ποντικών P301L. To ένζυμο αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτοξίκωση των δικαρβολυκών συμπλόκων και επομένως ελαττώνει το σχηματισμό τελικών προϊόντων glycation. Βρέθηκε ότι τα επίπεδα της glyoxalase I ήταν σημαντικά αυξημένα στους εγκεφάλους των P301L ποντικών.

 

664. Συστατική Επιστολή της υπεύθυνης του EADC/BPSD thematic group E Jane Byrne, University of Manchester

 

665. Πρόσκληση από το Γ΄ Παθολογικό Τμήμα του Γ΄ ΠεΣΥ Αττικής με θέμα «Ο ανοϊκός ασθενής: Προσέγγιση, Διάγνωση»

Αθηναΐς 17 Φεβρουαρίου, 2004, Αθήνα

 

666. Πρόσκληση από την Πνευματική Αδελφότητα Ελληνίδων Κύπρου

Λευκωσία, 10 Νοεμβρίου, 2004

 

667. Πρόσκληση από την Λειβαδιά

 

668. Πρόσκληση από την Gestalt Foundation

Δράση στην Κοινότητα-Επαγγελματισμός

Θεσσαλονίκη, 14/11/2004

 

669. Διοργάνωση 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου Νόσου Alzheimer

 

670. Πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης

 

671. Chatzizisi O., Tsolaki M., Pozidou S., Kikidaki V., Spyropoulou-Vlachou M., Stavropoulos- Giokas K., Kyriazis G.

HLA DRB1 and DQB1 Frequencies in Greek Patients with Alzheimer’s Disease

3rd Balkanian Congress of Immunology, Athens, 2001

 

 

Στην εργασία αυτή αναφέρονται οι συχνότητες των HLA DRB1 and DQB1 σε 54 ασθενείς με Νόσο Alzheimer και σε 246 φυσιολογικούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν παρατηρείται συσχέτιση των αλληλίων HLA DRB1 and DQB1 με την νόσο Alzheimer.

 

672. Βιβλίο με συγγραφείς από όλη την Ελλάδα

΄Ανοια τύπου Alzheimer : Ιατρική και Κοινωνική Πρόκληση

Εκδότες : Μ. Τσoλακη, Α. Κάζης

 

673. Πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης

 

674. Papassotiropoulos A, Tsolaki M, Wollmer MA, Molyva D, Thal DR, Huynh KD, Tracy J, Staehelin HB, Monsch AU, Nitsch RM, Hock C.

No association of a non-synonymous PLAU polymorphism with Alzheimer's disease and disease-related traits.

Am. J Med Genet. 2005 Jan 5;132(1):21-3.

 

Το γονίδιο PLAU , το οποίο εμπλέκεται στην παραγωγή και αποδόμηση του Abeta42, και βρίσκεται στο χρωμόσωμα 10 θεωρήθηκε ότι είναι παράγων κινδύνου για την ΝΑ. Η μελέτη του DΝΑ ασθενών από την Ελβετία και την Ελλάδα έδειξε ότι δεν εμπλέκεται στη σποραδική μορφή.

 

675. P.H Robert, F.Verhey, J.Byrne, C.Hurt, P.De Deyn, F.Nobili, R.Riello, G.Rodriguez, G.Frisoni, M.Tsolaki, N.Kyriazopoulou, R.Bullock, A.Burns, B.Vellas.

Behavioral and Psychological Symptoms in Dementia: Clinical and

biological   aspects

Eur Psychiatry. 2005 Nov;20(7):490-6.

 

Πανευρωπαϊκή μελέτη στην οποία περιγράφονται τα κλινικά και

βιολογικά χαρακτηριστικά των συμπεριφορικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων στην άνοια

 

676. Βράβευση από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Λογοτεχνών

 

677. Research Studies in Alzheimer’s Disease: A European Perspective

December 1st, Boston University

 

678. Scientific Activities of Greek Alzheimer Association

December 10, 2004 Meeting 8:30-10:30 am

Boston University Alzheimer’s Disease Center Community Advisory Council

 

679. Stress and Dementia

Invited by Herbert Benson

The Mind/Body Medical Institute

Associate Professor of Medicine

Harvard Medical School

Demeber 14, 2004

 

680. Kounti F., Tsolaki M., Eleftheriou M., Nikolaides E., Zafiropoulou M., Kazis A., Kiosseoglou G., Efklides A.

The administration of REY Complex Figure test to Greek healthy, Mild Cognitive Impairment and demented elderly.

1st International Conference: Quality of life and Psychology, Thessaloniki, December, 2004;110

 

Χορηγήθηκε το REY Complex Figure test σε 60 ασθενείς με άνοια, 54 ασθενείς με Ήπιες Νοητικές Διαταραχές και 50 Φυσιολογικούς ηλικιωμένους. Παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη δεδομένα για την διακριτική ικανότητα του ανωτέρω ερωτηματολογίου στη διαφορική διάγνωση των ανοιών και την επίδραση του φύλου, της ηλικίας και της εκπαίδευσης.

 

 

681. Kounti F., Tsolaki M., Nikolaides E., Zafiropoulou M., Kazis A., Kiosseoglou G., Efklides A.

The administration of REY Auditory Verbal Learning test to Greek healthy, Mild Cognitive Impairment and Demented elderly.

1st International Conference: Quality of life and Psychology, Thessaloniki, December, 2004;110

 

Χορηγήθηκε το REY Auditory Verbal Learning test σε 75 ασθενείς με άνοια, 50 ασθενείς με Ήπιες Νοητικές Διαταραχές και 50 Φυσιολογικούς ηλικιωμένους. Παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη δεδομένα για την διακριτική ικανότητα του ανωτέρω ερωτηματολογίου στη διαφορική διάγνωση των ανοιών και την επίδραση του φύλου, της ηλικίας και της εκπαίδευσης.

 

682. Kounti F., Tsolaki M., Messini Ch., Satla V., Sakellaropoulou A., Rigopoulou S., Michailides K., Kazis A., Efklides A.

The cognitive effects of stressful events, preceding the occurrence of clinical symptoms of dementia

1st International Conference: Quality of life and Psychology, Thessaloniki, December, 2004;111

 

Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκε η επίδραση του σοβαρού ψυχολογικού στρες αμέσως πριν από την εμφάνιση της άνοιας σε 78 ασθενείς και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα με αυτά ασθενών με άνοια που δεν ανέφεραν στο ιστορικό τους στρες. Βρέθηκε ότι το στρες προκαλέι μεγαλύτερες διαταραχές στην οπτική καθυστερημένη ανάκληση και στην οπτική αντίληψη σε σχέση με τους ασθενείς με άνοια που δεν είχαν στο ιστορικό τους στρεσσογόνο επεισόδιο.

 

683. Tsolaki M.

Chair and Discussant of Symposium. The neuropsychological assessment and rehabilitation of the dementia of Alzheimer’s type

1st International Conference: Quality of life and Psychology, Thessaloniki, December, 2004;181

 

Στο παρόν συμπόσιο παρουσιάζονται όλες οι ψυχομετρικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της άνοιας, τα συμπεριφορικά στάδια της άνοιας, τα οφέλη των γνωστικών παρεμβάσεων και τα αποτελέσματα της θεραπείας της τέχνης

 

684. Tsolaki M., Kounti F., Sakellaropoulou A., Rigopoulou S., Poptsi E., Tsiakiri A., Agogiatou C., Michailides K., Kazis A.,

Post Traumatic Stress Dementia: Is it a different form of dementia?

1st International Conference: Quality of life and Psychology, Thessaloniki, December, 2004;125

 

Περιγράφονται όλες οι προσεγγίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην Κλινική μας όσον αφορά την Μετατραυματική Άνοια: Την εξέλιξη αυτών των ασθενών, την απάντηση στους αναστολείς χολινεστερασών, τα επίπεδα της κορτιζόλης και τη συχνότητα του αλληλόμορφου γονιδίου της ΑΡΟΕ

 

685. Kounti F., Tsolaki M., Kazis A., Kiosseoglou G., Efklides A.

Gognitive Rehabilitation of Working Memory through dual task practice in healthy elderly and preclinical patients with possible Alzheimer’s Disease

1st International Conference: Quality of life and Psychology, Thessaloniki, December, 2004;125

 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της γνωστικής παρέμβασης διπλού έργου σε υγιείς ηλικιωμένους και σε ασθενείς σε προκλινικό στάδιο Νόσου Alzheimer.

 

686. Kounti F., Tsolaki M., Kalymniou A., Papapanou S., Zafiropoulou M., Tsiakiri A., Kazis A., Efklides A.

The administration of the Winsconsin Card Sorting test to Greek healthy , mild cognitive impairment and demented elderly.

1st International Conference: Quality of life and Psychology, Thessaloniki, December, 2004:98

 

Χορηγήθηκε η κλίμακα Winsconsin Card Sorting test σε 190 άτομα εκ των οποίων τα 67 έπασχαν από άνοια, τα 62 από Ήπιες Νοητικές Διαταραχές και τα 61 ήταν φυσιολογικά άτομα. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται δεδομένα επάνω στη διακριτική ικανότητα αυτού του ερωτηματολογίου να διακρίνει την άνοια και την επίδραση του φύλου, της ηλικίας και της εκπαίδευσης.

 

687. Χρηματοδότηση από την Φαρμακευτική Εταιρεία Pfizer για την στάθμιση και προσαρμογή δύο νευροψυχολογικών δοκιμασιών της DAD και της Zarit, 23/11/2004

 

688. Επίβλεψη της Διπλωματικής εργασίας της προπτυχιακής φοιτήτριας του Τμήματος Ψυχολογίας κ. Πατσιά Στυλιανής με θέμα «Διαταραχές του Ανθρωπίνου Σώματος», 1997

 

689. Επίβλεψη της Διπλωματικής εργασίας των προπτυχιακών φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας κ. Αγωγιάτου Χριστίνας και Σαρακατσιάνου Φλώρας με θέμα «Νόσος Αlzheimer και προληπτικός έλεγχος: Ο ρόλος της ενημέρωσης», 2004.

 

690. Πρόσκληση (2/11/2004) για μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 11ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αλεξανδρούπολη, 13-15 Μαΐου, 2005

 

691. Πρόσκληση για συμμετοχή σε συνάντηση για την εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ευρώπη χρηματοδοτούμενο από τη Novartis (5-6 Νοεμβρίου, 2004), 19 Σεπτεμβρίου, 2005

 

692. Έγκριση χορήγησης αδείας απουσίας για ερευνητικούς και διδακτικούς λόγους από την Πρυτανεία του Α.Π.Θ. (30/11/2004)

 

693. Συστατική Επιστολή του καθηγητή Νευρολογίας, Παθολογικής Ανατομικής και Ψυχιατρικής κ. Robert Ferrante

 

694. Συμμετοχή στην Ημερίδα της Ιατρικής Σχολής με θέμα :

Ελληνικό Δίκτυο Ιατρικής Εκπαίδευσης για την αναβάθμιση Σπουδών και λειτουργιών

 

695. 5ο Σεμινάριο F.E.E.A Αναισθησιολόγων, 3-5 Φεβρουαρίου, 2005

 

696. Συντονίστρια και διδάσκουσα στο επιλεγόμενο μάθημα β΄εξαμήνου

Νευροεπιστήμες-Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα

Διδάσκουσα στο μάθημα κορμού β΄εξαμήνου Μοριακή Βάση Νοσημάτων

 

697. Συμμετοχή στο Γραφείο στήριξης της εκπαίδευσης Νοσοκομείου “Γ.Παπαγεωργίου” 2004-2005, 2005-2006

 

698. Συμμετοχή στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Βιβλίων και Βιβλιοθηκών, 2004-2005, 2005-2006

 

699. Συμμετοχή στη μελέτη ARIS και στην παράτασή της

 

700. Συμμετοχή στο 1ο Πρόγραμμα Σεμιναρίων για την Νόσο Alzheimer , Θεσσαλονίκη, 2005

 

701. Συστατική Επιστολή της καθηγήτριας της Ψυχολογίας κ. Αναστασίας Ευκλείδη

 

702. Συμμετοχή στην Επιτροπή Μελέτης Νοσηλευτικού Τμήματος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2004-2005, 2005-2006

 

703. Συμμετοχή στο Αμερικάνικο Πρόγραμμα MIRAGE

 

704. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Συνέδριο "Wellness for Persons with Dementia" Οκτώβριος 20-21, 2005

Συμμετοχή α. Expert Consensus Summit Meeting on Wellness for persons with Dementia October 20, 2005.

b. Reception, Dinner and Panel Discussion about Healthy Lifestyle Interventions can improve Cognition and Quality of Life in Persons with Alzheimer’s Disease.

c. Plenary: A message from Greece. Miracles Happen when we collaborate Miracles

d. Workshop: Non-pharmacological Management of Alzheimer’s Disease in Greece

 

705. Πρόσκληση από τον Σύλλογο Ιεραποστολικής Δράσεως "Ο Μέγας Βασίλειος" , Τομέας Επιστημόνων Σερρών για Διάλεξη με θέμα : "Ο Αόρατος Πόλεμος και οι τρεις Ιεράρχες", Σέρρες 29/1/2005

 

706. Κριτής στο Περιοδικό European Journal of Neurology για την εργασία του κ. Μουζόπουλου

 

707. Πρόσκληση για πρόεδρος σε Workshop "Organization and standard of care across two different cultures: Greece vs. Turkey" στα πλαίσια του Συνεδρίου της ADI

21st International Conference of Alzheimer’s Disease International, Instabul, 28September -1st of October, 2005

 

708. Πρόσκληση για μέλος Τριμελούς Επιτροπής Διδακτορικής Διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης

 

709. Συντονίστρια και εισηγήτρια στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα

¨Η άνοια στην καθημερινή Πρακτική" των Εκπαιδευτικών Ημερίδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» Φεβρουάριος, 2005

 

710. Συστατική επιστολή της καθηγήτριας κ. Μαρίας Γκιάλα

 

711. Ευχαριστίες για τη Διδακτορική Διατριβή της κ. Ολυμπίας Θωμαρέις

 

712. Ευχαριστίες για τη Διδακτορική Διατριβή της κ. Μαίρης Γεωργίου Παπαπολυχρονιάδου

 

713. Ευχαριστίες για τη Διδακτορική Διατριβή του κ. Αποστόλου Χατζηαγοράκη

 

714. Κριτής εργασιών για το 20ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο

 

715. Μέλος της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και επταμελούς για τη διδακτορική Διατριβή του κ. Μουζακίδη Χρήστου

 

716. Πρακτική ΄Ασκηση φοιτητών Ψυχολογίας

 

717. Συμμετοχή στην Επιτροπή Εκπαίδευσης στις Ειδικότητες, 2004-2005, 2005-2006

 

718. Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας και για το κοινό στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

 

719. Παρακολούθηση του Συνεδρίου της American Academy of Neurology, 9-16 Aπριλίου, 2005

 

720. Πρόσκληση για προεδρία στο Επιστημονικό Συμπόσιο της

Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας, 7ο πανελλήνιο Συνέδριο

 

721. Συστατική Επιστολή του Καθηγητού Νευρολογίας του McGill Center for studies in Aging, Serge Gauthier.

 

722. Συμμετοχή στη Συνεδρίαση του Δικτύου ProFaNE με θέμα : Νόσος του Alzheimer και πτώσεις

 

723. Tsolaki M., Grammaticos P., Karanasou C., Balaris V., Kapoukranidou D., Kalpidis I., Petsanis K., Dedousi E.

Serum estradiol, progesterone, testosterone, FSH and LH levels in postmenopausal women with Alzheimer's Dementia

Hellenic Journal of Nuclear Medicine 2005;8:39-42

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, Εγκέφαλος 2005;42:16

 

Kλινικοεργαστηριακή μελέτη στην οποία εξετάζονται πέντε ορμόνες στον ορό γυναικών με νόσο Alzheimer μετά την εμμηνόπαυση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ό,τι η οιστραδιόλη ήταν χαμηλότερη στατιστικά σημαντικά στις ασθενείς με ΝΑ (ρ=0,04) ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στις άλλες ορμόνες.

 

724. Διάλεξη με θέμα: Νόσος Alzheimer ή φυσιολογικό Γήρας;, Συνεδριακό Κέντρο Κιλκίς, 18/4/2005

 

725. Συμμετοχή σε Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα : Νέες προοπτικές στη Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Άνοιας, Αθήνα, 20/4/2005

 

726. Συμμετοχή σε Conference Patient Advocacy: Encouraging Dialogue and Improving Health Outcomes, Berlin 26-28 April, 2005

 

727. Συμμετοχή σε Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα : Παθοφυσιολογία και Διάγνωση των Ανοιών

 

728. Συμμετοχή στο Investigator's Meeting της μελέτης Α2501046, Μαδρίτη, 5-7 Μαϊου

Συμετοχή και ολοκλήρωση της διεθνούς κλινικής μελέτης «Μία πολυκεντρική μελέτη ανοικτής αγωγής διάρκειας 12 εβδομάδων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Δονεπεζίλης σε ασθενείς που διακόπτουν τη μονοθεραπεία με Μεμαντίνη»

 

729. Συμμετοχή σε Δορυφορικό Συμπόσιο στα πλαίσια του 6th International Neurological Symposium με θέμα "Current treatment of Dementia" που οργανώθηκε από την Νευρολογική Εταιρεία Κύπρου

και Συμμετοχή στο ειδικό Εργαστήριο της Πολυθεματικής Επιτροπής Κύπρου για την Νόσο Alzheimer με θέμα: Κοινωνικές και ιατρο-ηθικές επιπτώσεις στις θεραπευτικές προσεγγίσεις της Νόσου Alzheimer : Κύπρος, 2005.

 

730. Συμμετοχή σε Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα : Νέες προοπτικές στη θεραπευτική Αντιμετώπιση της Άνοιας,

Θεσσαλονίκη, 25/5/2005

 

731. Πρόσκληση από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών και την Pfizer Hellas στο Investigator Training Program, Αιδηψός 28-29 Μαΐου